Indlæg fra læserne 12. september: Københavns domprovst # Neutrale journalister # Halal

Københavns domprovst

Af Nils Henrik Wyke

 

Københavns domprovst Anders Gadegaard, der er en stor ven af islam trods sit tidligere afgivne præsteløfte om at bekæmpe falske lærdomme, har nu også blandet sig i svensk politik. I mandagens morgenandagt i DR P2 havde en af bønnerne bl.a. dette indhold: ”Vi beder for vort naboland, Sverige, efter valget i går. Giv, at de mange nyvalgte må forstå at styre landet med næstekærligheden som ledetråd.”

 

Der må være noget, domprovsten i sin tid har fået galt fat i under sine studier på universitetet. Næstekærlighed er et begreb, der i bedste fald kan udfolde sig mellem mennesker. En stat kan og skal ikke være næstekærlig. Den skal derimod være retfærdig – hvilket er noget ganske andet.


 

Neutrale journalister

Af Visti Christensen

 

På dagen efter valget i Sverige skriver Paula Larrain på “Altinget”, at neutrale journalister hjælper ekstremister til magten. Hendes tese er, at en neutral mikrofonholder levner små demagoger en urimelig, udemokratisk mulighed for at forfægte egne politiske særstandpunkter og kæpheste, hvis ikke de bliver bremset og ledt ind på rette spor, når en bestemt sag eller bestemte spørgsmål skal belyses eller besvares.

 

Og selvfølgelig har Paula Larrain en pointe, som ikke er helt ved siden af sandhedens skive. Men i sin analyse og beskrivelse glemmer hun en vigtig ting, som er farligere end den ekstremisme, hun mener hjælpes til magten af neutrale journalister, der ikke må tvinge dem ind på den politiske dyds smalle vej.

 

Men muligheden for at etablere en overklasse af journalister er jo så også til stede. Mediefolk, som kan sætte sig på retten til at definere, hvad der er politisk korrekt, og som kan tilrane sig magt til både at være emnebegrænsere og smagsdommere. Også selvom journalisten – for god ordens, og folkets bedstes skyld – føler sig kaldet til at redigere virkeligheden og servere den for folket på en ”sundt opdragende” måde.

 

En sådan situation har vi jo set rigt udfoldet i de seneste halvtreds år. Men nu er dette journalistvælde omsider under afvikling, og det skulle nødig vende tilbage. Så hellere leve med de få småekstremistiske politiske partier, der findes på begge sider af Øresund. Og så i øvrigt håbe på, at vælgerne er lige så kloge som journalister til at skelne mellem substans, bedreviden og overfladedemagogi.


 

Halal

Af A. V. Friis

Glædeligt at Horsens, som den første kommune i Danmark, sørger for ,at man kan bestille ikke-halal-kød i institutionerne. Det er bare beskæmmende, at det er danskerne, der skal indrette sig efter et påstået “mindretals” ønsker. Det er gæster, som kommer til landet bliver forsørget af danskernes skattepenge, gæster, som ikke vil indordne sig efter skik og brug i Danmark, men forlanger særhensyn til snart det ene og snart det andet.
Det er umuligt for den danske forbruger at få ikke-halal-kød ved indkøb i supermarkeder og slagtere.
Hvornår kan vi etniske danskere forlange at få IKKE-HALAL-KØD ved indkøb i DANMARK?
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…