Indlæg fra læserne 10. september: Venstrefløjens helte er “noget” værre end Trump # Ukristelig uvidenhed # “Analytikere” i News & Co # P-kontrol med smil

Venstrefløjens helte er “noget” værre end Trump

Af Peter Neerup Buhl

 

Nicaragua er vel ikke verdens mægtigste land, men havde dog i 80’erne en symbolsk position i Vesten, som det fortjener at få igen – som symbol på venstrefløjens hykleri og ansvarsforflygtigelse.

 

I 80’erne rejste en stor del af vore røde snakkehoveder, såsom Johs. Møllehave, Margrete Auken, Preben Wilhjelm, Knud Vilby og Ole Sohn jo til Nicaragua som ”fredsvagter” til fordel for den Ortega, som nu har tilranet sig diktatoriske beføjelser og i de seneste måneder været ansvarlig for drab på omkring 500 demonstranter. Ligesom Trump har gjort sig til diktator og fået dræbt relativt lige så mange modstandere i sit land, 25.000… Nåh nej, det har han jo ikke, men det skulle man tro ud fra venstrefløjens (og andres) retorik imod ham, mens den relative tavshed over for deres gamle helts virkelige udskejelser står grelt i relief dertil.

 

Det er jo sjovt at se, hvis fremfærd der til enhver tid er ”interessant” for såkaldt progressive øjne. Typer som Castro, Chavez og Ortega, der er gode til mundsvejr om at repræsentere ”verdens undertrykte” osv., samler altid forudsigeligt flokke af nyttige idioter, der lige så notorisk er uinteresserede, når de konkrete rådne frugter af projekterne skal samles op. Man går hele tiden ubekymret videre til nye, lignende projekter. Beslægtet hermed er jo også det multikulturelle projekt i Europa, hvor man sædvanen tro ikke alene overlader det til andre at samle stumperne op, men endda tilsviner oprydderne undervejs.


 

Ukristelig uvidenhed

Af Visti Christensen

Muhamedanismens indtog i Danmark har bevirket voldsomt stigende udgifter på statsbudgettet. Og fra Finansministeriet udmeldes frejdigt, at mellem 33 og 67 milliarder kroner vil være en fast, årlig udgift p.g.a. den ikke-vestlige – overvejende muslimske – indvandring i de næste mange årtier. Og juristen Rasmus Paludan, og hans parti ”Stram Kurs”, har måske en pointe, når han mener, at muhamedanismen i sig selv er selve problemet, og at den derfor helt burde forbydes i Danmark. Og gerne i hele den Vesten.  

 

Uden at være hverken racist, menneskehader, pessimist, sortseer eller defaitist, bør man nok ikke helt overhøre hans synspunkter. Den fysiske og verbale modstand, han møder fra herboende muslimers side, tyder på, at hans argumentationer rammer i plet – og ikke uden for skiven, sådan som meget af den mere ”civiliserede” debat om flygtninge og indvandrere i Tv og radio gør.

 

De over hundrede såkaldte ”stramninger” på udlændingeområdet er både rimelige og nødvendige. Men spørgsmålet er, om ikke det forbliver symbolpolitik, og reelt set kun er et sandt billede på situationen fra den græske mytologi, hvor Herakles kæmper mod det store Slangeuhyre ’Hydraen’, og hvor hans indsats kun bevirker, at der fra uhyrets krop vokser to nye hoveder frem – for hver gang han får afhugget ét.

 

Der må altså være et endnu ikke offentligt defineret hovedproblem, når en enkelt ting som et håndtryk i statsborgerskabsdebatten kan få lederen af landets største parti til at vakle, fordi vi – som hun siger – ikke har for vane at lovgive om ”normale” ting. – Men, hvad er efterhånden normalt her i landet, og burde en evt. kommende statsminister ikke vide bare en lille smule om, hvad en lovreligion er, og at dens udøvere – i deres rigide krav og tankegang – kun forstår nedfældede krav i love, fremfor i venlige henstillinger?

 

Nu vælger Mette Frederiksen så at ændre synspunkt, efter at et par fremtrædende partimedlemmer med borgmesterkæder udtaler, at håndtryk er en ligegyldig ting. Den opfattelse findes også blandt borgerlige borgmestre, iagttagere, politikere, kommentatorer, forfattere og kendisser. Men de venstreorienterede er dog stadig – i bedrevidende, selvovervurderende magtarrogancestil – i overtal, kan man konstatere.

 

Men fra alle disse toneangivende mænd og kvinder burde man have kunnet forvente en større grad af rygmarvsoplagring om kristendom, kulturkristen adfærd og paratviden, minimal indsigt i, hvordan man kan bruge og misbruge næstekærlighedens etik, om de kristendomsbaserede velfærdsgoder, om religion i almindelighed og om religiøs tænkning i særdeleshed.

 

Men så længe flertallet af de nuværende politikere på Christiansborg tilsyneladende har glemt Bibelens tale og troslære – og ikke sat sig ind i Koranens lovkrav, påtvungne tankegange, leveformer og påbudt samfundsindretning, – lige så længe vil der fortsat eksistere et problem, der er større end islam selv, og muhamedanerne kan fortsat fremture med deres uantastede missionsvirksomhed, og takke Allah for, at han er størst – og velsigner sine børn ved at lade dem grine, mens de henter socialhjælp i limousiner.

 

At være modstander af muhamedanismen er ikke racisme, men at udvise rettidig omhu for, at landet ikke løbes helt over ende af et nyt herrefolk, der udnytter demokratiets frihed og velfærd, samtidig med, at de hårdnakket fortsætter i egne leveregler og livsanskuelser fra en forældet ørken, – volds- og stammekultur, som både er ulogisk, fuld af overtro og virkelighedsfjerne, infantile løfter om løn efter døden.

 

Denne mangel på indsigt og realitetssans blandt toneangivende politikere, kommentatorer, mediefolk og borgmestre m. fl. gør dem faktisk uegnede og utroværdige. Både som fageksperter, meningsdannere og ansvarlige ledere af vort land. – Og denne konklusion er måske kernen i sandheden om, at noget er endnu farligere end muhamedanismens tilstedeværelse i vort samfund: Vore lederes ukristelige uvidenhed.


 

“Analytikere” i News & Co

Af Lene Andersen

 

For længe siden holdt jeg op med at følge dette program – og andre for den sags skyld i News – fordi jeg ikke kunne tro, at deltagerne virkelig kunne være så dumme og indskrænkede som de gav udtryk for. eller om det bare drejede sig om at fremstå som en del af de “gode”.

 

Altså har jeg i lang tid ikke set programmet, men af en eller anden grund fik jeg ikke slukket for kassen efter “nyhederne” og valgte så at blive hængende for at sikre mig, at man så lang tid efter havde kunnet finde knap så indskrænkede og idiotiske personer til at udtale sig.

 

Men nej, samme dumme kommentarer, samme indskrænkede meninger om indvandringen, samme indskrænkede meninger om, hvem der har ret til hvad i samfundet, altå bl.a. ret til bskyttelse, hvis ens meninger ikke lige rammer disse “gode” menneskers meninger, altså ikke større hjernkapacitet end hos tidligere “analytikere”, hvortil der også kan føjes, at f.eks. en Søs Marie Seerup, en Noa Reddington, en Hans Engell og andre ligesindede “kloge” personer stadig sidder på deres pladser, formentlig fordi det er udelukket at finde andre lige så tåbelige og med lige så tåbelige udtalelser.

 

Ingen af disse personer er altså blevet klogere i de sidste årtier, uanset at det da må være evident for enhver med blot et minimum af levende hjerneceller, at indvandringen har været en katastrofe påført Danmark og danskerne af kriminelle politikere fra 8 politiske partier.

 

Man er grædefærdig men må bare konstatere, at landet fortsat går ad helvede til, og at redning formentlig ikke vil være mulig. Det punkt er nok forlængst overskredet.


 

P-kontrol med smil

Af Jørgen Mejrup 

Parkeringskontrollen i Danmark skal sadle om, hvis den skal overleve med respekten i behold. Branchens flossede image kan dog stadig rettes op, hvis branchen beslutter det.

 

I stedet for sure kontrollører, bør parkanterne mødes af venlige servicemindede ”(be)tjenere”, der vejleder og hjælper kunderne i stedet for den nærmest bevidstløse rutine at smide kontrolafgifter (p-bøder) i grams.

 

P-kontrolløren skal have myndighed til på stedet – face to face – med kunden – og af egen drift at kunne trække en betænkelig P-afgift tilbage.

 

Svendborg Kommune kunne vælge at blive den første kommune i Danmark, som indfører et mere humant p-afgiftsprincip, og mon så ikke også de private operatører følger trop, hvis de ellers ønsker at beholde deres kunder?

 

Svendborg vil for alvor markere sig på Danmarks-kortet, hvis byrådet tog et sådan initiativ og byens handlende ville kvittere i taknemmelighed for en sådan håndsrækning:

”Kom til Svendborg og slip for p-afgiften!”

 

Den venligt smilende p-kontrollør udskriver I K K E den første ”bøde,” men placerer i stedet en venlig meddelelse under vinduesviskeren: ”Velkommen til Svendborg, men husk venligst at registrere din parkering korrekt næste gang.”

 

Først anden eller tredje gang parkanten forser sig, får gæsten en afgift. Det er så op til byrådet at bestemme, hvornår nok er nok. Det som kommunen mister ved at være en rar kommune, sparer den nok i afgift til staten.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…