Den Internationale Valutafond: Danmark bruger flere penge på asylansøgere end andre EU-lande

Udskriv

Hvis det står til venstrefløjen for slet ikke at tale om De Radikale og fantasterne i Alternativet, så kan Danmark sagtens tage imod mange flere asylansøgere, end vi gør nu.

 

Fakta er imidlertid, at bortset fra Sverige så er Danmark det land i EU, der ofrer mest på asylansøgere målt i forhold til landenes bruttonationalprodukt (BNP), fremgår det af netop offentliggjorte tal fra Den Internationale Valutafond (IMF).

 

Medens EU-gennemsnittet på udgifter til asylansøgere i 2016 lå på et vægtet gennemsnit på 0,19 procent af BNP, var udgifterne i Danmark helt oppe på 0,57 procent af BNP.

 

Kun seks lande trækker asyllæsset i EU

Blandt 19 udvalgte europæiske lande er det især seks EU-lande, der trækker det store asyllæs målt i forhold til deres bruttonationalprodukt.

 

1) Sverige: Med 1,0 procent af BNP i 2016

2) Danmark: Med 0,57 procent af BNP i 2016

3) Finland: Med 0,37 procent af BNP i 2016

Læs også
Grundig national grænsekontrol virker – men de ansvarlige politikere vil ikke have det frem

4) Tyskland: Med 0,35 procent af BNP i 2016

5) Østrig: Med 0,31 procent af BNP i 2016

6) Italien: Med 0,24 procent af BNP i 2016

 

I bunden ligger ikke uventet Ungarn, hvor asyludgifterne har været så små, at IMF har registreret 0.0 procent. Herefter følger Spanien med 0,03 procent af BNP og Irland med 0,05 procent.

 

Især Tyskland og Østrig er hårdt ramte

Medens de danske udgifter til asylansøgere er steget fra 0.24 procent af BNP i 2014 og derefter 0,47 procent i 2015 og til 0,57 procent af BNP i 2016, har asyludviklingen takket være Angela Merkels åbne-arme-politik været anderledes voldsom i både Tyskland og i Østrig.

 

For Tysklands vedkommende steg udgifterne fra 0,08 procent af landets BNP i 2014 til 0,20 procent i 2015 for så endelig at havne på de nævnte 0,35 procent i 2016.

Læs også
Marianne Jelved har et stort ansvar for den ikke-vestlige indvandring, der rammer det danske samfund hårdt – nu spiller hun uskyldig

 

Østrigs udgifter til asylpolitik udgjorde i 2014 i alt 0.08 procent af landets BNP. Det steg i 2015 til 0,16 procent og kom i 2016 op på de nævnte 0,31 procent af BNP.

 

For Sverige er tallene 0,3 procent af BNP i 2014 stigende til 0,5 procent i 2015 og til de nævnte 1,0 procent i 2016.

 

Over syv tusinde fik asyl i Danmark i 2016

Per 30. november 2016 havde i alt 7.048 personer ifølge Udlændingestyrelsen fået asyl i Danmark. En stor del af dem er asylansøgere, som kom i 2015 og hvis sager først er blevet færdigbehandlet i løbet af 2016.

 

Her ved årsskiftet har Danmark siden januar modtaget omkring 7.300 asylansøgere, hvoraf de fleste først kan forvente at få deres sag afgjort i løbet af i år.

 

Læs også
Mange afviste asylansøgere lever illegalt videre i Danmark eller et andet europæisk land – på det seneste er 351 somaliere forsvundet herhjemme

Der til kommer så asylansøgere, som både i 2015 og i 2016 har fået afslag på deres ansøgninger, men som stadig opholder sig i landet med de udgifter, det medfører.

 

Situationen er den samme over alt i EU, og det er grunden til, at asyludgifterne målt i forhold til BNP steg i 2016 på trods af, at der det år kom langt færre asylansøgere end i 2015.

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ