Indlæg fra læserne – 11. januar

Udskriv

Forvaltningskaos på spildevandsområdet

 

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen udarbejde en spildevandsplan, som er det administrative grundlag for håndteringen af spildevand. Kommunen er forpligtiget til at sikre, at de tiltag som er beskrevet i planen, bliver udført. De initiativer kommunen indtil videre har taget på området, påvirker ikke bare den enkelte borgers ejendom ude på landet, men er samtidig ulovlige.

 

Reglerne angiver, at myndigheden er forpligtet til at undersøge forholdene for den enkelte husstand, og hvorvidt der er god økologisk tilstand i de vandområder der udledes til. Hvis der ikke er problemer med spildevand i vandløbet skal der under ingen omstændigheder laves ekstra rensning.

 

Er spildevandet derimod medvirkende til, at vandløbet er forurenet skal husejeren naturligvis gøre en indsats, men det er kun hvis forholdene er undersøgt. Faxe Kommune har f.eks. ved flere lejligheder skrevet, at det er Naturstyrelsen der har ansvaret for de lovpligtige undersøgelser men det er helt forkert. Det er og bliver kommunen der er øverste myndighed.

 

Faxe Kommune har en Rapport fra COWI fra 2012, der frikender mange af vandløbene for forurening. Hvorfor har Kommunen ikke indberettet denne recipientvurdering da mange af vandløbene i denne rapport, har nået miljømål og dermed ikke behøver give borgerne påbud?

 

Landsforeningen Fair Spildevand der allerede har flere hundrede medlemmer fordelt over hele Danmark vil ikke finde sig i at borgerne blive behandlet som tillidsfulde idioter. Man misbruger vores tillid til systemet og der tænkes kun på hvad der er nemmest for forvaltningen, men det skal stoppes nu!

 

Peter Kiær, Talsmand Fair Spildevand

 

 


 

 

Christiansfeld gamle skole

 

Boligselskabet DOMEA har i samarbejde med Kolding Kommune gennemført en arkitektkonkurrence for den gamle skole i Christiansfeld. Det er sket for at omdanne ejendommen til almene boliger. Dels ved omdannelse af de fredede bygninger og dels ved nybyggeri, som erstatning for de bygninger mod Nørregade som ikke er bevaringsværdige.

 

Den 9. december 2016 blev vinderforslaget offentliggjort. Efter min opfattelse et meget flot og godt projekt, som vil være til gavn for Christiansfeld. Det respekterer den gamle byggestil og passer godt ind. Det er mit klare indtryk, at boligerne vil være eftertragtede og hurtigt vil blive udlejet.

 

Det er dog sådan, at der ifølge forslaget skal bygges mere, end det lokalplanen tillader. Derfor skal der udarbejdes en helt ny lokalplan. Dette arbejde er netop sat i gang.

 

Det forventes, at et forslag til lokalplan kan forelægges Plan- og Boligudvalget den 12. juni 2017 og byrådet den 26. juni 2017. Herefter skal det i høring og Byrådet forventes at kunne få forelagt lokalplanen til endelig vedtagelse den 30. oktober 2017, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser.

 

Jeg følger arbejdet tæt og vil gøre mit til at Christiansfeld kan få disse attraktive boliger.

 

Molle Lykke Nielsen DF, medlem af Plan- og boligudvalget Kolding

 

 


 

 

Konstruktiv journalistik

 

Det er så moderne med konstruktiv journalistik. Ikke kun skrive om eventuelle problemer, men også om logiske løsninger.

 

Har lige hørt i Danmarks Radios Radioavisen, at det er koldt i Europa.

 

Licensradioen kunne ligefrem citere en afghaner for, at der er “cold” på Lesbos. Ja, det er jo også lidt snyd, hvis man bestiller en tur til en græsk ferieø (med forventning om evig forsørgelse i EU?).

 

Mere konstruktivt kunne man jo gøre opmærksom på, især henvendt til mennesker der fem gange om dagen ikke er i tvivl om, hvor Mekka er, at temperaturen dér er ca. 20 grader plus. Om natten. Om dagen, når solen stort set konstant skinner, er der 32 graders varme.

 

Marius Pedersen

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ