DR og TV2 fortier en af de vigtigste afsløringer i lang tid: Integrationen af indvandrere fungerer overhovedet ikke

Mandag offentliggjorde Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet en opsigtsvækkende nyhed:

 

En rapport dokumenterer, at integrationen af ikke-vestlige indvandrere i det danske samfund slet ikke fungerer. Rapportens titel er: ”Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig baggrund”.

 

Hvis integrationen fungerede, skulle personer med indvandrerbaggrund klare sig stadig bedre i takt med, at nye generationer er født og opvokset i det danske samfund.

 

Når man ser på arbejde og uddannelse, har indvandrernes efterkommere da også klaret sig bedre end deres forældre.

 

Man skulle så tro, at efterkommernes børn tog nye skridt ind i det danske samfund og blev langt bedre integrerede end deres forældre.

 

Men det gør de ikke.

 

En katastrofe

Ifølge analysen fra de to ministerier klarer de ikke-vestlige indvandrere i tredje generation sig ikke bedre end deres forældre i anden generation. Og det vil sige langt dårligere end danskere.

 

Tredje generation af indvandrere får ikke bedre karakterer i folkeskolen end deres forældre. Der er ikke flere af dem, der færdiggør en ungdomsuddannelse. Og der er ikke flere af dem, som får et arbejde. Til trods for, at både de selv og deres forældre er født og opvokset i Danmark.

 

Dette er en katastrofe.

 

De nye generationer fortsætter med at leve i deres egen verden.

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

 

Deres bedsteforældre og til dels forældre var børn af ikke-vestlige, overvejende muslimske lande, der kulturelt ligger meget langt fra Danmark.

 

Den tredje generation er børn af parallelsamfundene i Danmark. Disse parallelsamfund er så lukkede om sig selv, at denne generation langt fra har tilegnet sig det danske samfund med dets værdier og færdigheder.

 

Tredje generation!

 

Konsekvenser for samfundet

Hidtil har Danmarks Statistik kategoriseret denne tredje generation som personer med dansk oprindelse. Mange af dem har da også forældre med dansk statsborgerskab.

 

Men det hænger ikke sammen med virkelighedens verden at betegne dem som danskere. Denne tredje generation står på mange måder langt fra det danske samfund med dets værdier og dets sammenhængskraft.

 

Læs også
DF fik sin vilje: Flygtninge, der vil kunne rejse hjem, skal ikke integreres – oppositionen raser

Dette har vidtrækkende konsekvenser for samfundets fremtid.

 

Vi får et mere opsplittet og konfliktfyldt samfund.

 

Vi får et samfund, hvor store befolkningsgrupper ikke identificerer sig med danske begreber om frihed, demokrati og ligestilling.

 

Vi får et samfund, hvor en voksende gruppe ønsker, at man skal følge islams regler.

 

Vi får et samfund med ringere kvalifikationer.

 

Plads til Stine Bosse

Alligevel er de afsløringer, som ministeriernes undersøgelse bringer, blevet fortiet i de store nyhedsudsendelser hos DR og TV2.

Læs også
Tredje generation af ikke-vestlige indvandrere klarer sig lige så dårligt som anden generation – integrationen er en regulær fiasko

 

Der har været rigeligt plads til latterlige historier om den opmærksomhedshungrende ”erhvervskvinde” Stine Bosse, der har fået eftergivet en lille skattegæld.

 

Men man har altså ikke fundet anledning til at fortælle seerne om den nye viden, der sender meget stærke advarselssignaler til os, når det gælder samfundets fremtid.

 

Dette skyldes næppe rent journalistiske overvejelser.

 

Det er ganske almindeligt, at TV-stationerne tager afsæt i nyheder, der oprindelig er bragt i de trykte medier. Man finder så sin egen vinkel på historien og sælger den som sin egen.

 

Men det skete ikke her. Man fortav simpelt hen historien – til trods for, at der er tale om en af de vigtigste afsløringer i lang tid.

 

Journalistisk giver dette absolut ingen mening.

Læs også
Det skændige mord på Nedim Yasar udstiller, hvor forrykt den politiske korrekthed er

 

Forklaringen er nok snarere politisk.

 

God julestemning hos de politisk korrekte

Journalistisk Venstreparti er ikke meget for at bringe historier, der viser store problemer med den ikke-vestlige indvandring.

 

Til tider gør man alligevel meget ud af dem, fordi de kan være journalistisk interessante og prestigefyldte. Det gælder specielt, når man selv har stået for en afsløring.

 

Men hvis man ikke selv kan glimre med afslørende indvandringshistorier – for eksempel om rabiate imamer – er man tilsyneladende ikke meget for at bringe dem.

 

Politisk er man umotiveret til at viderebringe en viden, der sætter den ikke-vestlige indvandring i et stærkt kritisk lys.

 

Læs også
Få indvandrerkvinder er i arbejde – nu viser det sig, at kommunerne sender halvt så mange flygtningekvinder i praktik som mænd

Sådan går det til, at landets to største TV-stationer undlader at bringe at bringe en opsigtsvækkende dokumentation af integrationens elendighed.

 

Dermed svigter man den danske befolkning. Man udelukker den fra vigtig viden, og man gør debatten mere ukvalificeret.

 

Men man fremmer den politiske korrekthed. Det er noget, der skaber god julestemning i Journalistisk Venstreparti.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…