Skandalen om dansk grundvand: Miljøstyrelsen har gang i mørkelygten

Foto:Ole Sørensen

KOMMENTAR: Planteavlskonsulent Bente Andersen havde et glimrende indlæg i Den Korte Avis den 11. maj, hvor hun fuldstændigt korrekt og seriøst kritiserede Miljøstyrelsens skandaløse behandling af emnet grundvand.

 

Samtidig bragte Den Korte Avis Miljøstyrelsens svar til Bente Andersen, idet kontorchef Henrik Hagen Olesen, der åbenbart ikke er opdateret på udviklingen, kørte frem med gamle argumenter, der er for længst er tilbagevist. Det er ganske enkelt useriøst, at en offentlig styrelse tillader sig at tale udenom i en grad, som Henrik Hagen Olesen her gør.

 

Det er uden betydning, at Henrik Hagen Olesen påstår, at de indberetninger og tal, der sendes til EU netop ikke udtaler sig om, hvor stor en del af den samlede mængde grundvand i Danmark, som er påvirket af kvælstof. Realiteten er nemlig, at sådan opfatter EU indberetningerne. Og hverken Miljøstyrelsen eller ministeriet gør noget for at rette denne fejlopfattelse, der har kostet erhvervslivet dyrt. Det er en skandale!

 

Så fremfører Henrik Hagen Olesen ( sin påstand om, at formålet med indberetningerne under nitratdirektivet er at følge udviklingen i kvælstofpåvirkningen af grundvandet, der hvor den findes.

 

Det er rent vrøvl: Man kan kun følge en udvikling, hvis man måler i samme position i en tidsserie. Men det gør man ikke. Man måler nye steder højere og højere oppe, tættere på rodzonen, hvor kvælstofindholdet skal være højt, for at planterne kan gro. GEUS har brugt milliarder af vandforbrugernes og skatteydernes indbetalte afgifter til at lave en monitering, der ikke kan fortælle noget om grundvandets kvalitet. Det er også en skandale!

 

Henrik Hagen Olesen kører så videre med den gamle intetsigende forklaring om, at indberetningerne indeholder tal for, hvor stor en andel af målesteder, som er påvirket af kvælstof, og tal for hvordan denne andel har udviklet sig over tid.

 

Men hvis de nævnte målesteder ikke er repræsentative for noget som helst, siger målingerne jo intet om grundvandets beskaffenhed. Det ligeledes en skandale!

 

Resten af Henrik Hagen Olesens bortforklaringer bygger videre på de intetsigende ”målesteder”, som er elastik i metermål. Derfor er der ingen grund til at knytte yderligere kommentarer hertil.

 

Miljøstyrelsens uendelige bortforklaringer

Miljøstyrelsen har i måneder været ude i disse store, men ukvalificerede bortforklaringer.

 

Der er imidlertid tre forhold, man bør være opmærksom på:

Læs også
Embedsværket i Miljøstyrelsen giver forvrængede billeder af det danske grundvand

 

1) Når nitratindholdet falder fra overfladen og nedefter, er det afgørende, i hvilken position indtagene sker. Et måleresultat uden kendt position har ingen værdi. (På samme måde som en temperaturmåling intet fortæller, hvis den ikke relateres til en position –  f.eks. Arktis eller Ækvator).

 

2) Miljøstyrelsens koncept forudsætter anvendelse af en forkert definition af ”grundvand”. Med den korrekte definition (”den mættede zone” – dvs. under det primære grundvandspejl), ville der ikke kunne tages målinger i ”iltet grundvand” i højtliggende mættede zoner i umættede omgivelser. Derfor er det grotesk, at Miljøstyrelsen fortsætter med den fordrejede definition.

 

3) Når Miljøstyrelsen kæmper for at opretholde fejltolkningen, der iflg. styrelsen selv er langt mere vidtgående, er det for at gennemføre målinger i højtliggende grundvandslommer tæt på rodzonen, som for det første giver høje nitratværdier og for det andet giver en direkte korrelation med den tilførte mængde kvælstofgødning. Herved kan myndighederne ”dokumentere”, at kvælstofnormerne / vandplanerne har den tilsigtede virkning. Det kan de nemlig ikke på andre måder. Der kan ikke dokumenteres en virkning i det korrekt definerede grundvand, hvor der jo stort set ikke findes nitrat. Og ifølge ministeriets NOVANA-rapporter er der heller ikke gennem flere årtier dokumenteret nogen synderlig virkning af kvælstofreduktionerne i overfladevand / recipienter i form af større sigtdybde og bedre iltforhold i fjorde og kystvande.

 

Det hele bygger på konstruerede falske målinger af ”grundvand”, som slet ikke er grundvand, fordi der er defineret forkert.

 

Hverken ministeren eller departementschefen vil eller kan tilsyneladende rydde op i skandalen om grundvandet. Kræfterne bruges ikke til at bringe klarhed over tilstanden af det fine danske grundvand. Derimod anstrenger Miljøstyrelsen sig for at tilsløre årsagerne til EU-kommissionens fatale opfattelse af dansk grundvand.

 

Det er ren ”mørkelygte” ved højlys dag. Nu også med HHO’s hjælp.

Læs også
Miljøstyrelsen svar til planteavlskonsulent: Misforståelser bag hårde anklager

 

Poul Vejby-Sørensen

Cand. agro.

16. maj 2017

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…