Storforbryderen Danny A førte sig frem – nu skal han i fængsel, men vi slipper nok aldrig af med ham

Arkiv/Facebook

Danny Abdalla blev i første omgang idømt forvaring på ubestemt tid ved retten i Holstebro torsdag den 30. november 2017.

 

Byretten fandt dengang, at han er så farlig, at han er uegnet til at blive lukke ud i samfundet indenfor en overskuelig fremtid.

 

Den dom var den 52-årige libaneser Danny Abdalla dybt utilfreds med.

 

Han ankede på stedet til Vestre Landsret, som i går onsdag den 10. oktober nedsatte straffen til tolv års fængsel samt udvisning for bestandig.

 

De er her tale om den tredje udvisningsdom til Danny Abdalla. Problemet er blot, at myndighederne ikke vil udvise ham.

 

Danny Abdalla har fået dem overbevist om, at han vil blive slået ihjel, hvis han bliver sendt til Libanon, hvor han stammer fra, så derfor vil han fortsat opholde sig i Danmark, når han igen bliver løsladt.

 

Voldtægterne reddede ham fra forvaring

Ironisk nok var det de to ualmindeligt grove og brutale voldtægter, der reddede Abdalla fra forvaring på ubestemt tid.

 

I sin begrundelse for at nedsætte forvaringsstraffen til tolv år fængsel, anfører Vestre Landsret, at det er første gang, Abdalla er blevet dømt for seksualforbrydelser:

 

”Som anført i Højesterets domme af 18. maj 2017 må det i sager, hvor den tiltalte ikke tidligere er dømt for en alvorlig seksualforbrydelse, kræves, at de begåede forhold og oplysningerne om tiltaltes person i særlig høj grad giver grundlag for at antage, at der er en risiko for gentagelse, som gør forvaring påkrævet,” hedder det blandt andet i landsrettens begrundelsen, som fortsætter:

 

”Tiltalte er ved denne dom dømt for to forhold af voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1. (Voldtægt af særlig grov og farlig karakter, red.) Landsretten tiltræder, at kriminalitetskravet i straffelovens § 70, stk. 2, nr. 1, er opfyldt. (En af betingelserne for at idømme forvaring, red.)

 

Til gengæld fandt landsretten ikke, at de øvrige betingelser i § 70 var opfyldt (Blandt andet væsentlig fare for andres liv og helbred, red.) og konkluderede derfor:

 

”Landsretten finder, at der på baggrund af omfanget og karakteren af de begåede seksualforbrydelser og efter indholdet af mentalundersøgelsen og Retslægerådets udtalelse ikke er det fornødne sikre grundlag for at antage, at der består en sådan risiko for gentagelse, som gør forvaring påkrævet, hvorfor betingelserne i straffelovens § 70, stk. 2, nr. 2 og 3, ikke anses for opfyldt”.

 

Havde også anket skyldspørgsmålet

Under retssagen ved Retten i Holstebro havde Danny Abdalla konsekvent benægtet voldtægterne, og blandt andet denne del af dommen ankede han udover strafudmålingen også.

 

Således havde han nægtet sig skyldig i langt de fleste af de i alt 38 forhold, som han blev dømt for i byretten, men det kom han ikke langt med.

 

Landsretten fandt ham skyldig i 36 af forholdene. Blandt dem skud mod huse, de to voldtægter og overdragelser af kokain og våben.

 

Grænseløs brutalitet mod kvinder

Ifølge det anklageskrift, som Abdalla nu også er blevet dømt efter i landsretten, har libaneserens brutalitet mod kvinder været både grænseløs og totalt uden hæmninger.

 

Således er en kvinde ifølge anklageskriftet blevet gennembanket, truet med en kniv og derpå tvunget til at kysse hans sko, medens han filmede det.

 

Andre kvinder er blevet slået og sparket, kastet i gulvet, revet i håret og derpå brutalt voldtaget.

 

De 36 forhold, som han som nævnt nu også er blevet dømt for i landsretten, drejer blandt sig om et stort antal skyderier, vold, narkohandel, grove trusler, afpresning med trusler om vold for et beløb på cirka 225.000 kroner og ikke mindst to voldtægter.

 

Således handler i alt fem af de anklagepunkter, han er blevet dømt for, om kvinder, som han har mishandlet, voldtaget og på anden måde seksuelt forulempet.

 

Han er i den forbindelse også blevet dømt til at betale erstatning til sinde ofre, blandt dem de to voldtagne kvinder.

 

Har to tidligere udvisningsdomme

Efter en række domme for grov kriminalitet er han blevet udvist af Danmark to gange. Første gang i 2003 for narkokriminalitet, vold og afpresning og anden gang i 2012 for røveri

 

Danny Abdellah, som er født i Libanon i 1966, kom til Danmark i 1992 og fik asyl med en historie om, at han var kommet i klemme mellem den israelske efterretningstjeneste, Mossad, og terrororganisationen Hizbolla, som efter sigende skulle have ham på deres dødsliste.

 

Af samme grund bliver han ikke udvist, men er her på tålt ophold.

 

Blev mandsopdækket for 19.000 kroner om dagen

I Danmark blev han efterhånden anset for at være så farlig, at han efter udvisningsdommen i 2012 blev anbragt på Center Sandholm, hvor han blev mandsopdækket af et privat vagtfirma døgnet rundt.

 

Det kostede ifølge Ekstra Bladet de danske skatteborgere 19.000 kroner om dagen eller i alt 6.935.000 kroner årligt.

 

Den ordning opgav myndighederne til sidst og pålagde ham i stedet at melde sig på asylcentret en gang i døgnet.

 

Det krav har han imidlertid med held set stort på og i stedet levet det søde liv i Aalborg-forstaden Hasseris, medens myndighederne mere eller mindre har lukket øjnene.

 

Resultatet af myndighedernes laden-stå-til er nu synligt: mishandlede og voldtagne kvinder, en bølge af vold, skyderier og narkokriminalitet.

 

Er formentlig på fri fod igen om seks år

Danny Abdalla blev anholdt om aftenen tirsdag den 18. oktober 2016.

 

Med en dom på tolv år betyder det, at han ifølge normal praksis vil blive prøveløsladt efter at have udstået to tredjedel af straffen.

 

Det vil sige efter otte års fængsel, og da varetægtsperioden tæller med, betyder det, at han formentlig vil blive løsladt i 2024. Altså om seks år.

 

Det bliver interessant at se, hvad myndighederne til den tid vil stille op med ham.

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2017/ny-danny-abdalla-gik-amok-i-retten-det-gik-ud-over-dommeren-der-havde-givet-ham-en-forvaringsdom/

 

https://denkorteavis.dk/2017/politifolk-undrer-sig-over-for-den-korte-avis-hvorfor-bliver-danny-abdalla-ikke-udvist-hvad-med-om-i-borer-lidt-i-det/

 

https://denkorteavis.dk/2017/den-storkriminelle-danny-abdalla-levede-det-soede-liv-men-nu-er-han-stillet-for-retten-og-fremtiden-tegner-dyster/

 

https://denkorteavis.dk/2017/ny-danny-abdalla-tryglede-for-at-undgaa-tidsubestemt-forvaring-jeg-skal-ikke-doemmes-for-voldtaegt-de-lyver-alle-sammen-loed-hans-sidste-ord-i-retten/

 

https://denkorteavis.dk/2017/desperat-danny-abdella-amok-i-retten-hun-lyver-hun-bruger-falske-anklager-mod-mig-raabte-han-men-saa-blev-dommeren-gal/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…