Danny Abdalla er en af dem, der i fremtiden skal tilbringe resten af livet på en øde ø – medmindre han frivilligt forlader Danmark

Den berygtede libanesiske gangster, 52-årige Danny Abdalla, er formentlig om otte-ni år færdig med at afsone en fængselsdom på 14 år for stribevis af voldtægter og røverier med mere.

 

Men der er ikke meget at glæde sig til. Til den tid , vil han blive flyttet direkte fra sin fængselscelle til den øde ø Lindholm.

 

Her skal han overnatte resten af sit liv, medmindre han selv beslutter sig for at forlade Danmark.

 

Danny Abdallas fremtidige adresse på lindholm er et resultat af de netop overståede finanslovsforhandlinger. Her blev Dansk Folkeparti og regeringen blev enige om at indrette den øde ø Lindholm som udrejsecenter for udlændinge på såkaldt tålt ophold.

 

Der er tale om dybt kriminelle udlændinge og afviste kriminelle asylansøgere, der er dømt til udvisning.

 

Men de kan ikke sendes ud af landet, fordi de nægter at rejse frivilligt. Og sendes de ud med tvang vil deres hjemland ikke tage imod dem.

 

Andre kan ikke sendes ud fordi der eksisterer en risiko for at de bliver udsat for tortur eller bliver dødsdømt i hjemlandet. Og så må Danmark på grund af internationale konventioner ikke sende dem retur.

 

I lighed med Danny Abdalla vil deres adresse resten af livet blive 4771 Lindholm, hvis de for altid nægter at forlade Danmark frivilligt.

 

Skal afløse Kærshovedgård på den tidligere jyske hede

Det tidligere statsfængsel Kærshovedgård mellem Silkeborg og Herning har siden 2016 fungeret som udrejsecenter for blandt andet den gruppe, som i fremtiden skal overføres til øen Lindholm.

 

Men de mange udenlandske kriminelle har lige siden skabt store problemer i form af tyverier, vold og utryghed hos beboerne i den nærliggende stationsby Bording. Problemerne er så store, at Socialdemokratiet så sent som den 27. november i år var ude med forslag om økonomisk kompensation til indbyggerne i Bording.

 

”Vi hører, at der er overfald i den lokale Fakta, øget kriminalitet og utryghed over at lade børn og unge gå ude om aftenen,” sagde den socialdemokratiske integrationsordfører Mattias Tesfaye således til DR-nyhederne og fortsatte:

 

”Jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi sidder herinde på Christiansborg og træffer en beslutning, der går så voldsomt ud over et lokalsamfund, og så bare vender ryggen til og lader som ingenting.”

 

Tesfaye foreslog i den forbindelse, at beboere og butikker nær Kærshovedgård skulle kunne søge om støtte til at forskanse sig mod de udviste kriminelle via blandt andet etablering af sikkerhedsforanstaltninger såsom overvågning, hegn og vagtværn.

 

Også togselskabet Arriva, der betjener strækningen Aarhus -Skjern, har store problemer med klientellet fra Kærshovedgård:

 

”Vi har haft nogle sager, som endte i verbale trusler og vold. Der har været slag og spark. Det er jo ikke noget, vi oplever hver dag, men vi har haft nogle sager, hvor vores personale har været udsat for det her,” fortæller Kim Richardt, der er senior service manager ved Arriva Tog, til DR.

 

Men alle disse problemer for det lille lokalsamfund og det lokale togselskab er der under finanslovsforhandlingerne nu omsider fundet en løsning på.

 

Nemlig den løsning, som en tidligere indenrigsminister i Poul Nyrup Rasmussens SR-regering for atten år siden foreslog: En øde ø.

 

Men beboerne i Bording og Arriva Tog må dog vente et par år endnu

Det bliver dog ikke i morgen, at beboerne i Bording og omegn og togselskabet Arriva kan ånde lettet op.

 

Lindholm, der ligger i Stege Bugt, har siden 1925 været et center for forskning i virussygdomme blandt husdyr såsom svinepest og mund- og klovsyge.

 

Den isolerede ø blev udvalgt for at hindre spredning af smitte, og har hidtil været omgivet af strenge sikkerhedsforanstaltninger.

 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som forestår forskningen på øen, vil i løbet af 2019 flytte til et nyt stort forskningscenter ved Lundtofte og efterlader cirka 13.000 kvadratmeter bygninger i form af stalde, laboratorier og kontorer.

 

Det er disse bygninger, der nu skal omdannes til beboelse for cirka 100 udenlandske kriminelle på tålt ophold fra især ikke-vestlige lande.

 

Og denne ombygning vil tage små to år.

 

Kalkulerer med indflytning i 2021

Ombygningen på øen vil starte gradvist, efterhånden som DTU fraflytter, og den forventes gennemført i slutningen af 2020, hvorefter overflytningen af de udviste kriminelle vil begynde i andet halvår 2021.

 

Udover de omtalte udviste kriminelle og kriminelle asylansøgere med afslag på asyl, skal øen også huse fremmedkrigere, der skal udvises.

 

Øen vil få en kapacitet på hundrede pladser med mulighed for yderligere 25 pladser. Desuden skal der indrettes faciliteter til personalet samt detentionsceller.

 

Det bliver kriminalforsorgen, altså fængselsvæsenet, der skal drive centret, hvor politiet også vil være tilstede døgnet rundt.

 

Al færgeforbindelse til øen vil blive indstillet fra aften til morgen, og i færgelejet i Kalvehave på Sydsjælland vil der blive etableret, hvad der kaldes ”tryghedsskabende polititilstedeværelse.”

 

Hårde fængselsstraffe for at overtræde regler

Samtidig med beslutningen om at etablere den øde ø Lindholm som udrejsecenter hævede Dansk Folkeparti og regeringen straffen for at overtræde reglerne om overnatning og meldepligt.

 

Fra 2021 vil førstegangsstraffen for at overtræde disse regler være fire måneders fængsel mod nu blot syv dage bag tremme. I gentagelsestilfælde vil straffen gradvist blive ét års fængsel.

 

Og der bliver vel at mærke ikke tale om afsoning i åbne fængsler. Til netop disse personer skal der nu etableres cirka 50 lukkede fængselspladser i tilknytning til undervisningsfængslet i Ringe.

 

I perioden 2019 og til og med 2022 er der afsat 880 millioner kroner til projekterne, der fordeler sig med 759 millioner kroner på Lindholm og 121 millioner kroner til etableringen af en lukket fængselsafdeling ved fængslet i Ringe på Fyn.

 

Syge grise og svinepest

Langt hovedparten af de udviste kriminelle, der i fremtiden skal være på Lindholm, er som nævnt muslimer, som nu skal bo i bygninger, hvor der blandt andet tidligere blev slagtet syge grise og forsket i svinepest.

 

En information om disse forhold kunne måske få mange af dem til frivilligt at flygte ud af landet i ekspresfart.

 

Du kan finde finansloven her:

file:///C:/Users/Bruger/Downloads/aftale%20om%20finansloven%20for%202019%20(2).pdf

 

Læs også:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-naboer-til-udrejsecenter-skal-have-oekonomisk-kompensation

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/borgmester-oekonomisk-hjaelp-til-kaershovedgaard-naboer-er-bare-symptombehandling

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…