Indlæg fra læserne 11. september: Pensionstillæg udenfor Europa # Nationens ære

Pensionstillæg udenfor Europa

Af Kurt Rasmussen

 

Her er et forslag til hvordan samfundet kunne spare en formue, samtidig med, at man kunne gavne livskvaliteten for en del økonomisk svage ældre.

 

Hvis en førtids- eller folkepensionist ønsker at udrejse til et andet land udenfor Europa, mister denne sit pensionstillæg mv..

 

Idet pensionens grundbeløb ikke er nok til overlevelse eller sygesikring, beholder man sin adresse i Danmark, og udrejser under 180 dage om året.

 

Herved belaster man unødvendigt Samfundet, for alle de tillæg en pensionist uden opsparing er berettiget til med adresse i Danmark, samtidig med at det meste af pensionen alligevel bruges udenfor Danmark.

 

Læs mere og støt sagen på FB siden ”pension udenfor Europa” eller støt med din underskrift her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nationens ære!

Af Niels Elming

 

I dag genoptages forhandlingerne mellem fodboldspillerens fagforening og DBU. Samtidig meddeles, at man vil afprøve ny forhandlingform.

 

Otte måneders forhandling endte som bekendt resultatløs – og så må det vist erkendes, at parterne ikke selv kan løse konflikten.

 

Der er efter det foreliggende ikke kun to parter,der ikke kan nå enighed – hele kongeriget er jo allerede til grin.

 

I omkringliggende lande kan man slet ikke forstå miseren og vi er blevet informeret om, at på 20 minutter er overenskomster bragt i hus andre steder. Men selvfølgelig ikke herhjemme!

 

Det er parterne naturligvis vidende om og tiden er så herefter moden til, at tvinge parterne til acceptere en opmandsløsning og eller politisk indgriben eksempelvis fra vor kulturminister , der i andre sammenhænge ikke er bange for at “svinge pisken” og se bort fra armslængdeprincippet, der efterhånden også trænger til at blive set efter i sømmene.

 

Gå nu hen og efterlev Holbergs sentens: “Gaar hen og forliger eder, I skabhalse”.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…