Dansk Flygtningehjælp påstår, at det går godt med integrationen – her er kendsgerningerne

Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Christian Friis Bach (pressefoto: Agnete Schlichtkrull

Agi Csonka, formand for Dansk Flygtningehjælp & Christian Friis Bach, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp har i forskellige sammenhænge postuleret, at det går godt med integrationen. Bl.a. i en kronik i Jyllands-Posten (d.22.8), hvor overskriften ligefrem lød: ”Hvorfor er det så svært at sige, at det går godt med integrationen?”

 

Her kommer de påstande og tal, som de bygger deres konklusioner på:

 

  • Integrationen i Danmark er på mange måder en succeshistorie. Flygtninge kommer hurtigere i job, kriminaliteten falder, og uddannelsesniveauet stiger
  • Antallet af flygtninge og familiesammenførte, der er i arbejde, efter at de har været i landet i blot tre år, er fordoblet siden 2015.
  • Af de, som kom til Danmark i 2015, var tre gange så mange i job eller uddannelse efter blot to år end blandt de, som kom i 2011.
  • Flere – 70 pct. – består danskprøven inden for fem år.
  • Andelen, der begår kriminalitet, er faldet og er blandt unge mænd, der har været i landet i under fem år, på samme niveau som hos resten af befolkningen.

 

Der er ikke et øje tørt, men her kommer en serviceoplysning:

 

Statistikker er vigtige, hvis arbejdet vel og mærke bliver gjort ordentligt, så de metoder og begreber, der ligger til grund for den systematiserede indsamling af talmaterialer, er gennemsigtige – og ikke fordrejede.

 

Lige om lidt vil vi vise, at repræsentanterne for Dansk Flygtningehjælp ikke lever op til denne ordentlighed.

 

Enkelt-historier kan nemlig kun i meget begrænset omfang udsige noget om virkeligheden. Solstrålefortællinger om en Ahmed kan helt bestemt være sød og sjov og opbyggelig i mange forskellige sammenhænge, men når sagen drejer sig om statistik, er det gennemsnitsbetragtninger, der er relevante. Samt de anvendte begreber.  Fx definitionen på en flygtning, en indvandrer og en dansker-af-anden-etnisk-oprindelse.

 

Nedenfor følger en beskrivelse af de faktiske forhold i flygtninge-og indvandrerindustrien – således som de tegner sig i undersøgelser og statistikker indsamlet igennem en årrække. For vi skal meget længere tilbage end til 2015 for at få et korrekt billede. Og for lige at gøre bagtæppet for diskussionen og uenighederne fuldstændigt klar: Den igangværende indvandring i Vesteuropa har lidt eller intet at gøre med flygtninge. Der er dokumenteret tale om en massemigration, der – hvis den ikke bliver standset – vil føre til en befolkningsudskiftning i de vestlige lande.

 

Udmeldingen fra Dansk Flygtningehjælp er et helt igennem typisk eksempel på, hvordan der kan manipuleres med virkeligheden. Der er tale om enkelte tal revet ud af en større sammenhæng fulgt op af en række anekdoter, der ikke er en del af en større statistik.

 

Hold lige fast her. Anekdoter kan ud over at føje til hyggestemningen sagtens være sande. Men anekdoter er ikke særligt interessante, hvis formålet er at få et samlet overblik over i dette tilfælde integrations-succeser. Dertil kræves kvantitativt materiale og generaliseringer uddraget af de samlede tal.

 

Godt nok forsøger Christian Friis Bach og Agi Csonka sig med nogle data, men de ’cherry-picker’, altså vælger de bidder ud, som passer i deres eventyr-fortælling. Frem for at gøre opmærksom på, at de gode resultater altovervejende er en følge af den nuværende økonomiske højkonjunktur.

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

 

Flygtninge og familiesammenførte i arbejde

Flygtninge og familiesammenførte i arbejde (for dem, der har været i Danmark i tre år) ”er fordoblet siden 2015”. Javel så, men bag denne hurra-sætning om en fordobling gemmer sig, at 38 pct. af disse er i arbejde i 2018 mod 21 pct. i 2015.

 

Disse tal skal sammenlignes med, at på næsten præcis samme tid var 78,5 pct. af danskere i den arbejdsdygtige alder i beskæftigelse.

 

Ville tal 2 ikke have været godt at få på bordet for at sætte tal 1 i perspektiv?

 

Nogle røster vil måske fremføre, at der vil blive rettet op på kløften med tiden. De har trods alt kun været i Danmark i tre år.

 

Men her gælder det om at tage tal, data og undersøgelser fra de seneste 30 år med i betragtning. De tilsiger, at der ikke er nogen indikationer overhovedet på, at flygtninge og familiesammenførte i fremtiden skulle nå blot i nærheden af danskernes niveau for beskæftigelse.

 

Læs også
DF fik sin vilje: Flygtninge, der vil kunne rejse hjem, skal ikke integreres – oppositionen raser

Flygtninge og familiesammenførte i grundskolen

Indvandrere i Danmark – hvad enten de er her som flygtninge, familiesammenførte eller andet – klarer sig langt ringere i grundskolen. Det gælder selv for tredje generation, kan Danmarks Statistik har konstateret. Disse meget lavere karakterer – for piger såvel som drenge i forhold til danske piger (især) og drenge – vil på gruppeniveau få den konsekvens, at gruppen vil klare sig langt ringere sidenhen.

 

De lavere karakterer på gruppeniveau sætter sig igennem, når statistikken belyser den senere deltagelse på arbejdsmarkedet. Den er markant lavere for en stribe ikke-vestlige grupper, også for anden generation.

 

Summa summarum: Den ikke-vestlige gruppe i Danmark klarer sig både langt ringere end danskere, og det er dokumenteret, at den vil gøre det i al fremtid. Det vil den qua sine ringe resultater i grundskolen, også i tredje generation.

 

Er det muligt, at noget menneske, der kan læse indenad, kan mene, at fjerde, femte og så videre generation vil rykke uimodståeligt, når tre generationer ikke var i stand til det? Hvis svaret er ja, så går det over vores forstand.

 

Kriminalitet

Christian Friis Bach og Agi Sconka anfører, at ”andelen, der begår kriminalitet, er faldet og er blandt unge mænd, der har været i landet i under fem år, på samme niveau som hos resten af befolkningen.”

 

Læs også
DR og TV2 fortier en af de vigtigste afsløringer i lang tid: Integrationen af indvandrere fungerer overhovedet ikke

Man må tage sig til hovedet. De to topfigurer i Dansk Flygtningehjælp må da vide, at langt de fleste grupper af udlændinge er horribelt overkriminelle? Det gælder først og fremmest personer fra muslimsk dominerede lande (som Danmark modtager flest af), og det gælder især for anden generationfødt og opvokset i Danmark (side 108).

 

Samtidig er det en kendsgerning, at antal anmeldte voldtægter og anmeldte voldsforbrydelser er på det højeste niveau nogensinde. Dagbladet B.T. fandt f.eks. ud af, at 10 ud af 12 overfaldsvoldtægter fra januar 2016 til maj 2017 var begået af indvandrere eller efterkommere. Og det er domme, ikke anmeldelser, vi taler om.

 

Bach & Sconka MÅ da være bekendt med disse tal og relevante data, som de i kraft af deres position har direkte adgang? Hvis de ikke er, hvordan kan de så have den placering?

 

Medlem af globalistklassen

Mon ikke konklusionen i stedet er, at Dansk Flygtningehjælps ypperste repræsentanter bevidst undlader at fortælle sandheden om konsekvenserne af den førte danske udlændingepolitik? Og dermed indskriver sig i den globalistklasse, som Anna Libak har beskrevet i sin bog ”Forstå populismen”.

 

Helt kort: Den korrekte, ikke-nedsættende betegnelse for populister er anti-globalister – mennesker, som er imod globalismen som idésystem, imod den grænseløse verden. For uden grænser – ingen kontrol over hverken egen nation eller egen verdensdel / Vesten.

 

Csonka & Friis Bach derimod er globalister, der agerer under mantraet: En fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt. Samtidig giver deres fremstilling af virkeligheden interessant nok indirekte en fremragende forklaring på fænomener som Brexit, valget af Donald Trump og den konservative kansler og regeringsleder, Sebastian Kurz, i Østrig.

Læs også
Tredje generation af ikke-vestlige indvandrere klarer sig lige så dårligt som anden generation – integrationen er en regulær fiasko

 

De fylder os nemlig med usandheder og kvarte sandheder og sødsuppehistorier a la alle-syrere-er-kirurger, der skygger for det store og sande billede af de katastrofale konsekvenser for Danmark, som kædeindvandringen fra først og fremmest muslimske lande har ført med sig.

 

De burde skamme sig.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…