Skandale på Københavns Rådhus Kristi himmelfartsdag

Foto: Jørgen Casse

Som bekendt fejre hele den kristne verden Kristi himmelfarts dag. Det er den 40. Dag efter påske, og altid en torsdag.

 

Således også i det herrens år 2017, der er ingen undtagelse.

 

Den kristne kirke har fejret denne dag længe før den begyndte at fejre julen, altså Jesu fødsel.

 

I Danmark er kristihimmelfarts dag officiel flagdag, det fremgår af justitsministeriets hjemmeside.

 

”Officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning. Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger – på den grønlandske flagdag dog med det grønlandske flag Erfalasorput og på den færøske flagdag med det færøske flag Merkið. Private personer, virksomheder og organisationer mv. har ikke pligt til at flage på de officielle flagdage.”

 

(Det bemærkes, at kommuner ikke omtales blandt dem der er fritstillede i dette cirkulære af 21.03.2016, kommuner er ikke en virksomhed ej heller en organisation, det er derfor at antage at de er sidestillet med staten.)

 

På officielle flagdage er offentlige bygninger og institutioner forpligtiget til at hejse Dannebrog. Det er ikke kun en tradition, hvor det er valgfrit, her er tale om pligt.

 

Ved en rundtur i København kunne man da også konstaterer at der var hejst Dannebrog næsten alle steder.

 

På Kastellet havde kommandanten ladet hejse et meget stort splitflag, og Christiansborg var smykket med de sædvanelige mange splitflag ud fra tårnet.

 

Undtagelsen

Der var dog én markant undtagelse, nemlig Københavns rådhus, her havde man siddet sin pligt totalt overhørig. Af synlige flag på rådhuset var kun en sølle vimpel at se.

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

 

Danmark har en stats religion, kristendommen, den luthersk reformerte, og det skal vi vedblive med at have. Det medføre faste flagdage.

 

Det er en skandale at landets førende kommunale institution, hovedstadens rådhus ikke overholder flagreglerne, specielt i disse tider.

 

Overborgmester Frank Jensen og de øvrige borgmester i Københavns kommune må have meget røde øre, det er en kapital brøler!

 

Skam jer!

 

Dannebrog er verdens ældste stadig i brugværende nationalflag, hverken befolkningen og slet ikke Københavns kommune har grund til at skamme sig over dette nationale samlingsmærke.

 

Hejs det så ofte man vil, og i hvert fald på kristihimmelfarts dag, hvor det er en pligt.

Læs også
Danmark har fået en ny stormoské – Den Korte Avis har været på besøg

 

Jørgen Casse

 

http://www.om-flag.dk/kristi-himmelfartsdag_50.html

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…