99 procent af de “palæstinensiske flygtninge” er reelt ikke flygtninge

Palæstinensere svinger med Islamisk Stats flag og forsøger at storme det franske kulturcenter i Gaza by i januar 2015. (arkivfoto: ehna tv YouTube screenshot)

Oprindelig engelsk tekst: 99 Percent of “Palestine Refugees” Are Fake
Oversat af Kirsten Valeur

 

Ifølge en Washington-veteran er problemet med UNRWA, der er FN’s vigtigste hjælpeorganisation for palæstinensere, altid vigtigt, men aldrig påtrængende.

 

Det er imidlertid blevet påtrængende nu.

 

Det skyldes, at Trump tweetede: “Hvorfor skulle vi fortsætte disse enorme pengeoverførsler til palæstinenserne, når de ikke længere ønsker fredsforhandlinger?” USA’s ambassadør i FN Nikki Haley tilføjede herefter, at USA’s regering er rede til at tilbageholde sine tilskud til UNRWA. Axiosskrev, at USA’s udbetaling af 125 millioner dollar blev tilbageholdt (selv om det senere blev benægtet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

UNRWA’s største bidragydere er de amerikanske skatteydere, der i 2016 betalte 370 millioner dollar. Det ville være en af de mest tilfredsstillende udgiftsposter at fjerne fra statsbudgettet, da UNWRA har et langt synderegister med opfordringer til oprør mod Israel, korruption og opretholdelse (snarere end afskaffelse) af flygtningeproblemet. Der er ikke overraskende blevet gjort mange forsøg på at standse finansieringen af UNWRA i kongressen. Steven J. Rosen har imidlertid påvist, at ti forslag, der blev fremsat i årene 1999-2014, alle blev afvist på grund af modstand fra den israelske regerings side.

 

Hvorfor, kan man spørge? Tja, modsat hvad man kunne forvente, ønsker den israelske regering fortsatte amerikanske udbetalinger til UNRWA fordi de frygter, at et ophør ville føre til en ny intifada, det palæstinensiske selvstyres sammenbrud eller Hamas’ fornyede krigsførelse. Regeringen anser desuden UNRWA for at være en mindre dårlig modtager af pengene end eksempelvis det palæstinensiske selvstyre.

 

Eftersom præsidenten ønsker et ophør af udbetalingerne, vil det måske ske denne gang? Det er usandsynligt, for som en nyhedsrapport fra Israel påviser, bifalder premierminister Benjamin Netanyahu ganske vist et amerikansk ophør i offentligheden, men ude i kulissen forsøger han, af de sædvanlige årsager, at blokere eller forsinke initiativet. Det vil under alle omstændigheder være svært at forestille sig, at præsidenten og medlemmer af kongressen skulle se bort fra hans ønsker, da de ikke har gjort det førhen.

 

Selv hvis USA ophørte med at betale til UNRWA, ville mange regeringer, og også enkeltpersoner, let kunne erstatte de 370 millioner dollar og have en motivation for at gøre det. Qatar ville kunne styrke sin rolle som palæstinensernes protektor. Kina ville kunne købe sig til en rolle i hjertet af arabisk politik. Rusland ville kunne rette lidt op på, at de støtter Iran. Carlos Slim, hvis formue ifølge Forbes vurderes at være 67,9 milliarder dollar, ville kunne beslutte sig for at højne sin anseelse blandt arabere. Hvad værre er, Trumps regering ville, hvis nogle af disse parter udfyldte hullet, fremstå ineffektiv og isoleret.

 

Selv hvis ingen erstattede USA’s donationer, ville et ophør af betalingen til UNRWA ikke ramme problemets kerne, der ikke er organisationens sponsorerede aktiviteter, men dens opretholdelse af og stigende antal af “palæstinensiske flygtninge” på tre forskellige og noget mærkværdige måder: ved at lade denne status overføres ubegrænset fra generation til generation, ved at opretholde statussen efter flygtninge har fået en nationalitet (for eksempel jordansk) og ved tildeling af statussen til indbyggere på Vestbredden og i Gaza, der bor i det påståede palæstinensiske fædreland. Med disse kneb kunne UNRWA kunstigt udvide flygtningebefolkningen fra 600.000 i 1949 til 5,3 millioner i dag. Et mere retvisende tal for, hvor mange reelle flygtninge, der er i live i dag, vil være omkring 20.000.

 

Selv om jeg helhjertet bifalder Trumps politiske mål, vil jeg derfor slå til lyd for, at en tilbageholdelse af midler ikke er den rette taktik. Det vil være bedre at rette omærksomheden mod statussen som “palæstinensisk flygtning”. Ved at nægte denne status til alle, der ikke opfylder den amerikanske regerings normale definition af en flygtning (i dette tilfælde: at være mindst 69 år gammel, statsløs og bosiddende uden for Vestbredden og Gaza), mindskes det irredentistiske angreb på Israel med mere end 99%. Det sætter desuden spørgsmålstegn ved statussen som “palæstinensisk flygtning”, giver millioner af palæstinensere mulighed for at leve sundere, påpeger araberes stærke anti-zionisme og hjælper til løsning af den arabisk-israelske konflikt.

Læs også
De 4.006 palæstinensere som europæerne ikke har hørt om

 

Jeg foreslår derfor, at præsidenten tilretter USA’s politik i samarbejde med Israel og fortsætter med at sende hjælp til palæstinensere, alt imens man stiller som betingelse for udbetalingen, at langt størstedelen af modtagerne formelt anerkender, at de ikke er flygtninge i dag og aldrig har været det.

 

The Middle East Forum, der har beskæftiget sig med emnet siden 2010, har foreslået lovgivningi forbindelse med et sådant skifte. Det er både enkelt og muligt, da det ikke er mere raffineret end at bringe USA’s relationer med UNRWA i tråd med amerikansk lov og politik. Det er på tide.

 

Tilføjelse den 10. januar 2018: En kilde i udenrigsministeriet bekræftede over for mig, at udbetalingen af 125 millioner dollar til UNRWA ikke fandt sted, og at ministeriet overvejer, hvad man gør med disse midler.

 

Opdatering den 16. januar 2018: Trumps regering tilbageholder 65 ud af de 125 millioner dollar til UNRWA og kræver ikke nærmere fastsatte reformer.

 

Opdatering den 17. januar 2018: Den belgiske regering betalte straks 23 millioner dollar for at rette op på den amerikanske nedskæring. Hvem er de næste? Hvor hurtigt bliver de 65 millioner dollar erstattet? Ender UNRWA ligefrem med at få ekstra midler på grund af den amerikanske nedskæring?

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…