Blev tvunget til sex under trusler om offentliggørelse af intime fotos – dommeren håber, at anklagemyndigheden vil anke rettens dom

HOLSTEBRO. Det er vist første gang i dansk retshistorie, at en dommer udtaler et ønske om, at anklagemyndigheden anker en dom, som retten netop har afsagt

 

Det var ikke desto mindre, hvad der skete, da en domsmandsret ved Retten i Holstebro onsdag kendte en 27-årig mand fra Struer skyldig i voldtægt og afpresning.

 

Da dommer Lillian Lund Tinggaard skulle begrunde rettens dom i den mildt sagt særegne sag, erkendte hun, at retten ikke har haft afgørelser fra lignende sager at læne sig op ad.

 

Af samme grund fremførte Lillian Lund Tinggaard, at hun ville ønske, at anklagemyndigheden anker den dom, hun lige havde afsagt, således at der kunne dannes præcedens.

 

Sexafpressede sin genbo med intime fotos

Den tiltalte og nu dømte T er genbo til kvinden F, som han i en periode på cirka et halvt år var kæreste med.

 

Medens de var kærester, forærede F på opfordring fra T nogle intimfotos af sig selv, hvor hun optrådte i undertøj.

 

I retten kunne T ikke huske, hvorfor forholdet blev afbrudt, medens F ifølge anklager Pia Koudahl under den lukkede del af retsmødet havde fortalt, at hun trak sig ud af forholdet på grund af T´s jalousi.

 

I modsætning til F kunne han heller ikke huske, hvem det var, der fik ideen til at give ham de omtalte intimfotos.

 

Pressede hende til sex otte gange

Efter at parret var skiltes, men fortsat boede næsten dør ved dør, så de i lang til ikke noget til hinanden lige indtil F i slutningen af november sidste år begyndte at få beskeder på messenger.

 

Her stod kort og godt, at hun skulle komme hen i T´s lejlighed. Hvis hun ikke kom, ville han offentliggøre de intimfotos, han havde af hende.

 

I lejligheden forlangte han sex, og når det var overstået, gik F atter tilbage til sin egen lejlighed

 

Ifølge anklager Pia Koudahl havde F under den lukkede del af retsmødet forklaret, at hun ikke turde andet end at adlyde, da hun var bange for at miste sit job i en børnehave, hvis de famøse fotos blev offentliggjort.

 

”Det har stået på systematisk. Otte gange har han truet hende til at komme ind i lejligheden,” sagde Pia Koudahl i sin procedure.

 

Indrømmer at have truet, men nægter voldtægt

På sin side benægter T ikke, at han har sendt beskederne på messenger med trusler om at offentliggøre intimfotos, hvis hun ikke kom hen i hans lejlighed.

 

Han kunne i øvrigt dårligt benægte at have sendt dem, da de indgik i bevismaterialet mod ham.

 

Han forklarede det med, at han stadig elskede hende og havde lyst til at se hende, men fastholdt til gengæld, at hun frivilligt dyrkede sex med ham, når hun besøgte ham efter at være blevet beordret til det.

 

Af samme grund nægtede han sig skyldig i voldtægt.

 

Da anklager Pia Koudahl spurgte ind til det forliste kærlighedsforhold mellem T og hans genbo, kunne T som nævnt ikke huske, hvem af de to, der havde afbrudt det, men forklarede blot, at de var gået hver til sit.

 

Der var ikke længere følelser imellem os, lød hans forklaring i retten.

 

Løgnen om de fem tusinde kroner, der hos politiet blev til ti tusinde

Ud over beskederne på messenger om at møde op i T’s lejlighed, havde han også truet F med at offentliggøre fotos af hende, hvis hun ikke betalte ham 5.000 kroner.

 

Den sag udviklede sig nærmest grotesk.

 

Således optræder der under hele forløbet omkring pengene pludselig udlændinge, der er i besiddelse af F´s intimfotos, og som forlangte 5.000 kroner indsat på en udenlandsk konto for at aflevere billederne.

 

F´ forklarede sin genbo, at han havde betalt pengene, som hun altså nu skyldte ham, men at de kunne slå en streg over gælden, hvis hun ville dyrke sex med ham tre gange.

 

Til sidst blev det for meget for F, som hver gang havde troet, at nu ville det stoppe, og den 20. maj i år havde hun fået nok og gik hun til politiet.

 

På trods af hendes skræk for, at billederne dermed ville blive offentliggjort

 

Hos politiet havde T under en efterfølgende afhøring holdt fast i, at han havde betalt ikke blot 5.000 kroner, men nu hele 10.000 kroner for at få de famøse fotos udleveret.

 

Penge, som han mente, at F nu skyldte ham.

 

Den forklaring trak han senere tilbage, og i retten erkendte han, at hele sagen med de 5.000 kroner og udlændingene havde været det pure opspind.

 

To og et halvt år plus 30.000 kroner i erstatning

Under sin procedure fastholdholdt anklager Pia Koudahl, at T bør dømmes for både voldtægt og afpresning og fastslog, at straffen burde være to og et halvt års ubetinget fængsel.

 

Modsat fastholdt T’s forsvarer, Bent Aagaard, at hans klient var uskyldig i anklagerne og bør frikendes.

 

I tilfælde af, at retten erklærede T skyld i begge anklager, mente Aagaard, at en dom på seks måneders betinget fængsel ville være passende.

 

Retten erkendt T skyldig i begge forhold, altså voldtægt og afpresning og fastsatte straffen til ét og et halvt årsfængsel, hvoraf det ene år blev gjort betinget med krav om samfundstjeneste.

 

Desuden skal T i tort erstatning betale 30.000 kroner til sin genbo, F.

 

Den dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.

 

Kompliceret strafudmåling

Den 1. juli 2016 hævede Folketinget straffen for voldtægt ved fysisk tvang fra to og et halvt år til tre og et halvt år.

 

Alt efter omstændighederne i den enkelte sag kan domstolene dog dømme mildere eller strengere. Således er straframmen for voldtægt otte år og under særligt skærpende omstændigheder helt op til 12 år.

 

I den aktuelle sag var T tiltalt efter straffelovens paragraf 216 stk. 1 nr. 2, der handler om voldtægt ved anden ulovlig tvang (end vold, red.).

 

Da der siden ændringen 1. juli 2016 med skærpelse af straffen for voldtægt ikke er faldet dom i en sag, som den i Holstebro, stod retten her uden nogen domspraksis ”at læne sig op ad,” som dommer Lillian Lund Tinggaard udtrykte det.

 

Hun udtrykte af samme grund et håb om, at anklagemyndigheden vil anke dommen, således at landsretten kan stadfæste en procedure for byretternes strafudmåling.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…