Læserindlæg – 24. maj

 

Politikere svigter i terrorsag

 

Så skulle vi igen se og høre på Europas politikere, der må være styrtet ud af sengen med søvn i øjnene, sengehalmen strittende ud og iført natskjorten, for at komme først til tasterne og bedyre deres chok og rædsel over det sidste angreb i Manchester og forvisse ofre og pårørende om deres tanker.

 

Men, som sædvanlig har ikke en eneste af disse politikere anstændighed eller mod nok til at erkende at deres fejlslagne og landsskadelige politik de sidste mange årtier har åbnet døren på vid gab for alle disse terrorhandlinger, der – kan vi vist være forvissede om – blot vil blive mere og mere mangfoldige.

 

Alle disse landsskadelige politikere både i Danmark og alle de andre europæiske lande har uden at tage notits af alle advarselstegnene lukket disse uhyrlige horder ind i landene til stor skade og rædsel for landenes befolkninger. Og hver gang der så sker et angreb har samme landsskadelige politikere den frækhed at lade som om de jo intet har med det at gøre og, at befolkningerne iøvrigt bare skal fortsætte med at leve som de plejer.

Hvad bilder de sig ind. Sådanne forbrydere, der har sørget for egen sikkerhed og bare ladt befolkningerne i stikken.
Hvor længe skal vi dog finde os i politikere fuldstændig uden moral, politikere der opfører sig så uanstændigt. Danskere vil I virkelig fortsat finde jer i sådanne personager ??
Lene Andersen

 


 

Massemorder i Manchester

 

Efter det kujonagtige massedrab på unge uskyldige børn og teens i Manchester må det være åbenlyst for selv de mest naive blødsødne politikere, at de bør glemme deres parti-politik og stå sammen med alle om at forsvare landets befolkning mod disse feje angribere.

 

Det bør samtidig være lysende klart for alle, at Islam ikke har noget med en religion at gøre, da ingen Gud, hvad man så kalder ham, vil tillade sine børn af Ham, at dræbe eller ødelægge hinanden.

 

Hvert land i Europa må forsvares af andet end dets politi og samtidig have fuld grænsekontrol. Ellers svigter regeringerne deres egne borgere.

 

Anne Vase

 

Læs også
Er vi ved, at blive et samfund af berøringsangste brokkehoveder?

 

Vandscootere

 

Hvorfor er der ingen, der tør nævne SØVEJSREGLERNE i forbindelse med det uvæsen, vandscootere udgør og har udgjort lige siden deres opdukken i 80’erne?

 

Søvejsreglerne gælder for alle, der færdes på vandet, fra kanoroeren til lystsejleren og færger.

 

Man skal vige for hinanden og overholde nogle basale regler, det har man gjort i flere århundreder.

 

Lige til de satans fartmaskiner blev populære blandt kåde og uopdragne ungemennesker. Siden da har ingen kunnet føle sig sikker ved havne og langs kysterne.

 

Du kan ikke forbyde dem, ligesom du ikke kan forbyde dumhed og hensynsløshed, men politiet skal straks kunne inddrage dem, hvis de bruges hensynsløst i forhold til andre på vandet.

Læs også
De radikale solgte De Vestindiske Øer uden at spørge øernes befolkning – indlæg fra læserne 3. april

 

Punktum

 

Jorge Braga, lystsejler

 


 

 

FRANKRIGS / EUROPAS REDNING?

 

Af Ejvind Bitsch

Begejstringen over Macrons valgsejr i Frankrig har været nærmest euforisk. Især medierne har til overflod været begejstrede. Men hvad er det, begejstringen bunder i? Skyldes det mon et befriende lettelsens suk over, at Marine Le Pen ikke løb med sejren? Er der nogen, der ved, hvordan Emmanuel Macron forestiller sig, at de ho-vedpunkter, om det er 4 eller 10, han anser for kardinalpunkter, skal realiseres? Med den økonomiske situation, Frankrig befinder sig i – fx en ledighed på over 10%  eller en stigende offentlig gældsætning på knap 100% af BNP – minder Macrons politiske målsætninger ikke så lidt om Jacob Haugaards løfter om medvind på cykelstierne.

 

Læs også
Indlæg fra læserne – 22. marts

Det er særdeles velkendt, at ønsker man uro i Frankrig, skal man blot røre ved pensionsforholdene – det gælder både de økonomiske forhold og tidspunktet for pensionering. Når nu Macron er valgt på, at han ikke alene skal genrejse Frankrig – men også – som Angela Merkel euforisk udtalte det under Macrons besøg i Berlin – er “en bærer af håb” for EU. I Merkels terminologi er EU synonym med Europa. Det er en meget farlig vej, Macron er på vej ud på at betræde. I Frankrig er modstanden mod / utilfredsheden med EU særdeles stor. At Macron  overbevisende vandt præsi-dentvalget betyder jo ikke, at modstanden mod EU er forsvundet. Hvis franskmændene fik lov til at stemme om EU, som englænderne gjorde, ville resulta-tet nok blive noget i retning af det engelske – nemlig et nej til EU.

 

Macron er valgt som præsident uden at have et politisk parti som base – Macron har blot en “bevægelse” – En Marche-bevægelsen. På det punkt minder Macron en del om vores egen Uffe Elbech. Macron ønsker en regering, der består af ca. 15 nye ministre. Disse ministre skal plukkes fra både højre- og venstrefløjen. Med en sådan regering, vil lighedspunkterne med Uffe Elbechs “Alternativet” være tydelige. Politiken er den “fællesmængde”, regeringen kan nå frem til. Det er ikke et partiprogram, der udgør “facitlisten”.

 

Macron har udtalt, at EU (i lighed med Merkel opfatter Macon EU som Europa) har brug for et stærkt Frankrig. En sådan udtalelse bringer mindelser om de Gaule frem på nethinden. Selv om Macron endnu ikke har præsenteret sine ministre, så ved vi, at buketten af ministre kommer til at bestå af folk fra hele det politiske landskab. Højre-fløjspolitikeren Edouard Phillippe  blev i mandags udnævnt til premierminister.

 

Macrons idealistiske / naive forsøg på at lede ikke blot Frankrig men i værste fald hele EU sammen med “die Merkel” minder i ubehagelig grad om at gamble. Det har i det store og hele ikke været muligt at styre Frankrig – med enkelte undtagelser – så landet har kunnet leve op til de krav, netop Frankrig med stor nidkærhed forlanger andre EU-lande overholder. Frankrig er også meget højrøstet, når spørgsmålet om dansk grænsekontrol debatteres. Ikke desto mindre kan man opleve, hvordan grænsen mellem Tyskland og Frankrig til tider bevogtes af vagter med masser af våben.

 

Én ting er helt sikker. Lykkes Macrons politiske eksperiment ikke, har han banet vejen for Marine le Pen.

 


Racisme 

 

Læs også
Indlæg fra læserne – 21. marts

Af John Lindblad Christensen

 

Jeg er ikke racist, selv om jeg roligt kan sige, at der er fremmede, som jeg helst ser forsvinde fra Danmark, ja, fra hele Vesten.

 

Men ordet racist er et af muslimernes bedste våben. Hvis vi nemlig blot ytrer den mindste modvilje mod alt den uro, de skaber, så er vi racister.

 

Men jeg er ikke racist. Jeg er ligeglad med, om folk er gule eller brune eller skotskternede. Jeg synes, at sort er smukt.

 

Det eneste, jeg forlanger af tilflyttere er, at de skal opføre sig ordentligt. Og det gør muslimerne ikke.

 

De kunne ellers få et godt liv her i Vesten – hvis de gad

Men de kunne nemt opnå et rigtig godt liv her i Vesten, hvis de gad analysere de forhold, de er kommet fra og kommet til.

Læs også
Indlæg fra læserne – 16. marts

 

Det meget store problem er jo, at de sætter tro over viden.

 

Grisen for eksempel er ikke et urent dyr. Det er et meget renligt skovdyr, der lever i flokke på samme måde som hjorte eller løver.

 

Og vi har over en halv million glade hunde i Danmark. Hvorfor er de urene? Dem har vi haft i hundredvis af år, og det er da gået meget godt, synes vi selv. Og hvor har de fra, at homoseksuelle selv vælger at være det?

 

Der er snesevis af lignende eksempler, som muslimerne finder naturlige, medens vi finder dem mildest talt besynderlige. Hvis de selv ville analysere dem og tilpasse deres tilværelse her bare en smule, ville deres liv og vores accept blive meget bedre.

 

Islam hører ikke hjemme her

Men det ikke aldrig lykkes med at importere en kultur eller religion, som er rundet af helt andre forhold, hertil. Og specielt ikke islam, som jo selv erklærer, at de vil overtage vores samfund.

 

Allerede her kan jeg spå om en fremtidig borgerkrig. Og hvad ville det rige Danmark dog være med islamiske værdier?

 

Det er jo først og fremmest klimaet, der afgør vores livsform. Alene med skiftende vejrforhold året rundt er vi nødt til at være dygtige til at bygge solidt og varmt. Vi dyrker landbrug tilpasset vejret. Vi køber råstoffer i udlandet, forarbejder dem og sælger resultatet tilbage. Så vi er velhavende. Og derfor har vi f or eksempel råd til at klare en udgift til muslimerne på 33 milliarder kroner.

 

Vores påklædning styres også af vejr og vind. Vi klæder os, så vi får mest muligt ud af solens levering af d-vitaminer.

 

Vores piger er ikke ludere

Men om sommeren især giver det fra muslimer anledning til ordet “luder”, når en pige går rundt med bare en undertrøje og et par korte bukser. Vore piger er ikke ludere. Og læg vel mærke til, hvem der voldtager dem.

 

Det er ikke danskere. Vi er vant til at være sammen meget letpåklædte. Der er intet seksuelt ved det. Vore kvinder er renfærdige i modsætning til muslimer, som tilsyneladende altid tænker på sex. I negativ betydning vel at bemærke.

 

Tænk, at unge intelligente piger bare må sidde hjemme og kun vente på at blive gift og få børn. For det er jo hele deres opgave. Ingen deltagelse i vores dejlige forestående sommerliv med kultur og
sport, fritidsliv ved stranden og frem for alt masser af livgivende sol.

 

Disse piger vil om nogle år være ofre for en folkesygdom, knogleskørhed. Det er en mangelsygdom, som skyldes underskud af d-vitaminer. Hjulben og vraltende gang er symptomerne. De ses allerede nu hos mange ældre muslimske kvinder. Og det vil forstærkes af dårlig kondition på grund af manglende bevægelse. Altså motion.

 

Muslimerne er kun fem procent her i landet. Alligevel forventer de – og får – en overdreven stor respekt fra danskere, som enten ser det fra en økonomisk eller en lallekristen synsvinkel.

 

At vi dog finder os i dem.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…