Indlæg fra læserne 13. marts: Hvad skal vi med fine ord? – Etnicitet

HVAD SKAL VI MED FINE ORD OG LOVGIVNING?

Af Eyvind Bitsch

 

Forleden kunne Morgenavisen Jyllands-Posten fortælle, hvordan tusindvis af kvinder er blevet indkaldt for sent til brystkræftscreening. Det oprørende er, at landsretten i en ny principiel dom har godtaget Region Hovedstadens forklaring om, at de mange for-sinkelser skyldes mangel på ressourcer – både hvad angår personale og økonomi.

 

Forsinkelserne betyder for et stort antal kvinder, at dét, screeningerne sandsynligvis kunne have stoppet, nu har udviklet sig til alvorlige brystkræftangreb. Alle ved, hvilke umenneskelige ubehageligheder, sådanne brystkræftangreb medfører – ikke blot for den  pågældende kvinde – men også for hele familien. Ikke nok med, at syg-dommen har spredt sig. De stakkels kvinder har også fået besked på, at de ikke kan få tilkendt erstatning. En erstatning ville ellers have været et beskedent plaster på såret.

 

Landsrettens dom får en ellers positiv samfundsborger til at tvivle på landsrettens neutralitet. Jeg påstår ikke, det er en dom, Region Hovedstaden har kunnet bestille – men jeg har meget vanskeligt ved at se, at der er tale om fairplay. Landsretten har ac-cepteret, at mangelen på ressourcer tilsidesætter lovens bestemmelser om brystkræft-screeninger. Det er et fuldstændigt uacceptabelt  skråplan for sundhedssystemet. Herefter er der vel kun flytgninge/indvandrere, der kan påberåde sig et retskrav mod staten. Enhver, der måtte være blevet behandlet for sent eller forkert i forbindelse med en given sygdom må forvente, at regionerne kan slippe for retsforfølgning under påberåbelse af ressourcemangel.

 

I USA oplever vi netop nu, hvordan studenter kan få jorden til at ryste under den uhyre magtfulde våbenlobby. jeg kunne ønske, at det kunne være muligt her i landet at få jorden til at ryste under landsretten / regionerne. Det kan ikke være muligt, at mennesker, der rammes af brystkræft kan behandles som ovenfor beskrevet. Venstrefløjen plæderer altid for “de svageste mennesker” – det er gerne, når der er tale om flygtninge/indvandrere og andre på overførselsindkomster. Hvad med at udvide “de svageste mennesker” til også at omfatte folk, der svigtes af systemet, så hverken fine ord eller lovgivning står ved magt?

 


 

Af Martin Søby

 

En kommentar til Flemming Jansens indlæg om opgøret med den danske udlændingepolitik.

 

Flemming Jansen mener ikke, at det er et problem, at 10% af den danske befolkning er indvandrere; problemet er islam.

 

Men der tager han fejl. Etnicitet er en særdeles tydelig forskelsmarkør, der til alle tider har været grundlag for skabelse af personlig og kulturel identitet.

 

Det er en skam, at vi alle har underlagt os den kommunistiske arvelære der siger, at alle mennesker er ens, når de fødes og at de behandlet ens, vil udvikle sig til ens voksne.

 

Vi lever stadig så meget under “Hitlers spøgelse”, at vi tager afstand fra den darwinistiske arvlære som ellers har været grundlaget for biologisk videnskab, men som nu pludselig anses for, at være for kontroversiel fordi den fremhæver de biologiske forskelle mellem mennesker.

 

Martin Søby


 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…