Tyndslidte påstande om EU som skaber af fred: Ønskede generalerne og politikerne krig efter Anden Verdenskrig?

Det fremgår af en “læserkommentar”, at EF / EU skulle have sikret fred i Europa i 60 år. Påstanden begrundes ikke, men i stedet henvises til de mange ferierejser over grænserne og fælles regler for madvarers kvalitet. En lidt tynd argumentation!

 

Hvornår og hvorfor har freden været i fare siden Anden Verdenskrigs afslutning? Har Europas befolkning, politikerne og generalerne ønsket flere krige efter 1945? Har der været konflikter, som truede med krigsudbrud mellem europæiske stater? Kan der henvises til eksempler?

 

I hvert fald anføres noget sådant ikke i “læserkommentaren”.

 

Alle og enhver vidste, at fred og sikkerhed var NATO

Da diskussionen om dansk medlemskab af EF begyndte, og da folkeafstemningen i 1972 resulterede i et “ja”, fortalte politikerne, at det drejede sig om flæskepriser. Alle og enhver vidste, at fred og sikkerhed, var noget NATO tog sig af.

 

I “læserkommentaren” fremsættes også det overraskende synspunkt, at EU er “den eneste mulighed for at dæmme op for tidens største problem: Islams fremmarch….”

 

EU og FN er frontorganisationer for araberne

For snart to år siden opfordrede EU-kommissær Federica Mogherini til, at der skulle gives “plads til politisk islam i Europa.” Hendes kolleger – eksempelvis Timmermanns – leverer lignede meldinger.

 

EU og FN er frontorganisationer for den arabiske herrefolksmentalitet, men journalister og politikere vil helst ikke omtale truslen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…