Den svenske kirke går amok: Vorherre gjort til intetkøn, Jesus skubbet i baggrund – islam ind i varmen

Selv om Den Svenske Kirke ikke længere er en statskirke, er den fortsat en vigtig aktør i det svenske samfund.

 

I en tid, hvor Sveriges politiske, mediemæssige og akademiske elite er ivrige efter at skaffe sig af med stort set alt, hvad der gør Sverige svensk, spiller ingen institution en mere central rolle for bevarelsen af landets kulturarv end den nationale kirke.

 

Etniske svenskere er ganske vist blevet meget sekulære, men som deres skandinaviske broderlande betragter de stadig deres nationale kirke som en traditionsbærer og et sted, hvor de ønsker at døbe og konfirmere deres børn og holde deres bryllupper og begravelser.

 

Kirkens primas – det svarer til paven eller ærkebiskoppen af Canterbury – er den 62-årige kvinde Antje Jackelén, der bærer titlen ærkebiskop af Uppsala.

 

Har muslimsk formulering som motto

Traditionelt har paver og ærkebiskopper et officielt motto. Pave Frans’ motto er “Miserando atque eligendo” (“barmhjertighed og valg”). Det var hans motto som ærkebiskop af Buenos Aires, og han valgte at beholde det ved hans forfremmelse til pavedømmet.

 

På Wikipedias side om Jackelén kan man se, at hendes motto er “Gud er større”. På svensk hedder det “Gud är större“. På arabisk hedder det “Allahu akbar” – de ord, som muezzinere i moskeer i hele verden udråber fra toppen af deres minareter.

 

 

Det er selvfølgelig også de sidste ord, der høres fra mange mennesker rundt om på jorden inden de sprænges i stumper og stykker af selvmordsbombere eller køres over af jihadister siddende bag rattet i en lastbil. Nogle argumenterer for, at den muslimske guddom er en anden end kristendommens Gud, men Jackelén hører ikke til dem: Hun har udtrykkeligt sagt, at de to guddomme er én og samme gud.

“Gud er større” var Jackeléns motto i hendes tidligere stilling som ærkebiskop af Lund. Det er også titlen på en bog, som hun udgav i 2011. Hun har altid hævdet, at hun havde ordene fra Johannes’ Første Brev.

Ordene forekommer ganske vist i det pågældende brev, men kun som en del af en erklæring i 1 Joh 3,20 om at “Gud er større end vort hjerte”.

Hendes motto har under alle omstændigheder ikke været genstand for nogen national vurdering inden hun blev udvalgt som leder af Den Svenske Kirke i 2013 og erklærede, at hun, lige som Pave Frans, ville beholde sit motto.

 

Beskyldes for at flirte med islam

Som reaktion på denne nyhed beskyldte kritikere hende for at “flirte med islam“.

Avisen Östersunds-Posten havde en leder, hvor de kaldte hende for “uvidende” og bemærkede, at på svensk lyder ordene “Gud är större” isoleret set anstrengte og unaturlige.

For enhver, der skulle have været i tvivl, er det siden blevet klart, at Jackeléns grund til at vælge sit motto var nøjagtig, hvad den altid havde set ud til at være.

I erkendelse af, at ideen om Jesus Kristus som frelseren er en større hæmsko for, hvad der med en pæn omskrivning kan betegnes som hendes ambitiøse tværreligiøse bestræbelser, er hun stået fast på at nedtone Jesu betydning og har erklæret, at hvad angår spørgsmålet om frelse, har Jesus ikke den store betydning.

Eftersom Jackeléns “forhold til islam” havde forårsaget udbredt kritik, interviewede Morgonbladet hende i marts måned sidste år “for at få et bedre indtryk af, hvad hun egentlig tænker om relationen mellem kristendom og islam”.

 

Hvidvasker Muhammed som en fredens profet

Adspurgt om Muhammed afviste hun det ortodokse kristne synspunkt, at han var en “falsk profet” og fastholdt, at “i tider, hvor islam bruges til at legitimere vold og terror, er det vigtigt at huske, at Muhammed stadig den dag i dag inspirerer millioner af mennesker i deres stræben efter retfærdighed, fred og et renfærdigt liv”.

At omtale den militære erobrer Muhammed som en rollemodel for fred og dydighed snarere end for vold og terror er naturligvis den rene hvidvaskning. Jackelén “nægtede at svare”, da hun blev spurgt, om hun tror, at englen Gabriel åbenbarede sig for Muhammed, som det påstås i Koranen.

 

Ukristent at solidarisere sig med kristne ofre for islam

Tre kvindelige præster i Den Svenske Kirke startede sidste år hashtag-kampagnen #Mittkors (“Mit kors”) i solidaritet med de kristne ofre for islamisk terror i Mellemøsten.

Den 18. august 2016 bemærkede Ann Charlott Alstadt i Aftonbladet, at Jackeléns talsmand Gunnar Sjögren offentligt havde taget afstand fra kampagnen og kaldt den for “ukristen”. Han antydede, at kampagnen opfordrede til “religiøs krig” og advarede om, at “korset risikerer at blive et distancerende symbol, der adskiller os i et “os” og “dem”.

Jackelén blev i en Twitter spørgesessionspurgt, hvorfor hun nægtede at hjælpe forfulgte kristne i den islamiske verden. Hun svarede: “Vi hjælper ikke folk fordi de er kristne, men fordi vi er kristne”.

Jackelén har som leder af Den Svenske Kirke ikke ladet sin magt gå til spilde. Hun har netop afsluttet sit tilsyn af en omfattende revision af kirkens alterbog, der svarer til den anglikanske Book of Common Prayer (den almene bønnebog).

 

Og så gjorde hun Vorherre til intetkøn og skubbede Jesus i baggrunden

Læs også
Hvidvasker Sverige sin antisemitisme? – en beretning om, hvor galt det står til i Malmø

Hovedformålet var at gøre sproget mere “inkluderende” – hvilket betød, blandt andre ting, en fjernelse af referencer til Gud som “han” eller “Herren”. Eftersom Jesus Kristus uomtvisteligt var af hankøn, involverede revisionen også, at Guds søn skulle skubbes så meget i baggrunden som muligt.

I Sveriges lokale sogne var der betydelig modstand mod mange af de ændringer, som blev anbefalet under Jackeléns tilsyn. En national kirkesynode vedtog imidlertid revisionerne med et klart flertal den 23. november. En glædesstrålende Jackelén erklærede: “Lad os vise verden, at vi er en kirke, der kan håndtere mangfoldighed”.

Det ville være dumt at antage, at Jackeléns kirkelige revolution ender med denne sejr. Der er tværtimod grund til at tro, at hendes succes ved torsdagens synode vil anspore hende til at fordoble bestræbelserne på at omdanne Den Svenske Kirke til en mere islam-venlig institution – en der i sidste ende sætter Muhammed på mindst det samme niveau som Jesus Kristus.

Vi kan ganske vist ikke se ind i denne kvindes hjerte, men én ting, som vi kan være sikre på, er, at når islam i sidste ende overtager Sverige, vil hendes bemærkelsesværdige historiske eftergivenhed hverken redde hende eller hendes kirke fra et brutalt opgør.

Bruce Bawer er forfatter til den nye novelle The Alhambra (Swamp Fox Editions). Hans bog While Europe Slept (2006) var en bestseller hos New York Times, og bogen var finalist til National Book Critics Circle Award.

Artiklen er udkommet på Gatestone Institute og den er oversat fra engelsk til dansk af Kirsten Valeur.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…