Danmark lader ny værdifuld energiteknologisk opfindelse gå til Østasien!

Den danske forskergruppe Seaborg Technologies har ikke fået statsstøtte til forskning og udvikling af en ny type atomreaktor med thorium men har på privat basis udviklet en thorium reaktor – waste-burner, der også kan omdanne atomaffald til ny energi. Danske politikere er besat af vind og ikke interesseret i projektet, men Folketinget gav dog tilladelse til, at forskning i thorium kunne foregå på privat basis – dog uden opstilling af reaktorer i Danmark.

 

Seaborg Technologies har nu fået kontrakt med to store firmaer i Østasien, så deres thorium reaktor kan blive produceret og komme på markedet i Asien i ca. 2030. Til den tid vil Danmark være i færd med at skrotte gamle vindmøller, og allerede i dag taler man om problemet med de store vinger, som er så giftige, at de skal behandles som asbest. Det vil igen blive store udgifter for statskassen, som i forvejen har støttet vindindustrien med – mange milliarder kroner.

 

Peter Skeel Hjorth, Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen 

Forfatter Peter Skeel Hjorth har skrevet en fremragende og ret afslørende bog: Besat af vind, der viser en skrupelløs vindmafia – her mest i Sverige, men tilsvarende foregår i Danmark – der betaler mange penge for at få folk til at stille møller op på deres jorder – og til gengæld få fradrag m.m.

 

Journalisterne Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen har i bogen: VESTAS – Verdensmester for enhver pris tegnet et billede af en smuk facade med en mere eller mindre korrupt baggrund for vindindustriens magt i samfundet. De danske politikere har været let modtagelige for vindlobbyens indflydelse. Det kan dog undre, at Verdens Naturfond (WWF) er på firmaet Ørsteds reklame, da opstilling af vindmøller og højspændingsledninger ikke er godt for natur og biodiversitet.

 

Politikerne tror, at landskabsødelæggende ustabile vindmøller, der er til stor gene for mennesker og dyr i nabolaget, kan redde verden fra de klimaændringer, som nu er ved at præge verden med tørke, oversvømmelse og mere ekstremt vejr. Temperaturstigningen får storme og orkaner til at blive mere voldsomme, som både USA og Filippinerne netop har erfaret.

 

Vindmøller leverer et par procent af den globale energi og kun, når vinden blæser. Der er ca. 100 dage om året, hvor backup energien helt skal overtage. Backup energi skal være klar hele tiden, og størstedelen består i dag af træpiller og flis, som hverken er bæredygtig eller CO2 neutral. Danmark ligger faktisk i spidsen for at rydde verdens skove til afbrænding i vore kraftværker, og den store rydning af træer er i virkeligheden med til at øge den globale opvarmning!

 

Danmark går glip af en energiteknologisk vision, der også kan give stor indtægt, udviklet af danske Seaborg Technologies, hvis fremskridt og udvikling sikkert vil blive fremhævet på den kommende store thorium konference i Bruxelles 29-31 oktober 2018 i The Royal Belgian Institute of Natural Science. Danmark er ikke et foregangsland mht. klima og reduktion af CO2 – og det vil undre mig, om klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt vil deltage i konferencen. Thorium vil blive den førende af fremtidens energikilder – men Danmark vil kun have kostbar ustabil vind!

 

Danmark har mistet chancen for en visionær energipolitik ved ikke at støtte Seaborg Technologies. Nu bliver thorium reaktoren produceret i Asien men udviklet af danske forskere!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…