Dansk Folkeparti slår alarm: Regeringen er ved at underskrive en erklæring, der kan medføre nordafrikansk indvandring til Danmark

Arkiv / You Tube

Den danske asylpolitik lider i øjeblikket under en række konventioner og traktater, der begrænser Folketingets muligheder for selv at bestemme indvandringen her til landet.

 

Nu er en ny erklæring på vej med yderligere indskrænkninger af Folketingets handlefrihed, når det gælder indvandring.

 

Der er tale om den såkaldte Marrakesh-erklæring. Den er blevet til på initiativ af Marokkos regering, og blev den 2. maj i år i al stilhed vedtaget i Marrakesh af en lang række landes udenrigs- og integrationsministre.

 

Blandt dem også fra Danmark.

 

Skal sikre regelmæssig og ansvarlig migration

Som et af hovedpunkterne i erklæringen fremgår det blandt andet, at den har til formål at:

 

“Lette ordnet, sikkert, regelmæssig og ansvarlig migration og mobilitet for mennesker, herunder gennem implementering af planlagte og velforvaltede migrationspolitikker “.

 

Eller sagt på en anden måde, så forpligter de lande, som efter vedtagelsen i Marrakesh underskriver erklæringen, sig til at modtage indvandrere fra især nordafrikanske lande.

 

Den indvandring skal ifølge erklæringen ske under:

 

”En menneskerettighedsbaseret tilgang: De gennemførte aktioner vil bidrage til fuld respekt for flygtninges og migranters menneskerettigheder og værdighed uanset deres migrationsstatus. Der vil blive lagt særlig vægt på spørgsmål om køn og beskyttelse af indvandrere i sårbare situationer, herunder især kvinder og børn.”

 

Kritik af indvandring skal bekæmpes

Læs også
Befolkningen siger nej til at modtage jihad-terrorister, jihad-brude og deres børn – men politikerne tænker kun på konventionerne

De europæiske befolkningers stigende modstand mod masseindvandringens konsekvenser i form af blandt andet parallelsamfund og stigende kriminalitet samt kulturel udhuling skal ifølge traktaten bekæmpes.

 

I erklæringen kaldes det i politisk korrekt terminologi: ”Øget opmærksomhed mod kampen mod fremmedhad, racisme og diskrimination,” og her hedder det:

 

”Partnere vil gøre en indsats for at bekæmpe disse fænomener og fremme en afbalanceret fortælling om migration og diasporas (spredning af befolkningsgrupper, red.), baseret på fakta og fremhæve deres positive bidrag til udvikling af samfund i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande.”

 

Martin Henriksen: Jeg er målløs – det her kræver en forklaring

Hos Dansk Folkeparti er partiets integrations-og udlændingekoordinator, Martin Henriksen, målløs. Han har nu skriftligt bedt integrationsminister Inger Støjberg om en forklaring:

 

”Kan ministeren forklare hvordan det er i dansk og europæisk interesse at opfordre til og styrke indvandringen fra Afrika til Europa, som det står beskrevet i Marrakesh-erklæringen fra den 2. maj 2018 øverst på side fem?” hedder det i forespørgslen, som fortsætter:

 

”I forlængelse heraf bedes ministeren præcist redegøre for regeringens holdning til, hvad der kun kan opfattes som en opfordring til de europæiske lande om at øge den ikke-vestlige indvandring?”

Læs også
Afrikanere forsøgte at få fem barnevogne med en bus – da de fik nej, gik de amok

 

I den forbindelse oplyser Martin Henriksen, at Folketingets Integrationsudvalg, hvor Martin Henriksen i øvrigt er formand, har indkaldt de berørte ministre til at redegøre for indholdet af traktaten og konsekvenserne for Danmark og Europa.

 

Handler om at omdanne ulovlig indvandring til lovlig

Generelt er Dansk Folkepartis udlændingeordfører bekymret over det, han har læst.

 

”Jeg bryder mig virkelig ikke om, at man i erklæringen opfordrer til at styrke indvandringen fra Afrika til Europa. Det tager Dansk Folkeparti klart afstand fra. Så er det da muligt, at regeringen vil argumentere for, at det først og fremmest handler om arbejdskraft og studerende,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis.

 

Han tilføjer, at den slags indvandring naturligvis også presser dansk kultur og danske traditioner.

 

”Udlændinge lægger jo ikke deres kultur fra sig, blot fordi de har et arbejde eller går i skole,” lyder det fra Martin Henriksen, som understreger:

 

Læs også
200 afrikanere angriber og ydmyger politifolk – betjentene må opgive at gennemføre udvisning

”Jeg sidder lidt tilbage med en fornemmelse af, at det her handler om at omdanne ulovlig indvandring til lovlig indvandring, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg savner, at den danske regering en gang imellem bliver bedre til at sige fra internationalt.”

 

Dansk Folkeparti vil under ingen omstændigheder være med

Erklæringen er ikke juridisk bindende for Danmark, ”Men den betyder jo alligevel et eller andet, for ellers ville man jo heller ikke have arbejdet med den i længere tid,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og præciserer:

 

”Uanset hvad, så vil jeg gerne understrege, at Dansk Folkeparti ikke kommer til at indrette vores politik efter, hvad der står i en erklæring underskrevet i Marokko. Vi har endelig fået mere styr på asyltilstrømningen, og selv den samlede indvandring, som også omhandler arbejdskraft og studerende, er faldet.”

 

Martin Henriksen understreger, at det er et arbejde Dansk Folkeparti vil forsætte.

 

”Det er altafgørende for Danmark,” som Martin Henriksen udtrykker det og fortæller, at han engang imellem ryster på hovedet over, hvad udenrigsministeren og andre ministre får tiden til at gå med.

 

Erklæringen vil formentlig blive behandlet i Folketinget til december.

Læs også
Video: TV-reporter befinder sig blandt illegale afrikanske immigranter – pludselig forsvinder hun fra billedet, og der lyder et skrig

 

Du kan læse hele Marrakesh-erklæringen her:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…