Politibetjent fortalte pressen om en kriminel – nu er han blevet straffet

KOMMENTAR: Politiets muligheder for at opklare forbrydelser med hjælp fra offentligheden stækkes, hvis ikke Østre Landsret ”reparerer” Odense Byrets dom over en 42-årig vagtleder hos Odense Politi. Vagtlederen blev idømt seks dagbøder af 500 kroner.

 

Lederen blev kendt skyldig i overtrædelse af sin tavshedspligt, fordi han fortalte pressen, at den såkaldte flugtkonge Brian Bo Larsen var blevet anholdt i Birkum ”sammen med en prostitueret, som han havde taget stoffer sammen med.”

 

Brian Bo Larsen blev anholdt for et groft væbnet røveri med et oversavet jagtgevær mod Brugsen i Kværndrup.

 

Byrettens dom er rigtig nok. Vagtchefen videregav ”private” oplysninger om flugtkongens forhold, som beskrevet.

 

Men det er en korrekt tjenestehandling, der kun understreger det gode samfundsvigtige samarbejde mellem ordensmagten og medierne.

 

”Kæden hoppede af” da nogle detaljer om flugtkongens private forhold slap med ud. Hvem tænker lige på, at netop disse (for så vidt ligegyldige) detaljer er strafbare i det store kompleks af grov kriminalitet begået af en kriminel berømthed?

 

Selv om ledende politifolk forventes at have godt kendskab til lov og ret, er overtrædelsen af tavshedspligten i dette tilfælde ikke sket med forsæt, men nok nærmer en undskyldelig uagtsomhed, der bør åbne mulighed for bortfald af straf.

 

Denne sag må give anledning til, at politiets jurister etablerer lederkurser i, hvor grænserne mellem informationspligt og tavshedspligt går.

 

Det værste vil være, hvis de ansvarlige politiledere lukker af for pressen af frygt for at komme til at overtræde deres tavshedspligt.

 

Og de medier, der brugte de ”forbudte” oplysninger, kunne jo også bare have valgt dem fra?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…