Indlæg fra læserne 14. juni: Virksomhedskontrol # Hvem styrer Angela Merkel? # Gymnasiet # Øremærket barsel1 # Øremærket barsel2

Virksomhedskontrol

Af Visti Christensen

 

Statens kontrolorganer er nu endelig igen – i praksis – begyndt at se virksomheder bedre efter i sømmene. Det viser sig at være en rigtig god ide. Men det har vi nu vidst, lige siden Toldetaten blev nedlagt, og den manuelle kontrol af virksomhedernes rette momsafregning ophørte, – og hvorefter SKAT som bekendt mente, at et tillidsbaseret afgiftssystem – med kun elektronisk kontrol – var nok blandt ”ærlige” danskere.

 

Vi, der i årtier har råbt op om det, ser med glæde, at selv få kontrolbesøg er en overskudsforretning, der givetvis også vil virke præventivt. Også selvom der deltager lønnede folk fra både SKAT, Arbejdstilsyn og Politi. Besøgene er en del af en landsdækkende aktion, som endelig er gået i gang, og som beskedent går under navnet: ”Aktion mod social dumping”.

 

I forrige uge havde Hillerødområdet æren af et sådant kontrolbesøg. Man nåede hele seks virksomheder, og det viste sig, at der skulle følges op – og forholdene nærmere undersøges – i fem af de seks firmaer, hvor man konstaterede flere fejl.

 

Funktionsleder i SKAT, Ernst O. Nielsen, siger beroligende i en pressemeddelelse fra SKAT, at – citat: ”Kontrollen fokuserer på at opretholde ordentlige forhold på arbejdspladserne, og det sker blandt andet ved, at vi kontrollerer, om virksomheder og medarbejdere betaler den skat og moms, som de skal. Når vi rykker ud sker alt sammen stille og roligt, og de fleste virksomheder hilser os velkommen.”

 

Det lyder betryggende, ja nærmest hyggeligt. Mere spændende er det, hvor megen skatte- og momssnyd, man finder, og hvad der sker med den illegale arbejdskraft. Man talte med fem udenlandske arbejdere i Hillerød, hvor man ikke var helt sikker på, at papirerne var i orden.

 

Disse landsdækkende aktioner skal ske otte gange om året. Hillerød var udset til at være med i år, og alene denne fjerde aktion udviste, at ud af de 63 virksomheder, SKAT besøgte, følges der op i de 44. – I 2017 afsluttedes 2.831 kontrolbesøg, som tilsammen betød efterbetalingskrav på 134 millioner kr. netto.


 

Hvem styrer Angela Merkel?

Af Jørgen Casse

 

Man spørger sig. hvem eller hvad styrer A. Merkel? En ting kan vi med nogenlunde sikkerhed siige, det er ikke hendes vælgere, den masse er omvendt proportionalt med massen af migranter, men hvem er det så?

 

Er det den tyske industri der ser en mulighed for at få ‘tvangs loyale’ arbejdere fremfor ‘fagforbunds loyale’ indfødte tyskere?

 

Det rimer ikke med det forhold, at industrien automatisere!

 

Automatiseringen medfører, at der ikke er behov for ufaglærte arbejdere, men kun højtuddannede medarbejdere. Da 99% af alle migranter tilhører gruppen af ufaglærte stemmer det heller ikke!

 

Er det migrantindustrien? Altså de mange som tjener deres udkomme i forbindelse med migrantstrømmen og behandlingen af samme, dvs. offentlige ansatte sagsbehandlere, private hjælpeorganisationer etc.?

 

De mange migranter skal jo ‘fodres’ og ‘klædes’ det skaber omsætning i detailbranchen kan det være der hunden ligger begravet, næppe?

 

Etik og moral er udelukket Merkel er politiker!

 

Skal det hele søges i Tysklands nyere historie?

Vesteuropa lever den dag i dag i skyggen af det 3. rige og dets gerninger ikke mindst. FN blev skabt på ruinerne af Folkenes Forbund, og det 3. riges handlinger.

 

FN’s menneskeretserklæring blev skrevet i 1945 og afspejlede efterkrigstidens problemkompleks.

 

Dengang var der ikke tale om økonomiske flygtninge og migranter fra alle afkroge af verdenen.

 

Både verdenen og teknologien er kommet videre siden dengang. FN er ikke fulgt med på det område, FN hænger fast i 1945 den dag i dag.

 

Hænger Merkel fast i det historiske morads, delvis fra det 3. rige, delvis fra hendes egen tid i DDR, gør det hendes handlingslammet, og dermed ude af stand til at tage de nødvendige beslutninger, uanset hvor ubehagelige de måtte fremtræde?

 

Horst Seehofer forekommer at være mere på forkant med nutiden, mere realistisk i sin indgangsvinkel til økonomisk migration, og også mere ansvarlig overfor det øvrige Europa.

 

Den der sidder i Berlin sidder på Europa

Men når den i Berlin siddende ingen styr har på de stor problemer der melder sig, ja! så er fanden løs i hele Europa.

 

Hvis ikke Merkel får styr på Tyskland, er frygten, at Tyskland bliver social og politisk ustabil, hvad det medfører kender vi alt for godt fra 1920ne og frem. Et Europa i Kaos!

 

Et USA der bliver mere og mere isolationistisk, et Rusland der bliver mere og mere aggressiv og ønsker ekspansion (læs, ønsker en bufferzone omkring sig) Et Tyskland i indre strid, et Italien i sædvanlig kaos, et Storbritannien der begynder at kigge mere og mere i retning af sit gamle imperium. Det er dagens virkelighed. Ligner det noget vi kender fra tidligere tider?

 

Hvis så, er der grund til at råbe vagt i gevær!

 

Det var det Robert Schumann ønskede ikke skulle ske igen gennem oprettelsen af EF (økonomisksammensmeltning, ikke EU bureaukrati).

 

Angela Merkel bør lytte og lære

Angela Merkel bør lytte mere intenst til Seehofer og tage lær derfra, fremfor at bekæmpe ham. Skulle det medføre at der er et par kameler der skal sluges hele, bør hun uden tøven gøre det før det er forsent.

 

Det haster Frau Merkel, det haster!


Gymnasiet

Af Henrik Pedersen

 

Det er med megen undren, at jeg ser, hvordan gymnasiet har udviklet sig i tidens løb. Næsten alle går over i gymnasiet fra folkeskolen uanset kvalifikationer. Kravene tilpasses eleverne og ikke omvendt. Der gives et enormt antal 12-taller, noget der ellers kun burde gives for “den helt usædvanlige og selvstændige præstation” – sådan hed det i hvert fald om karakteren 13 i den gamle skala.

 

I sin tid, da jeg kom i gymnasiet – det var 1966 – blev man i 2. eller 3. real, som det hed dengang (svarer til 9. hhv. 10. klasse) efter ansøgning om optagelse på gymnasium bedømt som “egnet”, “ måske egnet” eller “ikke egnet”. Man blev kun optaget som egnet og måske egnet, sidste ved optagelsesprøve. Jeg husker tydeligt det chok, det var at komme fra topkarakterer i 2. real til middelkarakterer i 1. g. Især matematik og fysik var benhårdt. I sin velkomsttale sagde rektor ligefrem til os måbende novicer, at der “krævedes arbejde, arbejde og hårdt arbejde, og ellers kunne vi blive gadefejere!” Tænk, det sagde han virkelig, men han var også af en meget gammel skole.

 

På den tid var det meget usædvanligt med karakteren 13, det var ligefrem noget pressen skrev om, især hvis en elev fik flere 13-taller i træk til studentereksamen. Jeg mindes ikke, at nogle i min klasse fik det, måske kun en eller to meget dygtige piger.

 

Jeg ser derfor med nogen undren på nogle af de eksamensopgaver, der nu om dage stilles til studentereksamen, bl.a. i matematik og fysik. Jeg vil betegne dem som lette, især når man tænker på de hjælpemidler, man kan bruge i dag. I min tid måtte man medbringe et hæfte med matematiske og fysiske formler, en logaritmetabel og en regnestok. Lommeregneren var ikke opfundet endnu for slet ikke at tale om pc-en. Besvarelser foregik selvfølgelig på papir med kuglepen og lineal.

 

Der er tydeligvis gået inflation i gymnasiet og karaktergivningen, og det er helt meningsløst, for gymnasiet burde netop fungere som forberedelse til en videregående uddannelse, men kravene er åbenbart sænkede helt bevidst, “for ellers ville der være for mange, der ikke bestod”, som det lyder fra gymnasielærernes side. Helt grotesk! Og lefleriet for den mindste fællesnævner fortsætter åbenbart på universiteter mm., hvor kravene også er sænket for at så mange som muligt skal bestå.

 

Jamen hvad er det dog for noget? Der var engang, hvor vi med rette kunne være stolte af vores uddannelsesniveau. I dag sakker vi håbløst bagud i forhold til andre lande i den jævne almindeligheds navn.


 

Øremærket barsel

Af Christian Kjellerup Hansen

 

Det kan ikke undre, at EU ønsker at indføre tvang i forbindelse med mænds barselsorlov.

 

Det har altid været et kendemærke for udemokratiske og diktatoriske politiske systemer at gennemføre ensretning. Og netop ensretning har jo længe været fremherskende i denne misforståede Union.

 

Det kunne være velgørende at se danske politikere ikke blot stemme imod vedtagelsen, men rent faktisk klart melde ud, at de ikke fortsat vil være medløbere, men rent faktisk ikke vil følge denne tvang uanset hvad kommissionen og EU-parlament kommer til at vedtage.


Et EU-direktiv omkring øremærket barsel til mænd er på vej

Af Jakob Kjærsgaard

 

Regeringen prøver at modarbejde det, men vurderer at det bliver svært at stoppe. Jeg er ikke kun imod forslaget, på grund af at det kommer fra EU.
Jeg syntes det skal være helt op til forældrene, hvordan de fordeler deres barsel. Den frihed og den fleksibilitet mener jeg ikke, at man bør tage fra nybagte forældre. Men det mener EU. Og så kan man spørge sig selv, hvem er det der lovgiver i Danmark? Hvem bestemmer?

 

Det er i dette eksempel, tydeligvis ikke Folketinget, eller regeringen, nej det er EU.
Jeg syntes det burde løfte et øjenbryn hos de fleste, at EU på den måde kan diktere hvad der skal være lov i Danmark.

 

Har vi ikke mistet for meget selvbestemmelse, når noget så vigtigt, som selvbestemmelse omkring barsel ikke længere er noget det danske folk selv bestemmer igennem folketinget? Eller er situationen, at vi reelt set godt kan modsige EU-direktivet, og at regeringen bare ikke ønsker at gøre det, fordi vi skal være duksen nede i Bruxelles?

 

Stopper det her?
– Næppe.

 

EU har igennem tiden vist at det kun går en vej, nemlig imod mindre Danmark og mere EU. En større føderalisering. Mindre selvbestemmelse, mere styring fra Bruxelles. Hvad Danskerne sagde ja til tilbage i 1972 har ændret sig enormt siden og hvad er det urimelige i at spørge Danskerne, om de vil beholde, det som EF har udviklet sig til, anno 2018? Når vi finder ud af hvordan Brexit ser ud, er det så ikke fair at spørge Danskerne og de vil have det samme? Vi er trods alt et demokrati, men de klassiske partier i folketinget virker til at have en angst for at udskrive folkeafstemninger, med mindre det handler om mere EU, naturligvis.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…