Voldtægtsforbrydere har kronede dage: Under en tiendedel af samtlige anmeldte voldtægter sidste år blev opklaret og dømt

Arkiv / overvågningskamera
Udskriv

Det er rimeligt risikofrit at begå voldtægt i Danmark. Kun få af sagerne bliver opklaret og dømt.

 

Det fremgår af tal, som Den Korte Avis har hentet i Danmarks Statistiks statistikbank.

 

Således blev der i 2016 anmeldt 744 voldtægter, men kun 49 personer blev dømt.

 

Der til kommer, at en del af de få opklarede sager måske stammer fra 2015, hvor der blev anmeldt i alt 419 voldtægter.

Én kvinde og 48 mænd

Blandt de dømte er der en 17-årig kvinde, medens de resterende voldtægtsdømte 48 er mænd.

 

Den yngste er blot en 16-årig teenager, medens de øvrige primært er voksne mænd i alderen 25 – 39 år. Det drejer sig om i alt 24 af de dømte.

Desværre indeholder statistikbanken endnu ikke oplysninger om de dømtes etnicitet i 2016, men tallene for 2015 giver et fingerpeg.

Læs også
16-årig pige fik en snak med beboere på asylcenter – så blev hun voldtaget på åben gade af tre afghanere

 

I 2015 blev i alt 45 mænd dømt for voldtægt, og af dem var de 14 af anden såkaldt etnisk baggrund end dansk. Det svarer til 31 procent af samtlige dømte.

 

Det drejer sig blandt andet om tre voldtægtsdømte tyrkere, to somaliere, to libanesere og to rumænere.

 

Også kun en brøkdel af drabene opklares

I 2016 blev der begået 49 drab, og af dem blev de ni opklaret. Medmindre der også her er tale om en del uopklarede drab fra tidligere år.

 

Den yngste drabsmand er 17 år gammel, medens to mænd i alderen 60 – 69 år blev dømt for drab.

 

Læs også
Skolepige på bare 14 år udsat for ‘grufuld’ voldtægt – sort mand efterlyses af politiet

Ligeledes er en 23-årig mand dømt for drab og det samme er en mand mellem 25 og 29 år gammel.

 

Blandt de 30 – 39 årige blev to mænd dømt for drab og det samme gælder for de 40 – 49 årige.

 

I 2015 blev i alt 27 mænd og én kvinde i alderen 70 – 79 år dømt for drab.

 

Kvinden og de 19 af mændene var af dansk oprindelse, medens de otte øvrige mænd var ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere.

 

Det drejer sig om tre afghanere, to syrere, en tyrker, en sudaneser og en iraner.

 

Læs også
Afrikansk mand væltede jogger og forsøgte at voldtage hende, men det kom han til at fortryde – en stribe angreb på joggere spreder rædsel

Voldsmænd slipper også i stor stil for straf

I lighed med den øvrige personfarlige kriminalitet såsom voldtægt og drab slipper også voldsmænd i stor stil for at blive straffet.

 

Således blev der i 2016 anmeldt 9.207 tilfælde af såkaldt simpel vold, medens blev der afsagt domme i 4.760 tilfælde, hvoraf de 611 dømte var kvinder. En del af de afsagte domme kan også være fra tidligere år.

 

Blandt de 2.654 volddømt i 2015 var de 1.998 danskere, medens de resterende primært var indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

 

Det drejer sig blandt andet om 74 tyrkere, 73 libanesere, 68 somaliere og 60 irakere for nu at nævne de befolkningsgrupper, der er stærkest repræsenteret.

 

Til gengæld opklares den alvorligere vold

Medens voldsmænd bag den såkaldt simple vold slipper i stor stil, er opklaringsprocenten høj, når det gælder den alvorligere vold

 

Især i 2016, hvor der blev anmeldt 1.622 tilfælde af den såkaldt alvorligere vold, blev der afsagt domme i 1.145 sager med 151 kvinder blandt de dømte. Men igen. En del af sagerne kan være fra tidligere åg, som først nu er blevet opklaret.

 

I 2015 stod det mere skralt til. Her blev der anmeldt 1.369 tilfælde af alvorligere vold og afsagt 631 domme. Blandt de dømte var 436 danskere, medens de øvrige stort set var indvandrere fra ikke-vestlige lande.

 

Her er de igen de gamle voldskendinge, der fører sig frem. Somalierne med 27 voldsdomme, irakerne med 20, libaneserne med 19 og tyrkerne med 18 voldsdømte i den grovere ende.

 

I kategorien særlig grov vold blev der i 2016 anmeldt ni tilfælde. Der blev afsagt dom i fire tilfælde, hvor de dømte alle var mænd i alderen 25 til 49 år.

 

I 2015 blev der afsagt dom i ni tilfælde ud af elleve anmeldelser. Heraf var de syv dømte danskere, medens de to øvrige var tyrkere.

 

Den personfarlige kriminalitet er stigende

Tilbage står, at den personfarlige kriminalitet er stigende.

 

Fra 2015 og til 2016 steg antallet af anmeldte voldtægter dramatiske fra 419 anmeldelser i 2015 til 744 anmeldelser i 2016.

 

Det samme gælder den simple vold, med 7.830 anmeldelser i 2015 til i alt 9.207 anmeldelser i 2016

 

Ligeledes steg den alvorligere fra 1.369 tilfælde i 2015 til 1.622 anmeldelser i 2016.

 

Danmark er så småt ved at blive et utrygt sted. Især for kvinder, der færdes alene.

 

Du kan finde mange flere informationer om emnet her:

http://www.statistikbanken.dk/10061

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?

PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=STRAF40&PXSId=167509&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
http://www.statistikbanken.dk/10338

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ