Skal der være muslimsk bønnekald ud over danske byer? – Det spørgsmål kommer sandsynligvis til at trænge sig mere og mere på

Collage / Arkiv

Folketinget behandler i dag et forslag fra Dansk Folkeparti om at forbyde minareter i Danmark.

 

Bag debatten om minareter ligger følgende simple vurdering: Hvis der først bliver bygget minareter, vil der komme et pres for, at de kan bruges til bønnekald.

 

Skal vi være parate til at acceptere muslimsk bønnekald ud over danske byer?

 

Debatten kommer til at trænge sig på

I en sådan debat vil der altid være nogen, der siger: Det er der ingen grund til at diskutere nu, for der er jo ingen moskeer, der har bedt om at få bønnekald.

 

Men i andre europæiske lande kan man faktisk opleve muslimsk bønnekald. Og hvis der kommer flere muslimer til Europa og Danmark, vil kravet om bønnekald vokse.

 

Med den nuværende udvikling tyder alt på, at den muslimske andel af den danske og europæiske befolkning vil vokse markant.

 

Så man kan godt afvise debatten om bønnekald her og nu. Men den kommer sandsynligvis til at trænge sig mere og mere på.

 

Socialdemokrat har vigtig pointe

Denne debat hænger sammen med en anden: Hvis man ikke ønsker bønnekald, skal den så forbydes ved lov? Eller skal man klare den sag ved lokale beslutninger?

 

Dette blev for nylig diskuteret i forbindelse med bederum. Spørgsmålet om kønsopdelt svømning har givet anledning til den samme debat.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

I denne torsdags Jyllands-Posten slår Venstres integrationsminister Inger Støjberg til lyd for lokale løsninger. Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti mener – ikke overraskende – det modsatte.

 

Mere bemærkelsesværdigt taler også socialdemokraten Mattias Tesfaye om, at lovgivning kan være nødvendig, fordi der er tale om at sikre fundamentale principper i vores samfund.

 

Tesfaye har en vigtig pointe: Hvis man tillægger det afgørende betydning for vores samfund, at vi ikke har minareter, hvorfra bønnekald lyder ud over danske borgere, så må der gælde et forbud i hele landet.

 

Fortsat stor indvandring til Europa

Ofte føres den slags debatter helt uden at skele til, hvilken udvikling i befolkningen vi kan forvente.

 

I Danmark forholder man sig sjældent til, at vi efter alt at dømme bevæger os mod en større og større muslimsk andel af befolkningen. I den forstand står Danmark til at blive mere og mere muslimsk. Med mindre man altså gør den nødvendige indsats for at hindre det.

 

Der er god grund til at skele til, hvad der sker i Europa.

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

 

EU’s statistiske agentur, Eurostat, har netop offentliggjort en befolkningsprognose for EU’s største land, Tyskland.

 

Her regner man med en omfattende indvandring til Tyskland i fremtiden. Alene i perioden 2017-2040 regner man med en nettoindvandring på 6,9 millioner mennesker – altså mere end Danmarks befolkning.

 

Den overvejende del af en sådan tilstrømning vil komme fra den arabiske verden, fra Afrika og fra Sydasien. En meget stor del vil være muslimer.

 

Man må gå to veje samtidig

Dette er et statistisk skøn. Hvad der sker i det virkelige liv, vil selvfølgelig afhænge af, hvordan politikerne reagerer.

 

Men danske og europæiske politikere bliver nødt til at forholde sig til, at der er et meget stærkt pres i retning af, at Danmark og Europa bliver mere muslimsk.

 

Læs også
Lille dreng på bare 16 måneder måtte ikke komme med sin mor i svømmehal, fordi han kunne sexkrænke muslimske kvinder …

Hvis man vil imødegå denne udvikling er der to veje, som må betrædes samtidig:

 

Den ene vej er stram styring af tilstrømningen af migranter, som vil give store problemer for det danske samfund – migranter fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande.

 

Dette bør kombineres med en tiltrækning af kvalificerede mennesker, hvor der ikke er voldsomme kulturelle barrierer.

 

Den anden vej er en stærk sikring af det danske samfunds værdier og sædvaner.

 

Til dette hører, at man ikke tillader, at bønnekald fra minareter gjalder ud over de danske byer.

 

Politikerne diskuterer meget, hvad der sker med dansk økonomi på lang sigt. Det er på tide, at de også interesserer sig for, hvad der sker med den danske befolkning og den danske kultur på lang sigt.

 

Læs også
48 islamiske skoler underviser i intolerance og kvindehad, skriver britisk rapport

https://www.welt.de/wirtschaft/article162454479/EU-sagt-Deutschland-sieben-Millionen-Zuwanderer-voraus.html

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…