Globalt var det koldere i sommeren 2018 end 2017

Foto: Ole Sørensen

For tiden er der stabler af overskrifter af typen: ”Global opvarmning har givet ekstra varm sommer” (JP, 23/9), med uddybninger som at professor Eigil Kaas fra Niels Bohr Instituttet siger: ”Der er ingen tvivl om, at den globale opvarmning på grund af menneskets udslip af drivhusgasser er hovedårsagen til den udvikling, vi har set de seneste år”.

 

I disse dage får vi så på puklen af FNs klimapanel, der truer os med mere ekstremvejr, højere vandstand og mindre is i Arktisk, hvis ikke vi griber til drastiske midler, slut med benzinbiler og røde bøffer.

 

Det lyder jo overbevisende, efter den lange og usædvanligt varme sommer, skovbrande i Sverige og Grækenland, og den dårligste høst i mange år, og der er da heller ingen tvivl om at der er sket en global opvarmning siden ophøret af ’den lille istid’ i begyndelsen af 1800-tallet.

 

Men overskriften er korrekt, i den ’meteoroligske sommer’ (juni, juli og agust) var det 0,07 ºC koldere på globalt plan i 2018 end i 2017 (i henhold til satelitmålinger af temperaturen i den lavere atmosfære, UAH LT Vers. 6). I den ’astronomiske sommer’ (omtrent juli, august og september) var det 0,20 ºC koldere. Kun hvis man tager månederne maj, juni og juli, var det 0,06 grader varmere i 2018, men kun på den nordlige halvkugle. På den sydlige var det 0,22 ºC koldere, så globalt set var det, selv i disse måneder, 0,08 ºC koldere i 2018 end i 2017. September måned var iøvrigt den koldeste september i de sidste 10 år.

 

Det var vitterligt ekstremt varmt i Nordeuropa i sommeren 2018 (i modsætning til 2017, hvor vi slet ikke havde nogen sommer) men Nordeuropa udgør kun omkring 2% af jordens overflade, så varmen iår var lokal og ikke global.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…