En dansker hedder ikke længere kun Jensen – langt over ti tusinde børn af ikke-vestlige efterkommere er nu registreret som danskere

Foto: Steen Raaschou

Når tyrkiske Muhammad optræder i kriminalstatistikken, er det ikke sikkert, at han bliver registreret som af ikke-vestlig herkomst.

 

Hvis hans mor eller far er efterkommere af indvandrere, og blot én af dem har fået dansk statsborgerskab, vil han blive registreret som af dansk herkomst og optræder dermed i kriminalitetsstatistikken som etnisk dansker.

 

Alt i alt har ikke-vestlige kvíndelige efterkommere med dansk statsborgerskab i perioden 2007 – 2017 født i alt 11.265 børn, der nu er registreret som etniske danskere.

 

Men der er mange flere

Tallet er dog langt fra dækkene, da fødselsstatistikkerne kun registrerer mødrenes og ikke fædrenes tilhørsforhold.

 

Det betyder, at børn med fædre, der er efterkommere med dansk statsborgerskab godt nok vil blive registreret som etniske danskere, men som sådan de vil ikke optræde i statistikkerne, hvis deres mødre ikke er efterkommere med dansk statsborgerskab.

 

Som nævnt er det kun mødrenes tilhørsforhold, der registreres rent statistisk.

 

Således er der statisk et stort mørketal, som dog kan belyses lidt via antallet af henholdsvis ikke-vestlige kvinder og ikke-vestlige mænd og som er efterkommere med dansk statsborgerskab.

 

Den 1. januar var der i alt 53.992 piger og kvinder, der var efterkommere med dansk statsborgerskab af ikke vestlige-indvandrere. Uanset hvilken mand, de gifter sig med, vil deres børn blive registreret som etniske danskere og synlige i statistikkerne.

 

Den første januar 2018 var 55.849 drenge og mænd, der var efterkommere med dansk statsborgerskab af ikke-vestlige indvandrere. Uanset hvilken kvinde, de gifter sig med, vil deres børn blive registreret som etnisk danske, men de vil ikke være synlige i statistikkerne, medmindre deres mor opfylder kravet om synliggørelse.

 

Her i denne gruppe bliver der uden tvivl født mange børn, der bliver registreret som etniske danskere, men som ikke registreres rent statistisk på grund af moderens tilhørsforhold.

 

Tyrkerne føder flest etnisk danske børn

Det er især tre grupper med ikke-vestlig baggrund, der dominerer med børn født som etniske danskere.

 

Det er tyrkerne, pakistanerne og libaneserne.

 

Tyrkiske kvindelige efterkommere med dansk statsborgerskab fødte i perioden 2007 – 2017 i alt 4.036 børn, der er blev registreret som etniske danskere.

 

Den 1. januar 2018 var der i Danmark i alt 8.285 tyrkiske piger og kvinder i alderen 15 – 50 år, hvis børn efter fødsel vil blive registreret som etniske danskere og indgå i statistikken.

 

Ligeledes den 1. januar 2018 var der i alt 8.112 tyrkiske mænd i samme aldersgruppe, og hvis børn efter fødsel vil blive registreret som etniske danskere, men hvor ikke alle vil indgå i statistikken.

 

Pakistanske kvindelige efterkommere med dansk statsborgerskab fødte i perioden 2007 – 2017 i alt 1.616 børn, der blev registreret som etniske danskere.

 

Den 1. januar 2018 var der i Danmark i alt 3.061 pakistanske piger og kvinder i alderen 15 – 50 år, og hvis børn efter fødsel vil blive registreret som etniske danskere og indgå i statistikken.

 

Ligeledes den 1. januar 2018 var der i alt 3.108 pakistanske mænd i samme aldersgruppe, og hvis børn efter fødsel vil blive registreret som etniske danskere, men hvor ikke alle vil indgå i statistikken.

 

Libanesiske kvindelige efterkommere med dansk statsborgerskab fødte i perioden 2007 – 2017 i alt 1.491 børn, der blev registreret som etniske danskere.

 

Den 1. januar 2018 var der i Danmark i alt 4.100 libanesiske piger og kvinder i alderen 15 – 50 år, og hvis børn efter fødsel vil blive registreret som etniske danskere og indgå i statistikken.

 

Ligeledes den 1. januar 2018 var der i alt 4.477 libanesiske mænd i samme aldersgruppe, og hvis børn efter fødsel vil blive registreret som etniske danskere, men hvor ikke alle vil indgå i statistikken.

 

Nu vil Dansk Folkeparti have bedre statistikker

På fredag fremsætter Dansk Folkeparti et beslutningsforslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en bedre og mere nuanceret statistik på udlændingeområdet.

 

”Vi vil gerne have et mere nuanceret billede, og det har vi ikke i dag. Vi skal have så mange oplysninger som muligt frem, og vi håber, at andre partier vil bakke os op. Nu gør vi i hvert fald forsøget,” siger partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen, til Den Korte
Avis og understreger:

 

”Vi skal have afdækket konsekvenserne af indvandringen!”

 

Artiklen er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode; FOLK2)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…