Indlæg fra læserne 7. december om: Grimhøjmoskeens mægling # Skattely # Afviste asylansøgere

Grimhøjmoskeens mægling
Af John Lindblad Christensen
Jeg læser nu, at Grimhøjmoskeen vil mægle mellem drengebanderne. Det rejser to spørgsmål. 1) Hvorfor har de dog ikke gjort det noget før? Hvis de har den indflydelse, som de her viser, har det vel fra starten været muligt simpelthen at stoppe de kriminelle aktiviteter. De kender jo både medlemmerne og deres familier.
Mener de, at de ved at lade tingene køre skævt, som de jo gør, så destabiliserer man vores samfund, og muslimernes magt bliver derved større? Vold lig med magt var jo muslimsk tankegang helt fra begyndelsen. Under alle omstændigheder danner disse bander jo en slags hadskillelinie mellem muslimer og danskere.
2) Tanken om, at banderne kan forbydes, fordi selve banden er kriminel, har jo været fremme. For hvis man mægler mellem bevæbnede grupper og ikke mellem enkeltpersoner er sagen jo ligetil.
Det er disse tre paragraffer, der i så fald skal kigges på.
“§ 78. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
Stk. 3. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.”
———-
Rockerne klarer jo frisag ved at hævde, ar de er en motorcykelklub, som ikke står til ansvar for det enkelte medlem. Muslimerne har jo kun deres “Broderskab”. Med hvilket indhold?

Der er gået hul på bylden, men bliver bylden mindre ?

 

Af Ole Schmidt

 

Hvad enten det er Paradise Papers, Panama Papers eller andre tidligere dokument-læk – der for de fleste jo blot er en bekræftelse af, hvad de på forhånd havde en fornemmelse af fandt sted – er det økonomiske omfang og persongalleriet måske alligevel blevet lidt af en overraskende størrelsesorden ved det seneste dokument-læk. Vi må nok se i øjnene, at vi næppe nogensinde vil opnå klare og ensrettede internationale skatteregler. Internationale skatteregler er sikkert en ønskedrøm for mange, men drømme kommer tit til kort overfor særdeles smart juridisk og økonomisk skattemanipulation, en manipulation, som ikke bare betyder sparet skat for virksomhederne, men også kan give disse virksomheder en markedsmæssig konkurrencefordel.

 

Men hvordan er forholdende i vor eget lille EU område ? Luxembourg har i mange år været et velkendt skattely, og EU’s kommissionsformand er som bekendt Jean-Claude Juncker, som var premiereminister i Luxembourg p.t. 1995 – 2013. Uagtet at han har været premierminister i et EU-skattely, gør man ham til kommissionsformand. Er han den rigtige og troværdige person til denne post, og er det den rigtige signalværdi overfor den europæiske befolkning, at en sådan person har en så fremtrædende post i EU ? Men tilsyneladende er han fredet af EU’s succes-kommissær Margrethe Vestager.

 

De fleste af vore politikere udtrykker gang på gang – når medierne fortæller om disse mange dokument-læk – stor overraskelse over denne skattely-aktivitet, , og hver gang giver politikerne udtryk over for befolkningen, at nu skal der også tages fat på problemet. Men igen må vi konstatere, at politikernes udtalelser er uden substans. Politikerne ved udmærket, at problemet er kæmpestort, men de ved også, at det stort set er umuligt at komme til livs, da antallet af virksomheder og antallet af millionærer og deres indflydelse i de politiske cirkler og deres evne til at skaffe sig den ypperste ekspertviden om internationale juridiske og økonomiske forhold, gør, at næsten enhver tanke om at komme problemet til livs er omsonst. Men det kan man jo som politiker ikke stille sig op og sige, så derfor ser vi løbende denne hykleriske politiske forargelse, når diverse sager kommer frem i medierne.

 

Hvorfor så bilde os selv ind, at vi kan få løst et kæmpe globalt problem, som virkelig udfordre de helt store kapitalinteresser, som næsten har uanede muligheder for at flytte rundt med deres formuer, når andre langt mere nærliggende og lokale EU-problemer har vist sig så vanskelige at løse ?

 

Når EU fortsat har en kommissionsformand som hedder Jean-Claude Juncker, er der i alt fald meget, der tyder på, at EU ikke har fattet, at signalet til omverdenen tydeligvis er, at EU ikke tager skattely-problemet særligt alvorligt. Til gengæld skal vi glæde os over, at det en gang imellem lykkes for medierne, at orienterer os læsere om, hvor galt det står til, selvom hele sandheden desværre næppe kommer for dagens lys.


Store problemer med afviste asylansøgere

Af Arne Hornborg

 

Der er åbenbart ingen grænser for afviste asylansøgeres grove opførsel. Det kniber åbenbart med at få dem til at forstå, at de er uønskede i Danmark. Domstolenes fejlagtige afgørelser hjælper godt til.

 

Fupasylanterne mener at når blot de bliver ved med at nægte hjemsendelse så får de til sidst alligevel lov til at blive i Danmark. Ingen midler skyr de for at nå deres mål. Ikke så få gange er fupasylanterne kommet, med politikeskorte, ombord på et rutefly, med hjemsendelse for øje. Disse fupasylanter har fundet fidusen. Med skrig, skrål og spektakler, hvor politiet ofte må anvende den fornødne magt, ender resultatet ofte med af luftkaptajnen nægter at have fupasylanten med på flyet. Resultatet: Retur til flygtningecentrene, hvorefter hele processen begynder forfra.

 

Situationen er naturligvis uholdbar. Der bør findes en løsning.

 

Det burde nu ikke være så svært. Naturligvis KAN der findes en holdbar løsning hvis viljen er til stede. I de afvistes hjemlande findes der, garanteret, flyselskaber der med store fly transporterer gods. Den danske stat bør chartre et af disse selskaber, bede et af deres fly om at transportere de afviste hjem, naturligvis på en acceptabel måde. Betale det/de flyselskaber GODT for den nødvendige transport.

 

Hvor dyrt det end måtte være, så er gevinsten åbenlys, ikke mindst den præventive virkning. Der skal naturligvis være vagtmandskab ombord på transportflyet så der ikke opstår stridigheder passagererne imellem.

 

Hvis de afviste er bange for at flyve eller lider af for eksempel luftsyge kan der tilbydes en ,,beroligende indsprøjtning eller en beroligende pille’’.

 

Hvis der på sådan et chartret fly er fupasylanter af anden nationalitet end rejsemålet, kunne den danske stat anmode, betale den nation hvor flyet lander, om at viderebefordre de øvrige til deres oprindelseslande. Mod en behørig betaling fra den danske stats side.

 

Alt stille, roligt uden almen offentlig indblanding. Fra hvilke lufthavne, offentlige såvel som private, transporten skal foregå uden det kommer den almene offentligheds kendskab er den sikreste løsning. Forkerte dispositioner skulle gerne undgås.

 

Afviste fupasylanters tiltvingen sig adgang til Danmark opfatter jeg på samme måde som hvis det var MIT og alle danskeres private hjem, parcelhuse med videre som forsøg på indbrud, forsøg på at tiltvinge sig adgang til MIT og alle andre danskeres hjem. Jeg fornemmer og ønsker at DANSKERNE bør opfatte situationen sådan. Herved bliver det nærværende og lettere forståeligt, selv for de radikale.

 

Et andet stort problem danskerne har, er den stærkt misbrugte ulandshjælp.

 

Mens der bliver skåret ned på velfærdsydelserne i Danmark, blandt andet på undervisning, uddannelser, på det hårdt betrængte sundhedsvæsen så ofres der millioner, måske milliarder på netop ulandshjælpen. Den ulandshjælp der, beviseligt, havner i de forkerte lommer.

 

Regeringen og Folketinget ønsker at privatisere så meget som muligt. Hér er virkeligt et område der BURDE privatiseres. Danmark bør stoppe al offentlig statsbetalt ulandshjælp. Ulandshjælpen bør fremover kun ske ved frivillige private bidrag. Som for eksempel: ,,Gi’ en hånd til Afrika’’ og lignende. Danskerne er jo ,,så villige til at støtte indsamlinger’’ forlyder det. Lad det komme an på en prøve.

 

De danske økonomiske statsmidler kan anvendes langt bedre end at fylde ulandes sorte huller.

 


 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…