Chokafsløring: Muslimsk gymnasium er forbundet med berygtet islamistisk bevægelse – politikere er rådvilde

foto: Steen Raaschou

I august sidste år åbnede det første muslimske gymnasium i Danmark – det privatejede Hindholm STX.

 

Dette var i sig selv et stort skridt i retning af et muslimsk parallelsamfund.

 

Men nu viser det sig, at sagen er langt mere alvorlig end som så.

 

Hindholm STX er ikke bare et rent muslimsk gymnasium. Bag skolen står den berygtede islamistiske bevægelse Milli Görüs, der kommer fra Tyrkiet.

 

Det har Kristeligt Dagblad fundet frem til.

 

Ekstreme synspunkter

Gymnasiet er ejet af Dikev Fonden, der har tråde til Milli Görüs. Samtidig er tre af skolebestyrelsens medlemmer udpeget af Det Islamiske Trossamfund, som er en del af Milli Görüs.

 

Ikke mindst i Tyskland, hvor der er en meget stor tyrkisk befolkningsgruppe, har efterretningstjenesten interesseret sig meget for bevægelsen, og vurderingen er klar:

 

Det er en islamistisk bevægelse med ekstreme synspunkter.

 

Og den er altså stærkt involveret i Danmarks første muslimske gymnasium. Det er en skandale.

 

På Det Islamiske Trossamfunds hjemmeside står der blandt andet, at muslimer ikke skal omgås og leve som ”vantro”. Sandelig et fint grundlag for et dansk gymnasium!

Læs også
Fire fingre i vejret signalerer, hvor alvorlig en situation masseindvandringen har bragt os i

 

Hvad vil man gøre?

Chokafsløringen burde udløse omgående handling fra politikerne. Men noget tyder på, at de ikke er forberedte på situationen. De virker rådvilde.

 

Undervisningsminister Merete Riisager nøjes med en ret vævende udtalelse til Kristeligt Dagblad:

 

”Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke ønsker antidemokratiske skoler eller uddannelser i Danmark, og ønsker ikke at understøtte dem med danske skattekroner (…) Derfor er det klart, at vi skal være opmærksomme på de skoler, der ikke allerede er under tilsyn.”

 

Socialdemokratiets friskoleordfører Lars Aslan Rasmussen vil kalde undervisningsministeren i samråd.

 

Men hvad vil man gøre ved problemet?

 

Læs også
Afsløret på TV: Imam i moské vil ikke give hånd til dansk mand – “det er fordi, han mener, at jeg er vantro”

Store islamistiske bevægelser

Man må være langt mere striks med godkendelsen af et sådant gymnasium. Der må foretages en ordentlig undersøgelse af bagmændene og idégrundlaget.

 

Med lidt omhu kunne man sagtens have fundet ud af, at Milli Görüs var involveret i denne skole. Og man kunne sagtens have fundet ud af skolens ekstreme islamistiske holdninger.

 

Men det kræver naturligvis, at man ikke er bund hamrende naiv omkring islam. Det kræver for eksempel, at man ikke går rundt og tror, at alle andre end terrorister er vældig moderate muslimer.

 

Islam i Europa er i høj grad præget af store bevægelser med ganske ekstreme og antidemokratiske synspunkter. Det gælder eksempelvis Det Muslimske Broderskab og Milli Görüs.

 

Naivitet og uvidenhed

Hvis man ikke ved dette, kan man ikke foretage en kvalificeret bedømmelse af en friskole som Hindholm STX.

 

Læs også
Østrig går nye veje og lukker 7 moskeer – bla. een hvor små børn skulle spille døde soldater

Så politikerne (og deres embedsmænd) er altså nødt til at bevæge sig ud over det normalt rystende ringe grundlag, de diskuterer islam på.

 

Når det gælder Milli Görüs bør man også vide, at bevægelsen i dag har et nært forhold til Tyrkiets præsident Erdogan.

 

Danske politikeres naivitet og uvidenhed giver gode vækstbetingelser for muslimske parallelsamfund. Politikerne skal ikke bare se mere kritisk på muslimske friskoler, men også på sig selv.

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/landets-foerste-muslimske-gymnasium-har-forbindelse-til-islamistisk-bevaegelse

 

Se fotos af eleverne her:

 

http://sn.dk/Naestved/Rektor-for-muslimsk-gymnasium-Kalder-skaerpet-tilsyn-for-symbolpolitik/artikel/602587

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…