I 1999 sagde Nyrup, at DF aldrig blev stuerene – men på S-kongressen tog han Mette F.s stramme udlændingepolitik til efterretning

Under Folketingets åbningsdebat den 7. oktober 1999 havde Dansk Folkeparti kørt hårdt på behovet for stramninger på udlændingeområdet med blandt andet krav om udvisning af kriminelle familier.

 

Det faldt daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) så meget for brystet, at han erklærede, at der var behov for folk med fremmedklingende navne i Danmark og sluttede af med følgende svada til Pia Kærsgaard & Co:

 

”Derfor siger jeg til Dansk Folkeparti: Uanset, hvor mange anstrengelser, man gør sig – set med mine øjne – stuerene, det bliver I aldrig!”

 

Men Mette Frederiksen er skam stueren

Nu små tyve år efter Nyrups berygtede svada rykker Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen ud med erklæringer om, at man vil samarbejde med Dansk Folkeparti om en stram udlændingepolitik.

 

Men det er ikke faldet Nyrup for brystet.

 

Tværtimod siger han i et interview med Altinget.dk’s politiske redaktør, Erik Holstein, at partiets nye udlændingepolitik ikke generer ham:

 

”Nej, vi må erkende, at efter den store flygtningekrise i 2015 må Socialdemokratiet håndtere det område anderledes end i 90’erne. Så det tager jeg til efterretning,” lyder det således nu fra Poul Nyrup Rasmussen.

 

Situationen var værre under Nyrup

Det kan undre, at det ifølge Nyrup nu er stuerent at føre en stram udlændingepolitik sammen Dansk Folkeparti med henvisning til flygtningekrisen i 2015.

 

Den flygtningekrise, Poul Nyrup henviser til, startede i 2014 og kulminerede i 2015 med 21.315 asylansøgere.

 

 

Op gennem 1990’erne kom der strengt taget et større antal asylansøgere. En stor del fik opholdstilladelse og statsborgerskab.

 

Men en betydelig del af disse flygtninge var fra det tidligere Jugoslavien. De havde særlige betingelser fastlagt i den såkaldte jugoslaverlov fra 1992.

 

Da der blev fred i området, stilnede strømmen af flygtninge meget af, og en del rejste tilbage til de nye stater, som Jugoslavien var blevet delt op i.

 

MR:Efter freden i det tidligere Jugoslavien kom der fortsat mange asylansøgere

Men ser man på tiden efter, så kom der fortsat mange asylansøgere.

 

I de sidste fire år i Nyrups regeringsperiode fra 1998 og til og med 2001 i alt 46.413 asylansøgere til Danmark.

 

Denne periode under Nyrup kan sammenlignes med perioden fra 2014 og til og med 2017, kom der i løbet af disse fire år i alt 45.873 asylansøgere til Danmark.

 

Den stuerene Mette Frederiksen

”Ikke stuerene” kaldte Poul Nyrup Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti.

 

Men det prædikat får Mette Fredriksen ikke af Nyrup, selvom hun nu erklærer sig enig med Dansk Folkeparti i behovet for en stram udlændingepolitik.

 

Som salig Jens Otto Krag udtrykte det helt tilbage i 1967: ”Man har et standpunkt, til man taget et nyt”.

 

Det er åbenbart en holdning, der lige siden har været gennemgående i Socialdemokratiet.

 

Artiklen er baseret på følgende kilder:

 

https://ast.dk/filer/tal-og-undersogelser/integrationsomradet/bosnieranalyse_endelig.pdf

http://www.statistikbanken.dk/10026 (Tabelkode: VAN5)

 

http://uim.dk/publikationer/publikationer?searchable=Tal+og+fakta+p%C3%A5+udl%C3%A6ndingeomr%C3%A5det&subject=&year=&submit=S%C3%B8g

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…