Fjernvarmen bliver dyrere mens eksporten stagnerer

Colourbox

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 53 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

 

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme. Det og meget andet kan læses i den netop offentliggjorte branchestatistik.

 

Brancheforeningen

Det fremgår også, at de store ambitioner, som Fjernvarmeindustrien havde for bare 5 år siden om en tredobling af eksporten frem mod 2020, er slået fejl. Eksporten af har de seneste 8 år ligget på et meget konstant niveau og udgjorde i 2017 samlet set 6,41 milliarder kroner, hvilket er cirka 0,4 procent lavere end året før. Når det er lykkedes at fastholde niveauet for de seneste års eksport af teknologi, skyldes det især det stærke samspil mellem en effektiv varmeforsyning og en sund industri, der over en lang årrække har opbygget en stærk forsyningskæde i den private industri. Industrien forventer fortsat vækst i sektoren, men har også måtte se til, at flere vigtige nærmarkeder endnu ikke har forløst deres forventede potentiale. Det gælder blandt andet for det vigtige tyske marked. Den forventede vækst er mange steder betinget af en afklaring omkring varmeforsyningernes investeringsvilkår.

 

Energitilsynet

Energitilsynet har netop offentliggjort fjernvarmepriserne pr. december 2017. Resultatet er, at mens der i perioden fra december 2014 til december 2017 generelt har været et fald i varmeprisen på 12,9 pct. er priserne det seneste år steget. Stigningen kan især henføres til at der tidligere er sket store fradrag i varmepriserne for at modregne den overdækning, som selskaberne havde opnået.

 

De markante prisfald fra december 2014 til december 2017 skyldtes et betydeligt fald i de samlede omkostninger hos varmevirksomhederne. Omkostningerne til brændselskøb til egen varmeproduktion og varmekøb fra varmeproducenter har samlet bidraget til at reducere varmeprisen.

 

Fjernvarmeprisernes gennemsnitlige stigning med 0,5 pct. fra december 2016 til december 2017 betyder, at den gennemsnitlige årlige varmeregning for en standardbolig på 130 kvm er steget med ca. 63 kr. fra ca. 12.634 kr. til ca. 12.697 kr.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…