Indlæg fra læserne – 18. maj

Udskriv

Kære Doktor. Jeg er så træt, så træt. Hvad fejler jeg?

 

Jo, ser Du. efter prøveresultaterne og scanningerne, kan Vi se, at Du har fået en kronisk lidelse, kaldet Skat.dk

 

Vi har foretaget et tværsnit, og kan se, at Du har lidt af den kroniske sygdom i mange år. Det er derfor, at uu har været besværet med, Sinuitis (Thor Møger Pedersen) og Rhinitis (Holger K. Nielsen). Det har dog kun været “mindre” anfald og vi har nu fået bugt med disse.

 

Men i tværsnittet, kunne vi se en masse alvorlige bakterier, kaldet, Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen, Mette Frederiksen, Kristian Thulesen Dahl, Bjarne Corydon, Benny Engelbrecht og Morten Østergaard og mange flere.

 

Fælles for alle disse bakterier er, at de har bildt sig selv ind, at de vil dig det godt. Men de farer forvildet rundt, i dig og gør dig mere svag og kronisk dårlig. En sjælden gang, ser vi en enkelt bakterie, koagulerer og forsvinde. Men beklageligvis, er de andre bakterier aggressive og Vi har svært ved at holde styr på dem, og de vil gerne muterer.

 

Vi ser dog også, en masse nye imuner, som er meget nytænkende og proaktive og som vil kunne komme ind og afhjælpe en del af dine problemer. Disse Celler, er kendetegnet ved, at De gerne vil samarbejde, men samtidig, holder de stærkt fast ved Deres oprindelige DNA streng. Vi forventer, at de indenfor de næste par år, vil være på plads.

 

Jeg giver dig derfor, et depotpræparat på 1 milliard enheder, som skulle kunne afhjælpe, nogle få, af dine problemer, de næste par år. Men Jeg lover ikke ret meget.

 

Nå, Jeg må videre. Jeg har nemlig en akut Aortaaneurisme i Psykiatrien, som Jeg skal forsøge redde, inden de førnævnte bakterier ødelægger den, så den brister.

 

Kan Du have en god dag.

 

Thomas Kold – Folketingskandidat – Regionsrådskandidat – Nye Borgerlige

 


 

Tobaksrøgen er ikke det værste

 

Af Jørgen Mejrup

Mange husker fra skoletiden, at læreren tændte sig pibe, når der blev ringer ud til frikvarter – og en eksotisk duft af røgen fra god tobak bredte sig.
Og kom man ind på lærerværelset måtte man ofte – på det nærmeste – “skære” sig igennem tobakstågerne.

 

Et rart og tiltrængt pusterum for lærerne – den gang. Helse for sjælen, godt for humøret, men usundt for legemet.

 

I dag er det på det nærmeste blevet kriminelt at ryge. På grund af fanatiske sundhedsprofeters rigoristiske – men nok velmenende – hærgen, er de halvkriminelle rygere henvist til at dyrke deres laster bag lukkede døre og vinduer i hjemmet eller på små værthuse, hvor der enten må ryges (afhængig af lokalernes størrelse og indretning) eller, hvor tobakshungrende gæster overtræder forbuddet, mens værten vender det blinde øje til.
Ny-pietismen har gjort sit indtog og tvunget mange rygere på afvænning. I modsat fald kunne jobbet jo være i fare.
Så vidt så godt – eller skidt – om man vil.

 

Det er i orden, at der er rygeforbud i offentlige bygninger, men at forbyde rygning uden i Guds fri natur, hvor røgen forsvinder i den blå luft (op til Vorherre), er at gå for vidt.

 

De frie atmosfære – også over offentlige og private matrikler – er allemandseje, og røgen fra en god pibe tobak fortyndes og forsvinder hurtigt i luften – medmindre man da stiller sig tæt op af den rygende for at få et gratis kick af den lokkende flavour – inden røgten driver bort med blæsten.
Det vil være en krænkelse af den enkelte rygers frihed, hvis man også prøver at indføre et forbud mod rygning i den fri natur. Den forgiftes i forvejen på lovlig vis af røgen fra landets godt 700.000 brændeovne, oliefyr, biler, skibe. fly (og ikke mindst østeuropæiske diesellastbiler), der hæmningsløst fiser ulovlige giftdampe ud over vore veje og sårbare natur. Forurenende dieselbiler er nok noget af det farligste, hvis man bor ud til en tæt trafikeret vej?

 

Vel kan tobaksrygning være kræftfremkaldende og også føre til andre alvorlige sygdomme, men lur mig om ikke forskerne snart finder ud af, at det er belastningen fra den samlede forurening samt andre påvirkninger udefra, der ødelægger menneskers helbred.


Afrikanere og romaer

 

50 betjente skulle der til for at følge 16 vrangvillige afviste afghanere HJEM.

 

Ved ankomsten til Afghanistan måtte det stedlige politi anvende magt for at de hjemvendte afghanere forstod at det var alvor.

 

Jeg finder det lidt grotesk at så mange danske politifolk skal ekskortere de afviste.

 

I stedet burde den danske stat overlade det til det danske militær.

 

Det kunne nok synliggøre alvoren for de afviste.

 

Problemer med de afviste kunne også foregå på en helt anden og mere effektiv måde.

 

Danmark, Norge, Sverige og Finland burde gå sammen om at ,,købe’’ et passende areal i Afrika, (der er sikkert mange tomme områder), for dér sammen at oprette en flygtningelejr.

 

Lejren skal naturligvis have gode faciliteter. Skandinavisk ledet med lokal personale samt krav til ,,flygtningene’’ om at deltage i de daglige gøremål.

 

Naturligvis koster det mange penge, men, føler jeg mig overbevist om, langt færre end de voldsomme omkostninger de skandinaviske lande oppebærer med fupasylanter og bekvemmelighedsflygtninge, med alle de afviste som vi, besynderligt, ikke kan udvise.

 

De afviste skal stilles over for det ultimatum: Enten rejser I tilbage til jeres oprindelseslande eller til ,,den skandinaviske lejr i Afrika’’.

 

Mon ikke der er flere afrikanske stater der mod en passende betaling vil stille de arealer til rådighed?

 

Et andet problem i Danmark, København.

 

Romaerne, der sviner overalt. Benyttet Kirkers områder som åbne toiletter, efterlader al mulig affald.

 

Det påstås i ramme alvor at Danmark ikke kan sende romaerne hjem. De er EU borgere.

 

Her henvises til den misforståede paragraf om ,,arbejdskraftens frie bevægelighed’’.

 

Kniber det lidt med den grammatiske fortolkning. ,,Arbejdskraften’’. Men det kan umuligt gælde løsgængeri, gælde for folk uden arbejde og uden vilje til at ville arbejde, seriøst.

 

Her skal regeringen og folketinget vise det fornødne mod og totalt afvise EU’s misfortolkede krav.

 

Hertil og ikke længere.

Arne Hornborg

Typograf/mediegrafiker, forfatter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ