Anders Vistisen: Top-nazister som Hitler, Himmler og Göring kunne have fået “tålt ophold” i Danmark

Lindholm (Foto: Privat)

Medens debatten raser om det rimelige i, at eftersøgte krigsforbrydere og massemordere med forbrydelser mod menneskeheden på samvittigheden skal anbringes på Lindholm, er der lige et par detaljer, der er værd at overveje.

 

For det første er det lykkedes for disse krigsforbrydere og massemordere at nå i sikkerhed i Danmark og dermed undgå at blive straffet for deres forbrydelser.

 

Det vil være i strid med deres menneskerettigheder at straffe dem, da nogle af dem formentlig risikerer dødsstraf.

 

Så derfor bliver de beskyttet i Danmark på trods af, at de selv har utallige menneskeliv på samvittigheden.

 

For det andet. Hvis vi antager, at Menneskerettighedskonventionen også var gældende i 1940’erene, så ville nazismens krigsforbrydere også kunne have fået beskyttelse i Danmark.

 

Det har Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Anders Vistisen, skrevet en interessant artikel om på sin blog i Jyllands-Posten.

 

”Når menneskerettighederne i dag lovprises og tilbedes som en afgud af politikere, meningsdannere og andre ”humanister”, så er det værd at lave en refleksion over, hvad det”menneskerettighedsregime”, som vi nu har viklet os ind i, ville have betydet i en historisk kontekst,” skriver Vistisen indledningsvis.

 

 

Ikke blot dødsstraf, men også andre forhold

I historisk kontekst var det ikke blot dødsstraf, som Nürnbergprocesserne opererede med, og som i givet fald ville have forhindret Danmark i at udlevere typer som Hitler, Himmler og Göring til retsforfølgelse.

 

Også andre forhold ville ifølge Vistisen have forhindret Danmark i at udlevere  dem.

 

Tribunalet og interneringen levede heller ikke op til en række andre menneskerettigheder, noterer Vistisen og fortsætter:

 

”For eksempel ved vi, at Göring blev mishandlet og slået i hans første tid som krigsfange. Vi ved, at de russiske dommere ved tribunatet havde fået diktat fra Stalin om altid at dømme for dødsstraf uanset bevisbyrden, hvilket dommerne, der udgjorde en fjerdedel af tribunatets medlemmer, efterlevede.”

 

Dertil kommer, at også fængselsforholdene ville være i strid med menneskerettighederne, fortsætter Vistisen:

 

”Det er stærkt tvivlsomt om de afsoningsforhold, som blev budt de ikke-dødsdømte topfigurer fra nazitiden, herunder de forhold, som blev budt f.eks. Rudolf Hess i Spandau-fængslet med dets isolationslignende forhold, ville have været i orden.”

 

Hvis Gadaffi eller Sadam Hussein havde været hurtige nok …

Tilbage til nutiden med dens menneskerettigheder konstaterer Anders Vistisen således, at:

 

”Så hvis også Gadaffi, Hussain, al-Assad og andre af vor dages værste slyngler og massemordere havde nået eller når Danmark, vil de være beskyttet og i fred for trusler om at skulle stå til ansvar for deres forbrydelser og mord på titusindvis i hjemlandene,” konstaterer Vistisen og fortsætter:

 

”Når internationale konventioners egentlige beskyttelse går til de værste menneskehedskrænkere i denne verden, skulle man tro, at alle kunne se det absurde i det.”

 

Sådan hænger det imidlertid ikke sammen:

 

”Men sådan ser Danmarks ”humanister” det ingenlunde. Hos denne elite har man mere travlt med at besynge menneskerettighederne og græde skinhellige tårer for verdens værste forbrydere, fordi de nu skal adskilles fra det omgivende samfund en del af dagen – end på at tænke på ofrene og retfærdighedsfølelsen hos millioner af mennesker,” konstaterer Anders Vistisen og slutter:

 

”Sikke et menneskesyn man må besidde, når vor dages krigsforbryderes menneskerettigheder vejer tungere end hensynet til deres ofre – og det danske samfunds sikkerhed.”

 

Du kan læse hele Anders Vistisens artikel her:

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/andersvistisen/ECE11079101/hitler-himmler-og-goebbels-ville-ikke-kunne-vaere-udvist-af-danmark/?utm_campaign=Debat%2011.00&utm_content=2018-12-18&utm_medium=email&utm_source=jp

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…