Romaerne truer danskere og sviner i gaderne – det kunne man forhindre, men det vil et politisk flertal ikke

Arkivfoto af romaer i Sverige

Deres afføring ligger og flyder omkring Rundetårn og ved Trinitatis Kirke. Ikke kun på selve pladsen, men også rundt omkring i kroge, ved redskabsrum og på dørsten.

 

For kirkens ansatte, der hver morgen skal rydde op efter dem og fjerne ekskrementer og andet affald, har det været nødvendigt at tilbyde dem et vaccinationsprogram mod smittefarlige sygdomme.

 

Horder af romaer har gennem de sidste år hærget visse kvarterer i København med deres smittefarlige ekskrementer og dynger af affald overalt, hvor de tilfældigvis slår lejr.

 

Nogle steder udgør de en regulær smittefare for byens borgere, der også er plaget af deres tiggeri og tricktyverier.

 

Men det er umuligt for politiet at smide dem ud af landet.

 

EU-regler og Folketingets flertal beskytter dem

Da der er tale om EU-borgere fra primært de tidligere østeuropæiske lande, er de omfattet af reglerne om EU-borgernes frie bevægelighed.

 

Disse regler giver dem ret til at opholde sig i et hvilket som helst EU-land i tre måneder

 

Hvis politiet vil smide dem ud af landet, skal politiet kunne dokumentere, at de har opholdt sig her i mere end tre måneder.

 

Det betyder, at hvis politiet vil udvise sigøjnere og tiggere fra et andet EU-land, skal politiet i hvert enkelt tilfælde kunne dokumentere, at vedkommende har opholdt sig her i mere end tre måneder.

 

Men det er ofte umuligt, da de færreste har indrejsepapirer på sig.

Læs også
Utrygheden er steget på Indre Nørrebro og på Vesterbro

 

Det ville Dansk Folkeparti have ændret således, at det er op til den enkelte roma at dokumentere, at vedkommende har været her i mindre end tre måneder. Kan romaen ikke det, står vedkommende til udvisning

 

Men altså kun ifølge altså Dansk Folkeparti. Forslaget blev nedstemt af samtlige andre partier i Folketinget, som dermed i princippet gav romaerne mulighed for at opholde sig ubegrænset i Danmark.

 

Umuligt at bevise, at de har været her i mere end tre måneder

Da Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, fremlagde sit forsalg om at ændre bevisførelsen, så det bliver ikke så lidt lettere og meget mere effektivt for politiet at udvise romaerne, fremhævede Martin Henriksen:

 

”Hvis politiet f.eks. har fået til opgave at fjerne en gruppe østeuropæere, der camperer i en københavnsk park, vil det være politiets ansvar at bevise, at hver enkelt i gruppen har opholdt sig i landet i mere end de tilladte måneder.”

 

Men det er nærmest umuligt:

 

Læs også
Løkke bør ubetinget trække Danmark ud af FN’s migrationspagt – disse punkter viser, at den er en katastrofe

”Erfaringer viser dog, at det stort set er umuligt for myndighederne at løfte bevisbyrden i sådanne sager, idet de pågældende ofte ikke er i besiddelse af materiale, der kan dokumentere varigheden af deres ophold i Danmark, og den nuværende praksis gør det således muligt for eksempelvis udenlandske hjemløse at opholde sig i Danmark langt ud over de tilladte måneder.”

 

Men Folketingets flertal vil ikke ændre praksis

Det anfægtede dog ikke Folketingets flertal, at et i forvejen hårdt presset politi skal spilde tid på at bevise, at romaer eller sigøjnere og andre udlændinge, der har slået sig ned i eksempelvis parker, har været her i mere end tre måneder.

 

Ligeledes anfægtede det heller ikke Folketingets flertal, at det betyder, at sigøjnere, rumænske tiggere med flere af samme grund får mulighed for at plage befolkningen langt ud over de tre måneder, EU giver dem lov til.

 

Så torsdags den 2. marts stemte samtlige partier i Folketinget under andenbehandlingen nej til Dansk Folkepartis beslutningsforslag om at ændre reglerne og dermed afgørende lette politiets arbejde og sikre, at langt flere uønskede personer blive udvist.

 

På regeringens vegne afviste integrationsminister Inger Støjberg (V) under førstebehandlingen den 13. januar forslaget fra Dansk Folkeparti med den begrundelse, at det ville være i strid med reglerne i EU’s såkaldte opholdsdirektiv at gennemføre det, da opholdsdirektivet stiller klare regler for, hvilken dokumentation myndighederne kan forlange.

 

”Det vil derfor være i strid med opholdsdirektivet at indføre en regel om, at EU-borgere skal medvirke aktivt til at dokumentere deres lovlige ophold ved for eksempel at stille krav om dokumentation for indrejsetidspunktet,” lød det fra integrationsministeren, som dog forsikrede, at regeringen ser med alvor på situationen.

Læs også
20.000 bevæbnede migranter står klar til at storme grænse for at komme til blandt andet Danmark

 

Det svar godtog Martin Henriksen imidlertid ikke:

 

”Man kan altid diskutere, om noget er i strid med EU-reglerne eller ej. Det er jo et fortolkningsspørgsmål. Vi har faktisk gjort lidt umage fra Dansk Folkepartis side med at sørge for, at det er inden for rammerne af EU-reglerne, sådan at andre partier ville have nemmere ved at stemme ja til det.”

 

Men sådan gik det ikke. Selvom de fleste var enige med Dansk Folkeparti, havde de øvrige partiers ordførere alligevel travlt med at dække sig ind ved at trække EU-kortet.

 

Den socialdemokratiske ordfører, Dan Jørgensen, havde stor sympati for forslaget og bakkede op om intentionerne med at udvise udlændinge fra EU med ulovligt ophold, men:

 

”Jeg går ud fra, at vi er enige om, at vi trods alt ikke skal bryde loven. Selv hvis den lov er vedtaget i Bruxelles, må man da gå ud fra, at vi her i Folketinget lever op til EU-retten,” mente Dan Jørgensen.

 

Venstres ordfører, Marcus Knuth, delte også Dansk Folkepartis bekymring over de mange ulovlige udlændinge og understregede, at Venstre støtter op om at imødegå tiggeri og udlændinges ulovlige ophold i Danmark, men:

Læs også
Svindelsagerne mod Britta Nielsen, store virksomheder og Asmaas mand undergraver tilliden i det danske samfund

 

”Lad os gøre det inden for de retningslinjer, der allerede eksisterer.”

 

Enhedslistens Pernille Skipper greb problemstillingen omvendt an og mente ikke, at politiet skulle bruge tid på at kontrollere udenlandske EU-borgere, men at det tværtimod var samfundets opgave at sikre, at de ikke sov på gaderne og i parkerne.

 

”Det kunne vi starte med at lave om på, og så kunne vi lade være med at bruge tid, kræfter og penge på at hetze dem. Så kunne vi bruge de kræfter lidt mere fornuftigt,” pointerede Pernille Skipper.

 

Pernille Skipper skulle i øvrigt hilse fra Socialistisk Folkeparti og sige, at de heller ikke støtter forslaget.

 

Hos Liberal Alliance anerkendte ordfører Laura Lindahl fuldt ud den problematik, som Dansk Folkeparti i sit beslutningsforslag peger på, og hun var enig med Dansk Folkeparti i, at der skal gøres noget ved problemet, men henviste til, at der allerede var sat initiativer i gang.

 

”Vi støtter derfor på nuværende tidspunkt ikke det konkrete beslutningsforslag, men fuldstændig som Dansk Folkeparti er opmærksomme på de her udfordringer og vil følge udviklingen tæt,” lød fra Laura Lindahl.

Læs også
Iran bruger hæmningsløst dansk territorium til en intern muslimsk magtkamp, som den danske regering ikke formår at stoppe

 

Alternativets ordfører, Josephine Fock, erklærede kort og godt, at da det ser ud til, at forlaget er i strid med EU-retten, så er Alternativet alene af den grund imod.

 

”Alternativet går ind for den frie bevægelighed, vi går ind for EU, vi går ind for, at man har mulighed for at bevæge sig frit. Dermed vil det her beslutningsforslag være på kant med hele den tankegang, så det kan vi ikke bakke op om,” erklærede Josephine Fock.

 

Den radikale Sofie Carsten Nielsen erkendte de problemer, som Dansk Folkeparti med sit beslutningsforslag påpeger, men var bestemt ikke enig i måden at løse dem på, da hjemløshed tværtimod skulle løses i alle EU-lande:

 

”Fra vores side vil vi langt hellere opfordre ministeren til at tage en bredere diskussion om hjemløshed, om hvordan vi i EU i fællesskab har nogle rammer for det og i højere grad forsøge at forhindre og bekæmpe hjemløshed i alle medlemslande,” lød det blandt andet fra Sofie Carsten Nielsen.

 

De Konservatives ordfører, Naser Khader, erkendte, at der er et problem, der skal løses, men at det ikke kun gjaldt i Danmark, men i hele Vesteuropa og understregede:

 

”Med andre ord deler vi bekymringerne og mener, at intentionerne i forslaget er gode, men det er klart, at der skal findes en løsning i EU-regi,” sluttede Naser Khader.

 

Det er ikke nok at sætte et skilt op i en park

I sin afsluttende tale mente ordføreren for forslagsstillerne, Martin Henriksen, ikke, at det var nok at kriminalisere lejrene blot at sætte et skilt op i landets parker med en tekst, hvor der står, at man ikke må campere.

 

”Vi ser gerne, at man går videre og ser på, om man ikke til en start kunne fortolke opholdsdirektivet lidt anderledes, så der bliver bedre muligheder for at udvise EU-borgere, som ikke åbenlyst kan forsørge sig selv. Det skal være ordene,” sagde Martin Henriksen som afslutning på debatten.

 

Her kan du læse mere om romaernes tilsvining af København:

https://denkorteavis.dk/2017/nu-romaer-slar-lejr-og-besorge-pa-aben-gade-midt-i-kobenhavn-og-politiet-er-magtesl

 

 

Og her kan du læse hele Dansk Folkepartis beslutningsforslag med de omfattende begrundelser her:

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20161/beslutningsforslag/B16/20161_B16_som_fremsat.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…