Indlæg fra læserne 26. november: En kronik i JP # Populisme mm # Politiet kommer

En kronik i JP
Af Lars Aarup
Dansk kurderen Fahmy Almajid har den 24. november skrevet en kronik om, hvem der skal genopbygge Syrien og den burde læses af både politikere, journalister, topledelsen på DR og mange flere!
Et par uddrag af den velskrevne og kontante kronik, hvor han skriver :
Vi er verdensmestre i at påtage os offerrollen og forlanger, at Vesten skal kæmpe vores kamp, mens vi sidder på vores flade og nyder livet på overførselsindkomst, som vi kalder løn.
Der er travlt hos læger og psykologer så man kan få en lægeerklæring med diagnosen PTSD selv om de pågældende kommer fra sikre områder i hjemlandet, og der bliver skudt mere på Nørrebro end i deres by i Syrien.
Hvem skal genopbygge Syrien? Bør herboende Syriske flygtninge ikke være blandt de første som gør det?

Populisme mm

Af Visti Christensen

 

Det har altid været betragtet som en uundgåelig positiv og attraktiv ting at være populær og at opnå popularitet. Ordet kommer af det franske ord populaire, som er hentet fra det latinske popularis og populus, som betyder folk. Og den traditionelle betydning er, at hvis man er populær har man folkets yndest, altså i betydningen at mange i den brede befolkning holder af eller ynder en person eller en idé.

 

Elitens magt

Men nu er det nye ord – populisme – opstået. Men det er et negativt ladet ord, som bruges om politiske enkeltpersoner eller bevægelser, der fremhæver sig selv som værende talsmænd for det jævne folk – i modsætning til en politisk, økonomisk eller kulturel elite. Og disse hævdvundne eliters ulyst til at ville anerkende en ny og konkurrerende popularitetsmanifestation skyldes formentlig, at et politisk parti, der er opstået som et protestbevægelse, ikke skal tro, at den kan gå hen og opnå flertal i en befolkning.

 

Et skældsord

Ordet populist er især blevet betegnelsen for folk fra den jævne befolkning, der er blevet betænkelige ved

den udvikling, der er sket i forbindelse med den muslimske indvandring i de vestlige lande. Men uagtet, at denne befolkningsgruppe øges i antal år for år i de fleste EU-lande, så holder de fleste politiske partier fast i deres tro på, at ingen og intet kan rokke ved deres traditionelle rolle som garanter for stabilitet.

 

Dumme populister

Formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker kritiserer de lande, som ikke vil underskrive FN’s kommende migrationspagt. Det skete ved et møde arrangeret af den tyske avis Süddeutsche Zeitung for nylig. Han mente, at hverken Østrig, Ungarn, Polen, Tjekkiet, USA eller Bulgarien kendte til pagtens indhold, men var dumme populister, der ikke ville dele ansvaret, som førte til mindre illegal indvandring.

 

Det nationale

I talen sagde Juncker, at de dumme populister i Europa har en lang liste med anklager over sager, som de bebrejder andre for. Specielt Bruxelles. Men galskab kommer altid igen, mente han, og sluttede med at sige, at netop Europa måtte gøre alt som er muligt for at forhindre krig, og at populisme og alle nationale forslag skulle bekæmpes og stoppes for enhver pris.

 


 

Politiet kommer!

Af Simon Ødegaard Simonsen, (V) folketingskandidat Østjyllands Storkreds

 

Da Mette Frederiksen (S) sidst sad i regering, blev over halvdelen af landets landbetjentstillinger nedlagt og med det forsvandt synligheden lokalt.

 

I dag ser man næsten kun politiet ved fodboldkampe, ved overvågning af trusseludsatte kendte personer, ved jødiske institutioner eller som transportører af varetægtsfanger mellem domhusene.

 

Derfor er det nu glædeligt, at regeringen øger synligheden i gadebilledet ved at flere betjente afsættes til en øget indsats mod butikstyveri og hæleri.

 

I forvejen er der allerede 600 ekstra betjente under uddannelse.

 

Politiet udruller nu en ny digital anmeldelsesplatform, der gør det nemmere for butiksejere at anmelde tyveri. Formålet er at få korrekte tal for kriminalitet.

 

Det har vi formentligt ikke har i dag, hvor en del tyverier ikke bliver anmeldt til politiet, grundet at anmelderen ser det som nytteløst. En øget indsats for at pågribe tyve er nødvendig. Så må man håbe at domstolene vil følge op med en hårdere linje og sende udenlandske tyve ud af landet, hvis det kan lade sig gøre og danske af slagsen i fængsel.

 

Hurtigere domfældelse, fordobling af bøder, modregning i løn og ejendom, øget brug af butiksovervågning, erstatning fra de kriminelle til butiksejerne og evt. hjemsendelse er vejen frem.  

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…