Syrerne er de dårligst uddannede af alle flygtninge – ‘eksperter’ fortalte os ellers noget ganske andet

Modelfoto

Da de første syrere for nogle år siden begyndt at strømme ind i landet, var der ingen ende på begejstringen.

 

En helt ny type veluddannede og arbejdsmarkedsvante flygtninge af den slags, som erhvervslivet har så hårdt brug for, hed det sig.

 

Under rubrikken ”Eksperter: udnyt at syriske asylansøgere er veluddannede,” skrev Jyllands-Posten således med stor entusiasme den 8. august 2014:

 

”De syriske flygtninge, der kommer til Danmark i disse måneder, adskiller sig fra tidligere tiders større flygtningegrupper ved at have langt bedre uddannelser og mere erhvervserfaring med sig. Men der er risiko for, at det går til spilde,” mener integrationseksperter

 

Og daværende integrationsminister, Manu Sareen (R), var ikke sen til at hoppe med på begejstringsvognen:

 

”Regeringen er er godt klar over, at mange syrere er veluddannede. Derfor skal kommunerne kompetenceafklare syrerne tidligt og hurtigt, så de kan blive skubbet i retning af arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet,” lød det dengang fra Manu Sareen.

 

”Så var alle flygtninge fra Syrien alligevel ikke atomfysikere …”

Nu har en undersøgelse fra Rockwool Fonden totalt hevet tæppet væk under myten om de veluddannede syrere, og det resulterede den 7. juni 2017 i en rasende leder i Jyllands-Posten – tre år efter avisen første begejstrede artikel.

 

Under overskriften ”Så var alle flygtninge fra Syrien alligevel ikke atomfysikere og hjernekirurger. Hvordan kunne eksperterne tage så voldsomt fejl?”

 

I lederen hedder det blandt, at ”Flygtninge fra Syrien er de dårligst udannede. Det var sandelig ikke det, danskerne fik at vide,” konstateres det i lederen, som selv giver et bud på et svar:

 

”At det alligevel kan blive en større nyhed i mange medier (de veluddannede syrere, red.), også her i avisen, skyldes den sørgelige kendsgerning, at tjenstvillige eksperter af alle slags kritikløst – eller nok snarere i en bestemt politisk hensigt – har givet indtryk af, at netop flygtningene fra Syrien var specielt godt uddannet.”

Læs også
Nye tal viser, at jubelhistorierne om indvandrere i uddannelse og arbejde er falske – danske skatteydere betaler for fiaskoen

 

Og det er de ikke –tværtimod

Det er Rockwool Fondens Forskningsenhed, som i undersøgelsen ”Indvandrernes uddannelse” hiver tæppet væk under såkaldte eksperters vilde udsagn om alle de veluddannede syrere, som nu vælter ind i Danmark, og som erhvervslivet skulle have så hårdt brug for.

 

En undersøgelse af uddannelsesniveauet blandt de 25-64-årige flygtninge per 30. juni 2016 viser, at de syriske flygtninge ligger helt i bund.

 

Således har 66 procent af de 15.062 syrere, der indgår i undersøgelsen, ingen højere uddannelse end grundskole. Den tilsvarende andel for iranere ligger på 18 procent, og for libanesere – primært palæstinensere – på 40 procent.

 

Hvad angår erhvervsfaglige uddannelser ligger syrerne helt i bund. Her er det kun fem procent af de syriske flygtninge i Danmark, der kan et håndværk, medens det for eksempelvis iranske flygtninge handler om 17 procent og 21 procent for flygtninge fra Libanon.

 

Og hvad angår Jyllands-Postens atomfysikere og hjernekirurger, står det også ringe til.

 

Læs også
Gennem fire timer blev 18-årig kvinde gruppevoldtaget af mindst syv syriske mænd – de var helt ligeglade

Kun tre procent af de syriske flygtninge i Danmark har en lang videregående uddannelse, medens det for iranske flygtninge drejer sig om hele 22 procent og fem procent for libanesiske flygtninge.

 

Medens målingen som nævnt er baseret på 15.062 syriske flygtninge, er den blandt iranske flygtninge foretaget blandt 13.575 personer og 11.312 flygtninge fra Libanon

 

Eksperternes arbejdsparate syrere er næsten alle på offentlige ydelser

Medens de syriske flygtninge således er de ringest uddannede af alle, topper de til gengæld som modtagere af offentlige ydelser.

 

Af Danmarks Statistiks fortegnelser over ”Fuldtidsmodtagere på offentlig ydelse blandt 30-59 årige mænd” fremgår det således, at der procentvis er flere syrere på fuld offentlige ydelser end somaliere, som hidtil har haft rekorden.

 

Ud af 6.686 syriske mænd i alderen 30-59 år, var de 87 procent eller i alt 5.826 på fuld offentlige ydelse i 2016.

 

Det tilsvarende tal for somaliske mænd lå på 66 procent og for libanesere og irakere på 61 procent.

Læs også
Her kan Danmark lære noget: Stramninger i familiesammenføringer får flere syrere til at vende hjem

 

Den tilsvarende statistik for syriske kvinder er ikke meget bedre. Tværtimod.

 

Her er 94 procent af de syriske kvinder på fuld offentlig ydelse, hvilket svarer til 3.977 ud alt 4.249.

 

De tilsvarende tal for somaliske kvinder er 79 procent, for libanesere 75 procent og for irakere 71 procent.

 

Syrernes kriminelle aktiviteter i Danmark fordoblet på blot fire år

Medens de såkaldt arbejdsmarkedsparate syrere således stort set er fraværende på arbejdsmarkedet, har de til gengæld vist en stærkt stigende aktivitet, når det gælder kriminalitet.

 

Således er syrernes overtrædelser af straffeloven mere end fordoblet i perioden 2013 – 2016 med 119 dømte for straffelovsovertrædelser i 2013 til i alt 269 dømte i 2016, fremgår det af Danmarks Statistisk oversigt over dømte personer i 2016.

 

Læs også
Syriske børnefødsler i Danmark er næsten tidoblet på blot fem år

Det er især inden for indbrud og vold, syrerne gør sig gældende – her er antallet af dømte steget i takt med indvandringen.

 

I 2013 blev således 74 syrere dømt for indbrud. Det antal steg i 2014 til i alt 99 dømte personer. I 2015 var antallet nået op på 119 for at slutte med 176 syrere dømt for indbrud i 2016.

 

Ligeledes viser antallet af voldsdømte syrere en regulær voldsspiral begyndende med 27 voldsdømte syrere i både 2013 og 2014 for derefter at stige til 39 i 2015 og sluttelig havne på mere end det dobbelte med i alt 64 voldsdømte syrere i 2016.

 

Så meget for såkaldte eksperters begejstrede udtalelser om de arbejdsmarkedsparate syrere, som Danmark skulle have så hårdt brug for.

 

Nu viser det sig tværtimod, at det, som Danmark takket være den syriske invasion først og fremmest nu har hårdt brug for, er flere skatteborgerpenge til flygtningeforsørgelse og flere fængselspladser.

 

Her kan du læse arbejdsnotatet fra Rockwool Fondens Forskningsenhed:

https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2017/06/Arbejdsnotat-48_VERS2_5korr.pdf

Læs også
Ung kvinde blev stukket ned af syrisk flygtning og var tæt på at dø – rystede forældre offentliggør foto af deres hårdt kvæstede datter

 

Og her kan du læse om syrere på offentlige ydelser og deres kriminalitet:

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017

http://www.statistikbanken.dk/10338

 

Jyllands-Postens citerede leder finder du her:

https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE9635073/saa-var-alle-flygtninge-fra-syrien-alligevel-ikke-atomfysikere-og-hjernekirurger-hvordan-kunne-eksperterne-tage-saa-voldsomt-fejl/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…