Indlæg fra læserne 4. december om: De respektløse danskere # Islam # Fredelig sameksistens # Lauritz.com # Rumænere

De respektløse “danskere”

Af Søren Nørgaard

 

Nyhederne torsdag morgen på TV2, bragte et indslag fra dokumentar serien “De respektløse danskere”, hvor man fulgte en kvindelig bus kontrollør, som var udstyret med skjult kamera, som venligt og professionelt udførte sit arbejde, men blev overfuset af en mandlig passager, der modsatte sig at vise legitim billet, og krænkede hende med de værste verbale gloser, som mørkets magter nu kan opfinde.
Til trods for at billederne var sløret for at skjule mandens identitet, var det tydeligt for enhver med et bare nogenlunde velfungerende syn, at den respektløse og ubehøvlede person ikke var etnisk dansker, men af mellemøstlig herkomst. Sprogbruget udelukkede desuden, at han kunne have en kristen baggrund. Dette til trods, bliver den ubehagelige person slået i hartkorn med almindelige danskere, som repræsentant for de repektløse “danskere”! 
Den stigende vold og respektløshed som vi oplever i Danmark, er direkte proportional med tilstrømningen af folk fra ikke vestlige lande, hovedsageligt fra Mellemøsten og Afrika med islamisk baggrund. Dermed ikke sagt at alle fremmede opfører sig dårligt.

 


 

Islam er ikke religion

Af Karsten Larsen

Marie Krarup har fået øje på biskop for Roskilde stift Peter Fisher-Møller. Han ved ikke, hvad kristendom er !!!

 

Kristendommens livsfilosofi er at adskille tro på en åndeverden fra den almindelige jordiske tilværelse. “Giv Gud, hvad Guds er og Kejserens, hvad Kejserens er” er udtryk for den adskillelse mellem tro på Gud og Kejserens (nu demokratiets) forvaltning af vores jordiske nationer og tilværelse.

 

Kristendommens filosofi er netop adskillelse mellem tro og politik. På dette grundlag hviler hele den Vestlige kultur. Vi har relegion – og har sekulære nationer. Vi har personlig tro – hvilket er religion. Muslimer (og jøder) har stamme-kulturer i og med deres stammekultur ikke er opsplittet – og ikke må deles i en jordisk og himmelsk del – i en personlig tro på en sakral verden og i den verdslige, almindelige og politiske, verden.

 

Biskop Peter kender ikke forskel på vores kristne tanke-verden, der er delt i et personligt tros-rige – Gudsriget – og vores Nationale, verdslige rige, Danmark. Han forstår ikke, kristendommen er et genialt skridt væk fra de stamme-kulturer, som vi tidligere levede i – i Danmark og Europa – og som muslimer stadig lever i i hele den islamiske verden. Islam er stamme- og klan-kultur. Islam har ingen religion, er ingen religion, men een sammenhængende stamme-ideologi, hvor der ikke findes personlig tro, men kun stamme-tro, tvangs-tro og tvangs-stamme-loyalitet.

 

Hvor er det sørgeligt, vi har en sådan u-vidende biskop. Islam er ren og skær hedenskab, har en stamme-krigs-ideologi. Allah er stammegud – ikke nogen gud – med den stammetvang, som det medfører.

 


 

Islam pålægger muslimer en religiøs opgave, som udelukker fredelig sameksistens

Af Hans Peter Rasmussen

 

Det er med stor glæde, at jeg har læst Steffen Wernberg-Møllers artikel den 29. november 2017: ” Islam pålægger muslimer en religiøs opgave, som udelukker fredelig sameksistens”.

 

Det er en artikel med fuld overensstemmelse med Koranens krav til muslimen, der vil i Paradis. Man kan se på, hvordan muslimer skal omgås deres vantro naboer:

 

Sura 9.3: ”Forkynd kvalfulde straffe for de vantro. O. I troende, bekæmp de vantro, dom bor i jeres naboskab; lad dem føle hele jeres strenghed, og vid, at Allah er med dem, som frygter Ham!” Dette er idiosynkrasi i praksis: på hverdagssprog: Racisme.

 

Sura 9.123: Naboverset: ”O, I som tror; kæmp med dem, der lever nær ved jer af de vantro og lad dem føle jeres hårdhed.”

 

Sura 33.27: Koloniseringsverset: ”Og Allah gav jer deres (de vantros) land, deres huse og formuer i arv, og land, som I endnu ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting.”

 

Redaktionen må gerne bringe dette indlæg som støtte til Steffen Wernberg-Møller.

 


 

Advarsel

Af Karsten Søberg

Jeg skal opfordre alle til ikke at indlevere genstande hos Lauritz.com. Jeg har gennem mange år nu fulgt firmaet, der mere og mere ligner et rent svindelforetagende. Jeg har også flere gange her på DKA advaret imod dem. Der er heldigvis ingen tvivl om, at de nu er på vej til at lukke. Men når sådanne mere end tvivlsomme firmaer lukker, kommer der som regel en masse mennesker i klemme, der ikke ser skyggen af de varer/værdier som de har indleveret. Så derfor: Lad for din egen skyld være med at indlevere noget som helst til Lauritz.com.

Rumænere, der er dømt for indbrud

Af A. V. Friis

Det er en tåbelig dom, at de bliver idømt årelangt fængsel i Danmark – hvilket er at sammenligne med ophold på firestjernet hotel i forhold til deres vilkår i Rumænien. Hvorfor skal danske skatteborgere betale for dem i årevis, hvor de også kan sende penge hjem af deres lommepenge fra kriminalforsorgen? Ud med dem med det samme – og indrejseforbud på livstid.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…