Helena er præst: Da hun forsvarede kristendommen og kritiserede islamister, blev hun kaldt racist og nazist

Helena Edlund har skrevet en bog om sine rystende oplevelser i den svenske kirke

Hvorfor skulle kirkeforhold i Sverige dog interesse danske læsere? Jo da! Hvis man vil forstå det svenske samfund, er det nemlig en god idé at starte med at forstå Svenska kyrkan. Ny bog af en yngre svensk præst af kvindekøn er rystende læsning, som er god at få forstand af.

 

Hold din kæft eller bliv fyret – Berufsverbot på svensk  

Hvis man som præst har den mindste forbindelse til Sverigedemokraterna – bare en mistanke herom er nok – ellers hvis man kritiserer de kirkelige topembedsmænd i Uppsala, skal man ikke regne med nogen plads i Svenska kyrkan. Helena Edlunds bog er et rystende vidnesbyrd om chikane, offentlig udskamning og ulovlige, grundløse fyringer i løbet af de 12 år, hun fik lov til at virke som præst.

 

Det er fortællingen om en præst, som brænder for at forkynde evangeliet om Jesus Kristus i en kirke, der går mere op i Pride parades, politiske forbindelser, angreb på Israel og leflen for islam.

 

Bogens forfatter kom i offentlighedens søgelys, da hun i Svenska kyrkans mere eller mindre officielle organ Kyrkans Tidning gjorde opmærksom på kirkens aktuelle identitetsproblem. At kirken har mistet sin orientering og har fjernet sig fra sit fundament. Svenskerne melder sig i hobetal ud af kirken – flere end 1 million på 18 år –  og mange af dem er nu de troende.

 

Edlund fik for alvor ørene i maskinen, da hun sammen med et par andre stærke kvinder oprettede facebookgruppen #MittKors som en reaktion på, at en fransk katolsk præst under en gudstjeneste i 2016 fik skåret halsen over af nogle islamister.

 

Initiativet blev generelt mødt med kritik og afvisning fra svenskkirkelig side, mens boulevardpressen fremstillede initiativtagerne som nazister og racister! Selv om de fleste danskere nok ved, at debatklimaet i vort store broderland mod øst er noget anderledes end hos os, kan man stadigvæk blive chokeret.

 

Fra kirke til Folkets Hus

Svenska kyrkan er siden 1968 blevet mere og mere politiseret. Kirken er blevet en politisk arena med Socialdemokraterna som det førende parti i de styrende organer. Det oprindeligt kirkefjendske parti gik ind i kirkepolitikken, ikke af interesse for kirke og kristendom, men med den klare vision at befri Sverige fra kristendommen – med Svenska kyrkan som middel! Fra kirke til Folkets Hus. Operationen lykkedes. Mange har nu fået nok, men kun få protesterer med andet end fødderne.

 

Derfor er det velgørende at få sat kirkens problemer ind i en større sammenhæng. Edlund påviser den store diskrepans mellem kirkestyrelsen i Uppsala – et mægtigt organ med mere end 450 fuldtidsansatte embedsmænd, flere end i Vatikanstaten, som bestemmer, hvad kirken skal mene og fokusere på – og de mange menigheder rundt om i landet, som stadigvæk forsøger at være kirke i kamp mod nedskæringer og en sammenlægningsmani, som i stigende grad fjerner kirken fra folket.

 

Bogen er et rystende vidnesbyrd om de store personlige omkostninger, forfatteren har måttet betale for at have og give udtryk for holdninger, som ikke passer de kirkelige magthavere. Det sværeste er næsten de mange eksempler på svigt fra mennesker, hun viste tillid til og stolede på. Den larmende tavshed eller det lumpne svigt fra kolleger og ledelse. En faglige organisation, som åbenbart i vid udstrækning er magtesløs over for stærke menighedsråd, som er svenske præsters arbejdsgivere, og svage biskopper. I Sverige er der ikke plads til en Sørine Gotfredsen eller en Katrine Winkel Holm.

 

Læs også
Hvidvasker Sverige sin antisemitisme? – en beretning om, hvor galt det står til i Malmø

Det er en bog, som man sluger i ét hug. Spændende som en (svensk!) kriminalroman og velskrevet. Men er der slet ikke noget, man bliver lidt glad over, når man har lagt denne dystre og kafkaske bog? Jo, Den danske Folkekirke – trods alt.

Om mig

Helena Edlund, Konsten att överleva Svenska kyrkan.

HEED Publishing www.helenaedlund.se 2018, 358 sider, 227 svenske kroner.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…