Flertallet har talt: Ingen grænsekontrol med afvisning af asylansøgere og intet natligt udgangsforbud for kriminelle unge fra asylcentre

For tilhængere af genindførelse af en ordentlig grænsekontrol med afvisning af asylansøgere var det en sort dag i Folketinget i forgårs den 4. juni.

 

For dem der mener, at børn og unge fra asylcentre skal forhindres i at hærge og stjæle og overfalde sagesløse danskere faldt afstemningen i Folketinget i onsdags bestemt heller ikke ud til deres fordel.

 

Langt bedre gik det heller ikke for den del af befolkningen, som har den opfattelse, at udlændinge ikke skal være her på livslang forsørgelse. At begrænse deres ophold til tre år var der heller ikke flertal for.

 

Grænsen skal lukkes og asylansøgere afvises, men nej …

Selvom antallet af asylansøgere er faldet gennem de sidste par år som følge af blandet andet regeringens stramninger, vil Dansk Folkeparti gå endnu videre.

 

”Asylansøgere skal afvises allerede ved de danske grænser. Danmark er omgivet af sikre lande, hvorfor det burde være aldeles uproblematisk at afvise asylansøgere ved grænsen. Selv om antallet af asylansøgere til Danmark er begyndt at falde,” argumenterer Dansk Folkeparti

 

Der er tale om den såkaldte nødbremse, altså fuld grænsekontrol, som Dansk Folkeparti ville have Folketingets tilslutning til at aktivere den og afvise asylansøgere med blandt andet også denne begrundelse:

 

”Danmark har modtaget alt for mange asylansøgere de seneste årtier fra lande med en helt anden kultur, og de er derfor meget svære at integrere. Mange asylansøgere ender på offentlig forsørgelse, i ghettoer, i parallelsamfund og som dårligt integrerede udlændinge.”

 

Under afstemningen i Folketinget i onsdags var der ingen nåde og barmhjertighed for DF-forslaget. Det blev nedstemt af samtlige partier.

 

Sigtelser mod børn fra asylcentre femdoblet på ét år

Kriminalitet begået af børn unge på landets asylcentre er siden 2016 steget alarmerende.

 

Således kunne Berlingske den 22. januar i år berette om mindreårige asylansøgere, der i stærkt stigende grad bliver sigtet for blandt andet tyveri, indbrud og besiddelse af euforiserende stoffer.

 

Antallet af sigtelser mod 15 – 17 årige asylansøgere lå i perioden januar til november 2016 på 206 mod blot 44 i samme periode året før.

 

Unge asylansøgere skal have udgangsforbud om natten, men nej …

I et forsøg på at sætte en stopper for dette uvæsen har Dansk Folkeparti foreslået, at der indføres et udgangsforbud.

 

”Det er forslagsstillernes overbevisning, at det er nødvendigt at indføre et helt eller delvist udgangsforbud på asylcentre for unge under 18 år for at kontrollere deres færden. Forslagsstillerne foreslår, at der bliver indført en fast regel på asylcentrene om, at alle unge skal opholde sig på centeret i tidsrummet klokken 22.00-07.00. Det vil sige, at der reelt i det tidsrum vil være udgangsforbud,” lyder det fra Dansk Folkeparti.

 

Under afstemningen i Folketinget i onsdags fik DF-forslaget kun tilslutning fra Socialdemokratiet. Alle de andre partier stemte imod. Den Korte Avis

 

Efter tre år som udlænding på kontanthjælp er det ud, men nej …

Selvom Danmark er et rigt land, ”betyder det ikke, at vi af den grund skal agere som andre landes socialkontor, uanset hvor stor sympati man nu engang kan få for borgere i andre landes sociale og økonomiske situation,” lyder det fra Dansk Folkeparti-

 

Med henvisning til, at indvandrere fra især ikke-vestlige lande ifølge Finansministeriet koster det danske samfund 36 milliarder kroner årligt, ville Dansk Folkeparti have Folketinget med på en beslutning om at begrænse opholdstiden for udlændinge på kontanthjælp og integrationsydelse.

 

”Forslagsstillerne ønsker at gøre det klart over for udlændinge, at de ikke kan regne med livslang forsørgelse af dem og deres familie. Der skal være grænser. Forslagsstillerne foreslår derfor, at der indføres en grænse på tre år for, hvor lang tid man kan modtage kontanthjælp eller starthjælp,” skriver Dansk Folkeparti i sit forslag og fortsætter:

 

”Hvis man som ikke dansk statsborger har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i tre år og dermed ikke kan forsørge sig selv, skal man som udgangspunkt miste sin opholdstilladelse.”

 

Den var der nu ikke rigtig nogen, der var med på. Tværtimod vendte samtlige partier tommelfingeren nedad.

 

Og således endte den dag i Folketinget for Dansk Folkeparti med initiativer, der blev skudt i sænk.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…