Danmark i forandring – på blot 25 år er der blevet næsten to hundrede tusinde flere flygtninge og indvandrere med dansk statsborgerskab

Parallelsamfund i Toveshøj ved Aarhus (Arkivfoto: Privat)

Det var vel i færreste, der observerede det eller i det hele taget mærkede det, men den 1. januar 1993 trådte EU’s Indre Marked i kraft.

 

Heller ikke i 1993 var der synderligt mange, der spekulerede over konsekvenserne af de flygtninge, der i stigende grad søgte mod Danmark og fik asyl samt de mange fremmedarbejdere fra muslimske lande, der i de foregående 15 – 20 år var kommet til Danmark.

 

Men i dag er antallet af ikke-vestlige indvandrere ikke desto mindre steget fra 2,8 procent i 1993 til intet mindre end 8,5 procent i år af den samlede befolkning i Danmark.

 

Og nu er problemerne næsten uoverskuelige.

Som vi skrev her i avisen i tirsdags den 7. august, så er det korrekt, at asyltallene er faldet markant i den senere tid, samt at den stramme danske asylpolitik har været med til at bidrage til det.

 

”Men det vil ikke ændre ved den helt fundamentale kendsgerning: Trods lavere asyltal for tiden vil ændringen af det danske samfund i mere ikke-vestlig specielt muslimsk retning fortsætte.”

 

Og derfor vil: ”Problemerne med indvandringen af ikke-vestlige, overvejende muslimske lande fortsætte med at vokse dramatisk.”

 

Denne analyse bekræftes i næsten uhyggelig grad af udviklingen i Danmark gennem de sidste 25 år. Altså siden det på mange måder skelsættende år 1993, hvor vi i øvrigt også stemte ja til de fire forbehold kendt som Edinburgh-traktaten.

 

Fra små 150.000 til næsten en halv million

En gennemgang af udviklingen gennem disse 25 år, som Den Korte Avis har foretaget på grundlag tabeller i Danmarks Statistik, viser, at antallet af ikke vestlige indvandrere med bopæl i Danmark er steget fra små 150.000 i 1993 til næsten en halv million i år.

 

Per 1. januar 1993 var det danske indbyggertal på i alt 5.180.614 indbyggere

 

Af dem udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alt 147.011 personer, hvilket varer til 2,8 procent af det samlede indbyggertal.

 

Per 1. januar i år er der vendt op og ned på det billede. Nu er det samlede indbyggerantal oppe på i alt 5.781.190 personer.

 

Af dem udgør ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i alt 493.458 personer eller i alt 8,5 procent af det samlede indbyggertal i Danmark mod blot 2,8 procent for 25 år siden.

 

Indvandrernes efterkommere blæser antallet i vejret

Normalt fokuseres der på udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere, som kommer til landet, hvilket primært vil sige flygtninge, medens antallet af deres efterkommere, altså de børn, de får, mere eller mindre ignoreres.

 

Ikke desto mindre bidrager de i høj grad til stigningen af ikke-vestlige personer i Danmark, og der er her tale om en selvforstærkende proces, hvor vi i dag nu er oppe på tredje generation af ikke-vestlige indvandreres efterkommere.

 

For 25 år siden var der som nævnt 147.011 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Af var antallet af efterkommerne på i alt 23. 184 personer og udgjorde dermed 20,4 procent af samtlige ikke-vestlige.

 

I dag udgør ikke-vestlige indvandreres efterkommere med 149.663 personer 30,3 procent af samtlige ikke-vestlige indvandrere i Danmark per 1. januar i år.

 

Sagt på en anden måde, så steg antallet af ikke vestlige indvandrere bosiddende i Danmark fra 113.827 personer for 25 år siden til i alt 343.805 personer i år. Alts tre gange så meget.

 

Til gengæld steg antallet af deres børn og børnebørn, altså efterkommerne mere end fire gange så meget fra 33.184 personer for 25 år siden til 149.663 personer i dag.

 

Så uanset hvor meget regering og Folketing end strammer op på indvandringen, så er der gennem de sidste 25 år siden sat en udvikling i gang, som år for år vil blive selvforstærkende i form af et stigende antal børn, der bliver født som muslimer og vil vedblive at være det.

 

Om man så den dag i dag lukkede grænsen totalt, så vil antallet af ikke-vestlige indvandrere fortsætte med at sige støt i form af efterkommere af dem, der allerede er her.

 

En tikkende demokratisk bombe

Tildelingen af statsborgerskaber er en anden faktor, som bekræfter avisens analyse om de nærmest uoverskuelige problemer, der truer i fremtiden, hvis man vel at mærke ønsker at bevare Danmark som det land, det trods alt stadig er.

 

Her taler udviklingen også for sig selv.

 

For 25 år siden havde i alt 33.226 ikke vestlige indvandre og deres efterkommere dansk statsborgerskab. Det svarer 18 procent af samtlige 147.011 ikke-vestlige indvandrere, som dengang var registret med bopæl i Danmark.

 

I dag er det antal med dansk statsborgerskab eksploderet til ikke færre end 227.395 personer, og de udgør nu 46,1 procent af de i alt 493.468 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som per 1. januar i år havde bopæl i Danmark.

 

Der er her tale om små 300.00 stemmeberettigede vælger af ikke-vestlig og primært muslimsk oprindelse.

 

Til sammenligning fik Enhedslisten ved valget den 18. juni 2015 i alt 274.463 stemmer, hvilket gav partiet 14 pladser i Folketinget.

 

Så stærke er ikke-vestlige indvandrere blevet på blot 25 år. Takket være politikere, der gennem mange år blot lukkede øjnene.

 

Eller, som vi skrev her i avisen i tirsdags: ”Indvandringen i Danmark er slet ikke under kontrol – problemerne vokser fortsat, og snart kan de ikke længere stoppes.”

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2018/nu-indvandringen-er-slet-ikke-under-kontrol-problemerne-vokser-fortsat-og-snart-kan-de-ikke-laengere-vendes/

 

Og her finder du de tal, der er brugt i artiklen:

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK 2)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…