Om få dage kan vi fejre afslutningen på Første Verdenskrig – Læs den utrolige historie om familien Smith og Dronningen, der reddede deres søn

Om få dage kan afslutningen på første verdenskrig fejres for et-hundrede gang, man siger, at om hundrede år er alting glemt, det gælder ikke første verdenskrig.

 

Den 11.11 kl. 11.00 1918 blev det tyst på vestfronten, soldaterne kunne igen høre fuglene synge og indånde frisk luft uden krudtrøg. Kanonerne tav efter at have braget løs i fire lange år, til ingen nytte.

 

Da stilheden endelig sænkede sig over slagmarken kunne man gøre tabene op. De fordelte sig på 9.911.000 dræbte, 21.229.000 sårede, og 7.750.000 savnede, alle soldater.

 

Alt i alt kostede første verdenskrig 38.090.000 soldaters liv eller førlighed.

 

Omkostningerne ved denne verdenshistoriens mest formålsløse, mest brutale og mest blodige krig kan måske bedst illustreres ved denne historie om familien Smith i England.

 

Familien Smiths historie

Familien Smith boede i Barnard Castle, en by i det nord vestlige England County Durham.

 

Da krige kom til England i August 1914 meldte familiens seks sønner sig til den engelske hær, de ønskede at kæmpe for Gud, Konge og fædreland. De blev alle sendt til Frankrig med det engelske ekspeditionskorps.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Boganmeldelse: Et gennemgående nobelt menneske

 

 

 

Fire af brødrene.

 

Slagteriet på vestfronten var ubeskriveligt. Angreb førte til modangreb, igen og igen, bølge efter bølge af soldater løb direkte ind i modpartens kugler, værst gik det udover ententens soldater (de vest allierede) Tyskerne havde udstyret deres soldater med maskingeværer som ganske enkelt mejede de fremstormende soldater ned.

 

Hundredetusinder familier i både Frankrig og England modtog breve fra deres respektive forsvarsministerier med den lakoniske meddelelse at deres mand, søn, broder eller kæreste var faldet i kamp.

 

Hjemme i Barnard Castle sad familien Smith og var urolig for deres seks sønners skæbne. Familien undgik da heller ikke at modtage brev fra MOD (Minisrty of Defence), hele fem gange i perioden september 1916 til juli 1918 måtte postbuddet gå den tunge gang og aflevere den sørgelige meddelelse om at en af deres sønner var omkommet i krigen.

 

Først Robert 22 år, derefter George Henry 26 år, Frederick 21 år, John William 37 år og sluttelig Alfred 30 år. Alle dræbt indenfor en periode at 22 måneder. De fire er mindet på kirkegårde nær det sted hvor de faldt, den femte er mindet på Mein Gate i Ypres, sammen med 55.000 andre faldne hvis jordiske rester man aldrig fandt.

 

Få dage efter at Robert var blevet dræbt kunne man. Den 3. november 1916, i avisen Teesdale Mercury læse, at hvis familien havde haft yderlige fem sønner, havde de været parate til at sende dem også. Tre dage efter denne udtalelse kom brevet med meddelesen om at George Henry var blevet dræbt.

 

En by, et folkekrav

Den sjette søn Wilfred Smith overlevede krigen på en ikke helt sædvanlig måde. Da indbyggerne i Barnard Castle hørte om familiens tragedie rejste der sig et folkekrav om at redde den sidste overlevende søn.

 

Den lokale sognepræsts hustru Mrs. Bircham påtog sig opgaven at skrive til Dronning Mary, Kong Georg d. V’s hustru, og bede om at Wilfred måtte blive skånet og sendt hjem til familien.

 

Kort tid derefter modtog Margaret Smith, Wilfreds moder, et brev fra Edward Wallington, Dronning Marys privatsekretær, og for engang skyld indeholdt brevet godt nyt. Det meddeltes hende, at Dronningen havde videre sendt Mrs. Birchams brev, til militærmyndighederne med ønsket om at man der ville overveje sagen.

 

Læs også
Spændende bog om Svenskerkrigene – her blev grunden lagt til den moderne centralstat

Krigsministeriet godkendte at Wilfred blev sendt hjem på regulær vis. Margarets sidste søn ville blive sparet. Han kom hjem til Barnard Castle i efteråret 1918. Margaret havde da også mistet sin mand samme år, dog ikke i krigen. Så hendes sidste søns redning var mere en blot ’velkommen’ den var en meget stor trøst for hende.

 

Erindringer der ikke vil ud

Wilfreds barnebarn Amanda Harrison, der den dag i dag bor i Barnard Castle fortæller, at Wilfred aldrig ønskede at fortælle om hvad han oplevede under krigen, han så at sige blokerede for sine oplevelser. ”Vi prøvede at spørge ham ud om den tid, men han ønskede ikke at tale om det.” siger Dianne Nelson, den yngste af Wilfreds fem børn og moder til Amanda.

 

”Hvad med hans brødre?” ”Heller ikke det, alt hvad han ville fortælle var, at de var døde og at han var braget tilbage for at føre familien videre.”

 

Det gjorde han så, han forblev i Barnard Castle og arbejdede som stenhugger og skorstensfejer, han fik fem børn. Et sennepsgasangreb på vestfronten havde medført at han led af åndedrætsbesvær.

 

Wilfred døde som 69 årig i Barnard Castle, den by, der reddede hans liv, og den by i hvilken han blev født, voksede op, og levede hele sit liv. .

 

Efterskrift

I anden verdenskrig er der en parallel til familien Smith, the Sullivans. Fem brødre der alle, efter eget ønske, gjorde tjeneste på samme skib i Stillehavet. De druknede alle som følge af den japanske torpedo der sænkede deres skib.

 

Deres fælles død affødte den såkaldte ’Sullivans Act’. The Sullivans Act er aldrig blevet vedtaget af kongressen, og dermed ikke nogen lov. Essensen af denne ’Act’ er at ingen familie må miste alle dens sønner i en krig, én skal overleve. Uofficielt efterlever de amerikanske militærmyndigheder denne ’ugyldige lov’. Det er opfyldelsen af denne uofficielle lov filmen ”Saving Private Ryan” handler om.

 

Første verdenskrig fik en ende med Versailles freden i 1919. Frankrig forlangte at tyskerne skulle betale ernorme summer i krigsskadeserstatninger til de lande som havde været berørt af krigen, noget England ikke var begejstret for. Tyskerne blev holdt helt udenfor fredsforhandlingerne, og fik sluttelig resultatet af disse forelagt til underskrift, take it or leave it. Ved en tysk afvisning ville krigen blive genoptaget, det var jo kun en våbenstilstand der herskede i 1918.

 

Det er den almindelige opfattelse, at Versailles freden var en medvirkende årsag til, at Adolf Hitler fik overdraget magten i 1933, og dermed også lagde kimen til anden verdenskrig. Der er dog mere til det end som så, men det er en anden historie.

 

Se foto af Wilfreds barnebarn Amanda Harrison på THE GUARDIAN

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…