Indlæg fra læserne 11. december:Cepos # FN’s migrationspagt # FN på vildspor

Cepos kalder det en fejlpriotering

Igen optræder “kloge Åge” Mads Lundby Hansen fra tænke tanken Cepos på slap line angående stigning til folkepensionisterne. ” tænketanken Cepos kalder det en fejlpriotering”
Han er da helt uden for pædagogisk rækkevidde. du har nok ikke problemer løn mæssigt, eller med aftrædelse løn, når du skal på pension engang.
Mads Lundby Hansen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1996. Han fik derefter arbejde som økonom i Økonomiministeriets internationale kontor, og kom i 1998 til en lignende stilling i Finansministeriets skattepolitiske kontor. Bliv nu tør bag ørene inden du bruser dig frem som du gør adskillige gange bl.a pensionisters almisser.
Du udtaler dig efter min mening, uden du forholder dig konstruktiv til folkepensionisternes sulte løn, vi har formentlig været med til at skabe den uddannelse du har i dag, men det har du jo nok glemt. Du træder på pensionisterne, og de svage i vores samfund, med dine dumme kommentar vedr. lønnen gang på gang, gå dog i gang på et andet område, det burde ikke være et problem for dig, eller er det?
Hans Erik Adsbøl

Kolding


FN’s migrationspagt

 

“I dag ophører et Danmark du kender” siger mange, og det er da rigtigt, at datoen indskriver sig i den række datoer, der ændrede Danmak fra en stormagt der regerede i England og Østersøen, til et lille land med en marionetregering. Vi har skærpet 266B, genindført blasfemi paragraffen, fjernet mediestøtten fra medier der kritiserer regeringen, og indført censur.

 

Der er, meget ubekvemt for regeringen og næsten hele Folketinget, opstået debat om aftalen.

 

Desværre er den foregående Marrakesh aftale, der blev vedtaget i EU regi i maj 2018 og vedtaget for en måneds tid siden, sluppet under medier, de fleste politikeres og befolkningens radar. Det samme er sket for Karthoum-processen, Rabat-processen, og de utallige organisationer, konferencer, seminarer og andet, der har arbejdet med det her i årevis. Det begyndte allerede i 1970’erne med EF’s Nord-Syd dialog.

 

Det er faktisk ligegyldigt for Danmark om Lars Løkke Rasmussen underskriver Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) eller ej, bortset fra prestigen, for Danmark har allerede underskrevet EU’s aftale, som har samme formål og i væsentlige passager, samme ordlyd som GCM. Forskellen er bare at FN’s er global, mens EU’s “kun” gælder for hele Nord-, Vest-, og Centralafrika.

 

Det Danmark vi kender ophørte 2/5 2018 – og de fleste opdagede det slet ikke. Det er dygtigt gjort – måske lidt for dygtigt.

 

Peter Krogsten


 

Lykketoft og FN

Mogens Lykketoft græmmer sig iflg. flere medier over, at nogle lande ikke vil skrive under på FN’s diktat om tilladte migrant-invasioner. Men hans eneste argument – udover hans had til USA og Trump – er, at der har været arbejdet hårdt på den i FN i flere år, og at mange kompromiser er indgået undervejs!

 

Må man forsigtigt spørge, om manden har den opfattelse, at verden i dag er den samme, som da han var yngre, og om hans liv bag beskyttede, teoretiske politiker-mure har cementeret den opfattelse hos ham, at der i virkelighedens verden fortsat ikke kræves andre løsninger end pis, papir og prestige i Globalismens hellige navn?

 

Vi er nogle, der mener, at hvis FN fremover foretrækker kammerateri med de muslimske medlemslandes flertal og ikke indser deres latente missionsvirksomhed frem mod verdensherredømmet, – så bør FN nedlægges, og tiden og pengene bruges bedre.

 

Visti Christensen

 


FN på vildspor

 

FNs verdensmål som man vedtog i 2015 går i al sin enkelthed ud på at alle jordens befolkninger skal hjælpe hinanden mod sult, fattigdom, arbejdsløshed mm. FN mener at man bør ophæve nationalstaterne og blande alle klodens befolkninger uanset race og kultur.

 

FN tager ikke højde for fremtidens største trussel, nemlig at man mange steder på jorden avler flere børn end man kan brødføde og derfor tvinges befolkningsgrupperne til at emigrere til andre steder i verden, hvor befolkningen gennem årtier har besluttet, at leve med en begrænset tilgang af nye medborgere.

 

Befolkningstilvæksten i Afrika og Mellemøsten vurderes til at blive fordoblet de næste 25 år, hvilket vil medføre et yderligere kæmpe migrantpres på de få områder på kloden, der som en naturlig ting ,og bevidst lever på en måde der begrænser befolkningsudviklingen.

 

I dag er kloden allerede overbefolket og det bliver kun værre de kommende år. Ny medicin redder mange mennesker fra at dø. I gamle dage blev det betragtet som en naturlig årsag, når menneskene i et område af den tredje verden blev reduceret pga. dødelige sygdomme.

 

Hvorfor vil FN i det lange løb vil sammenblande hele jordens befolkning? Hvorfor laver FN aldrig konsekvensberegninger af deres mål og ønsker? Hvorfor indeholder FNs ønsker og mål kun rettigheder og ikke pligter? Ser vi på de mennesker som har indflydelse på alle FNs rettighedsmål, så er det bemærkelsesværdigt at et overtal af de personer som på den ene og anden måde beskæftiges af FN, eller som har indflydelses på FNs beslutninger kommer fra den 3. verden. Befolkningerne i den Vestlige verden bør have en naturlig skepsis overfor skævheden i FNs opbygning. Er FNs nye mål i 2018 neutrale i forhold til Jordens fremtid?

 

Thure Barsøe-Carnfeldt, fhv. MF, kandidat for Dansk Samling


Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…