Atomkraft er pissefarlig, siger Lars Løkke – men global opvarmning er værre!

Lars Løkke Rasmussen mener, at atomkraft er ‘pissefarlig’.

 

Det kom frem under en spørgetime på Aarhus Universitet i begyndelsen af november.

 

Her sagde en studerende argumenter for, at vi ikke skulle tale mere om atomkraft. Og stiften.dk 5.11 gengav statsministerens svar sådan her:

 

– Fordi det er pissefarligt, og ikke nødvendigt. Green Tech og vedvarende energi giver Danmark en enorm branding og konkurrencefordel ude i verden. Det skal vi ikke kaste ud til fordel for noget, der er så farligt som atomkraft, fastslog Lars Løkke Rasmussen

 

Men kære Lars Løkke: global opvarmning er altså mere farlig!

 

Med sin holdning agerer Lars Løkke som kejseren i H. C. Andersens Kejserens nye klæder, der sammen med sin skrædder Lars C. Lilleholt med det grønne slips ikke vil høre på den lille dreng, der siger, at de ikke har noget på!

 

I 1970erne skiftede den daværende socialdemokratiske regering under Anker Jørgensen  holdning til atomkraft, som man tidligere havde anset for en brugbar stabil energi. Man ændrede standpunkt ud fra populistiske holdninger fra venstrefløjen i befolkningen og på Christiansborg. Nu blev der skabt en kampagne med Atomkraft? Nej Tak, og mange husker den lille gule sol i reklamerne.

 

Margrete Auken (SF) og 3 andre fra folketingets venstrefløj fremsatte 12.2.1985 et forslag til folketingsbeslutning, at dansk energiplanlægning skulle være uden atomkraft, dog med tilføjelsen, at det var ud fra den viden og teknologi, der var til rådighed på dette tidspunkt. Beslutningen blev vedtaget 29.3.1985 med 79 stemmer fra venstrefløjen for og 67 fra højrefløjen imod.

 

Selvom der er kommet ny viden og ny teknologi, og en global opvarmning truer, har Margrete Auken, nu i EU, ikke ændret holdning, hvilket hun gjorde med hensyn til EU, som hun først var indædt imod og nu roser til skyerne. Hun burde være blevet klogere med hensyn til atomkraft, som man ikke kan komme udenom, hvis man vil stoppe de menneskeskabte klimaændringer.

 

Ifølge tidligere formand for den danske atomenergikommission Henning Sørensen kunne vi have haft thorium kernekraft i 2000.

 

Læs også
Grønlandsfoto gik verden rundt – men det viser ikke klimakrise bare almindeligt forår

Sammen med Greenpeace er den politiske venstrefløj medskyldige i, at vi ikke er kommet af med kul og olie, da de ikke har andre holdbare og stabile løsninger. I Tyskland erstatter man atomkraft med brunkul, som er værre end kul.

 

Hvad angår olien, ville det være godt for verdensfreden, hvis den arabiske olie ikke fortsat skal influere de beslutninger, som verdens politiske ledere foretager. Olie betyder penge, som giver magt, som korrumperer! Atomkraft kunne stække oliens magt!

 

Margretes bror Svend Auken, miljøminister i 1990erne, havde en drøm om vindmøller, som lig de famøse barmarksværker mere eller mindre skulle påtvinges folk. Over hele landet ses vindmøller og højspændingsledninger til gene for mennesker, fugle og andre dyr.

 

Hvad angår havvindmøller har man ikke undersøgt, om havdyr påvirkes af støjen, men verdensnaturfonden (WWF Report 2018) mener, at fx boreplatformes støj kan påvirke havdyr. Der er nu modstand mod vindmølleindustrien, for ulempen ved vindmøller er også, at de kun leverer energi, når det blæser. Det er pissefarligt at satse forsyningssikkerheden på en ustabil energiform. Svend Aukens drøm er blevet et mareridt!

 

Se følgende video og bliv klogere på atomkraft.

Lars Løkke Rasmussen er pissefarlig, når han prøver at påvirke unge studerende med fake news om atomkraft sekunderet af miljøminister Jakob Ellemann-Jensen. I EU stiger udledningen af CO2 mens den er faldet i USA, hvor de har skiftet til gas og har atomkraft. I Tyskland stoppede Angela Merkel for atomkraft pga. Fukushima ulykken, hvor kun 1 person døde på atomkraftværket – mens 19.000 mennesker døde under tsunamien. I dag dør mange flere mennesker pga. luftforurening fra brunkul, kul og olie – og det accepteres tilsyneladende uden indvendinger!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…