Chok-tal: Hver tredje ledige på kontanthjælp står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Det er et krav, at ledige på dagpenge eller kontanthjælp skal være jobsøgende og stå klar til at påtage sig et arbejde. Alligevel står mere end hver femte af alle ledige ikke reelt til rådighed for arbejdsmarkedet. Blandt kontanthjælpsmodtagerne gælder det endda hver tredje. Det er en markant stigning på blot et år.

 

Hvis du er ledig og modtager offentlig forsørgelse, så skal du aktivt søge arbejde. Du skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være klar til at påtage dig et arbejde, hvis muligheden opstår. Sådan er reglerne. Men spørger man de ledige selv, så er det langt fra alle, der lever op til de krav – og det gælder markant flere end for blot et år siden.

 

Direkte adspurgt svarer mere end hver tredje jobparate kontanthjælpsmodtager selv, at de ikke lever op til mindst et af de krav, der stilles til deres rådighed. Blandt ledige på dagpenge gælder det hver sjette, mens det samlet set er mere end hver femte af alle ledige, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

De ledige er blevet spurgt ind til, hvorvidt de rent faktisk søger et arbejde, om de er parate til at tiltræde et arbejde inden for 14 dage, og om de decideret ønsker sig et arbejde. Hvis den ledige svarer nej til et eller flere af de spørgsmål, vurderes det, at de ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det gør mere end hver tredje af de jobparate kontanthjælpsmodtagere altså ikke.

 

Det står i skarp kontrast til rådighedskravene for at modtage kontanthjælp som jobparat kontanthjælpsmodtager, hvor det blandt andet kræves, at man aktivt søger job. Hvis en kontanthjælpsmodtager ikke er jobsøgende eller afviser et jobtilbud, skal kommunen ifølge reglerne give kontanthjælpsmodtageren en økonomisk sanktion – f.eks. ved at skære midlertidigt i kontanthjælpssatsen.

 

Også en dagpengemodtager skal aktivt søge og med én dags varsel være klar til at påtage et arbejde, hvis a-kassen eller kommunen skaffer den ledige et job.

 

Alligevel svarer hver sjette dagpengemodtager, at de reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Udviklingen går i den forkerte retning

Andelen af ledige, der ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet, ændrede sig ikke betydeligt fra det allerede høje niveau i 2015 til 2016. Men i 2017 steg andelen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet, markant fra 24 procent i 2016 til hele 34 procent i 2017.

 

Samme udvikling gør sig gældende for dagpengemodtagerne, omend i mindre omfang. Her er andelen steget fra 13 procent i 2016 til 16 procent i 2017.

 

For den samlede gruppe af ledige er andelen dermed steget fra 16 procent i 2016 til 21 procent i 2017 – eller fra ca. hver sjette til hver femte på blot ét år.

 

Læs også
Indvandrere hænger fast på kontanthjælp

Analysen er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse (AKU), der er en spørgeskemaundersøgelse. I analysen fokuseres på tre spørgsmål: 1) Har du søgt et job? 2) Kan du tiltræde et job inden for 14 dage? 3) Ønsker du et job? Svarer en ledig nej til et af de tre spørgsmål, vurderes det, at personen reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. I analysen er frasorteret personer, der ikke har søgt et job, fordi de allerede har et job på hånden.

 

Der er databrud i AKU-statistikken i 2016, hvorfor tallene i dette år er behæftet med en større usikkerhed end for de øvrige år.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…