Indlæg fra læserne – 17. oktober

Journalisters uangribelige uvidenhed

Af Visti Christensen

 

Udsendelsen “Detektor” på DR er som regel harmløs underholdning, hvor man i det mindste inviterer ”syndere” fra alle partier ind til et sandheds-fakta-tjek i anledning af sære påstande, fremført i pressen.

 

Som regel viser det sig, at ”sandheden” har to sider, og at selv betænkelige udsagn kan fastholdes som sandhed, fordi en præmis hævdes overset. Og politikeren undgår at tabe ansigt, og politikerleden består.

 

Men nu er journalisternes uangribelige uvidenhed igen kommet for en dag. Den ellers rimeligt garvede journalist Mette Vibe Utzon har afsløret sig selv som værende med på holdet af uvidende journalister.

 

I Detektorudgaven 12/10 skulle det tjekkes, om det var sandt, at der i Danmark fandtes Sharia-domstole. Det havde Mette Frederiksen påstået på TV, og så sendtes Pernille Rosenkrantz-Theil ind i Løvens hule.

 

Også hun fastholdt, at der fandtes Sharia-domstole i landet. Det bestred Utzon, selvom Rosenkrantz- Theil på flere måder understregede, at der selvsagt ikke var tale om demokratiske, etablerede domstole.

 

Udtrykket Sharia-domstole dækker den praksis, at der på møder mellem imamer og rettroende muslimer – i lyssky ghettoer – pålægges folk personligt at efterleve Koranens bud fremfor at leve efter danske love.

 

Denne præmis, som både Mette Frederiksen og Pernille Rosenkrantz-Theil fortjener ros for at benævne som en Sharia-domstol, kunne Mette Utzon ikke få plads til i egen afgrænsede virkelighedsopfattelse.

 

Hun sammenlignede med folkekirkepræsters sjælesorg. Men herved tilkendegav hun blot stor uvidenhed om, at lovreligion og sharialove er, at Allahs guddommelige sharialove står over alle menneskelige love.

 

Man kan ikke påstå, at udlændingedebatten er kørt af sporet, for den har aldrig rigtig været på rette spor.
Og man undres over, at politikere og journalister endnu ikke har villet sætte sig ordentligt ind i tingene.


 

Er Regeringen gået bananas?
Af Morten Dreyer Folketingskandidat for DF

 

Det nybyggede, Storstrøms Fængsel til 1 milliard kroner har plads til 250 fanger, og fængslet er bygget med fokus på RESOCIALISERING og har blandt andet kunst på væggene og skulpturer i udendørsarealerne.

 

Søren Pape fra konservative godkendt, at Fængslet med en pris på 4 millioner for hver fængselscelle skal bruges til udenlandske kriminelle, som skal hjemsendes efter endt afsoning.

 

I fængslet, som er langt mere luksuriøs end de forhold, som psyksisk syge har, er der eget bad og fladskærm, forholdene minder om et bedre 4 stjernet hotelophold.

 

Søren Pave Poulsen ellers slået fast, at det skal være “så utåleligt som overhovedet muligt at sidde som kriminel ud-lænding i et dansk fængsel”.

 

Hvis rumænske voldsforbrydere ikke får rumænske undertekster på deres film på Netflix, er det så en sag for Menneskerettigheds domstolen ? Udenlandske kriminelle skal ikke resocialiseres. De skal opbevares indtil de kan udvises.


 

Hokus pokus, Danmark er ude af fokus

Af Michael Jensen bestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti i Ballerup og kandidat til kommunalvalg (Ballerup) samt Region Hovedstaden

 

Hvorfor er venstrefløjen i Danmark, ude på at sætte Danskerne i dårligt lys, og hvorfor kan de selvsamme selvfede humanister ikke se alvoren i kulturforringelsen i vores land.

 

Det Danmark jeg fik i gave af mine forfædre, er kun et krakeleret og falmet billede nu. Der har været store menneskelige og nationale kræfter bag det kunstværk jeg blev præsenteret for, dengang jeg fik mine rød hvide briller på i 70´erne.

 

Danmark er forandret, og det ikke til det bedre.

Moskeer popper op over hele landet, og nu er de også med minerater.

Imamer der står og prædiker had og Sharia.

Koranskoler samt friskoler der prædiker Islam, er blevet en ny Danmarkskanon.

Halal er blevet normen, og ikke tilvalg på vores hospitaler.

Afgifter til Halal certificering går til yderligtgående radikaliserede kræfter, der ikke vægter demokratiet højt.

Bander der består af kriminelle indvandrer, hvor flere af dem ikke er statsborgere bliver ikke lukket ned.

Asylprocesser der ligner noget fra en dårlig Science fiction-film, giver asyl til ikke berettiget.

Man kan desværre blive ved og ved, men hvornår er grænsen nået?

 

Der hvor vi var et folk der trak i samme retning, er vi nu et folk der betragter nationalismen som en tovtrækningskonkurrence. Nationalismen er blevet et fy ord der ringer hult i venstrefløjens korridorer, da man ikke mere må tænke på sit eget folk og deres bedste, uden man bliver registreret i deres registrer, som værende fremmedfjendsk og racist. Kunne vi så passede registrerer venstrefløjen som værende Danskfjendske og alt ødelæggende for vores samfund?

 

Der findes ikke en pose tryllestøv, der kan løse de massive problemer vi ser i dag. Men hvis tryllestaven svinges af den rette, så kan vi sammen få Danmark tilbage.


 

Den nødvendige grænsekontrol

Af Arne Hornborg 

 

De radikale holder stadigvæk stædigt fast på deres fejlagtige vurderinger og fejlagtige analyser, ikke mindst på asylområdet. De udtrykker med radikal stædighed, at grænsekontrollen er overflødig. At de er rystede over at se soldater patruljere, stå på vagt foran forskellige bygninger. ER det radikale parti dumstædige eller har de ikke fattet situationens alvor?

 

At grænsekontrollen er bydende nødvendig skyldes først og fremmest de radikales og socialdemokraternes, igennem årtier, fejlslagne asylpolitik. De to partier der lod Danmarks grænser stå åbne som ladeporte.

 

Enhver kritik af de to partiers fejlslagne asylpolitik blev mødt med beskyldninger såsom berøringsangst, fremmedfjendskhed, islamfobi med videre.

 

De radikales manglende kritik og reaktion på den gæstfrie tyske kansler Merkels ,,gæstfrie” handle måde under hele den store flygtningeinvasion taler eget tydelige sprog.

 

Grænsekontrollen har allerede gjort stor gavn. De mange, rigtig mange uønskede personer der ikke har fået adgang til Danmark beviser nødvendigheden af grænsekontrollen. De grænsekontroller der blive mere og mere udbredt overalt i Europa grundet den katastrofale invasion af ,,bekvemmelighedsflygtninge og fupasylanter”.

 

At militæret, forsvaret er med til at FORSVARE Danmark er såre naturligt og ikke mindst nødvendigt. Militær og soldater på offentlige gader? Hvad med Livgarden? Eller har de radikale slet ikke opdaget at den findes?

 

Det mest problematiske er nok at få de radikale til at indrømme egne fejl, egen fejlagtig flygtningepolitik. Storebror/søster socialdemokraterne er tilsyneladende, endelig langt om længe, ved at vågne. Til MIN store glæde er grænsekontrollen forlænget, mindst, et halvt år længere. Den BØR være permanent.


 

Klimasnak

Af Jørgen Brandt

 

Som en meget ældre herre får jeg de fleste oplyninger om verdens udvikling fra radio og internettet, men tilfældigt faldt jeg over en artikel i Den korte avis, hvor klimaforandring var emnet og hvor CO2 udledning alene gøres ansvarlig. Det faldt mig for brystet, at der er en så ringe debat om emnet, at det nærmer sig en fastslået religion.

 

Videnskabsfolk fastslår at målinger over den ganske klode på tiendedele af en grad viser, at CO2 kan være den store synder og, at en fordeling af CO2 kvoter vil kunne afhjælpe problemet.

 

Jeg er nok en smule enfoldig og derfor ikke i stand til umiddelbart, at forstå mekanismen i de gældende regler om køb og salg af CO2 kvoter, der for mig lyder som noget, nogen kan tjene mange penge på.

 

Den unikke grusbunke vi lever på er imidlertid mere kompliceret end at et enkelt element bør have så stor en opmærksomhed, ikke mindst når fornuftige forskere gør opmærksom på andre forhold, der kan have betydning for klimaet.

 

Mange teorier bl.a. om, at solens varierende aktiviteter indirekte påvirker skydannelsen og ikke mindst skotten Crolls teori om jordens bevægelse om sig selv og solen, bliver ikke nævnt i debatten.

 

Personligt synes jeg, at netop disse tanker om jordens varierende færd om solen og sig selv, er interessante. Det var som sagt en skotsk videnskabsmand ved navn James Croll der i slutningen af 1800 fremkom med en teori om, at jordens bevægelse om solen ikke altid er cirkulær men skifter mellem cirkulær og eliptisk og, at jordens akse ikke er lodret men med en varierende hældning samt et forhold der kaldes præsession som går ud på at jorden opfører sig som en snurretop.

 

I begyndelsen af 1920 forbedrede den serbiske matematiker Milutin Milankovitch, Crolls beregninger, hvilket giver en større forståelse af jordens varierende klimaforhold, som skiftende mellem istider og varmere perioder og det lader til at jordens nuværende hældning bringer øget solindfald til den nordlige halvkugle.

 

Her findes størstedelen af klodens landarealer som optager mere varme fra solen end de større vandmasser på den sydlige del af kloden, hvilket kunne tænkes at hæve temperaturen og således være medvirkende til de resultater som siges at være gældende i øjeblikket.

 

CO2 er efter vor bedste viden en betydende drivhuseffekt, blandt andre. Vanddamp er også en drivhuseffekt og den tanke er så, at den stigende temperatur og den deraf følgende afdampning fra havene  er medvirkende til drivhuseffekten og dermed klima ændringerne.

 

Man kunne synes, at det er den stigende temperatur på jorden, der på grund af vor nuværende stilling i solsystemet, i bund og grund, er årsagen til klima ændringerne


 

Holger vendekåbe

Af Holger Dyg

 

”Holger og konen går ind for Unionen”. Så vendte han helt om og fik da held til at ødelægge Aksel Larsens Gamle parti SF. Så blev han skatteminister, den dårligste i umindelige tider og fik fyret et stort antal medarbejdere i ministeriet, med det resultat at staten gik glip af millioner af kroner. Nu sidder han så og klandrer en af de dygtigste ministre, Inger Støjberg, for en forfærdelig gang ævl. Det er 3. gang de indkalder til møde og det hæver han og de andre fra venstrefløjen en kæmpe gage for, har de ikke andet at lave?

 

Jeg læste han ville fylde 65 og dermed berettiget til en eller anden stor sum, oven i lønnen. Hvor lavt kan man synke, ham som socialist, der skulle varetage de mindrebemidledes interesser. Det er til at brække sig over.


 

Ulven og vildsvinet er skadedyr (Kommentar til Ulven æder fårene)

Af John Lindblad Christensen

 

Vi må leve med alle mulige invasive dyr og planter, fordi deres antal er overvældende. Dræbersnegle, kropsnegle, østers, krabber, muslinger, gopler samt forskellige planter er genstand for gentagne opfordringer til udryddelse. Vi har nu tabt til dem, og der er ganske sikkert flere på vej.

 

Men fordi de har været her før hylder vi nu vildsvinets og ulvens tilbagekomst. Så romantisk. Det ville også være fint med mig, hvis disse rovdyr holdt sig til de naturlige byttedyr. Det gør de bare ikke, når flere og flere oplever at få dræbt deres husdyr. Vores land har jo forandret sig betydeligt siden de bare var en del af en mere primitiv natur. Så naturligvis er de begge skadedyr og har intet at gøre i Danmark.

 

Det sidste på denne front er bæveren, som skovejere i Jylland er meget trætte af. Den fælder træerne, og der er åbenbart ingen erstatning i udsigt.

 

Klimaet forandrer sig fortsat, og der vil helt sikkert komme flere.
Elgen er også på vej, gættes der på. Det er fint nok, hvis vi plads og natur nok til men dem, der så skal betale for skaderne, må vel være samfundet. Uden tovtrækkeri med såkaldte dyreelskere.


 

Vi skal ikke gamble med vores børn
Af Michael Nedersøe, folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Favrskov (Østjyllands Storkreds)

 

Efter et utal af triste sager omkring børnemisbrug, er reglerne således, at man, for at arbejde med børn og unge under 15 år i Danmark, skal fremvise en børneattest. En børneattest indeholder oplysninger såsom domme, bøder, overtrædelse af terrorlovgivningen samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år herunder børnepornografi. Man har ikke selv mulighed for at indhente disse oplysninger ved politiet, men det skal ens arbejdsgiver, eller den forening hvori man har kontakt med unge mennesker, dog med din tilladelse.

 

Til dagligt arbejder jeg som skole-/handicapchauffør, og min arbejdsgiver har bedt om min tilladelse til at rekvirere en sådan attest. Attesten udmærker sig ved, at den indeholder oplysninger for en længere periode end en alm. straffeattest, hvilket er helt på sin plads. Der hvor kæden springer af for mit vedkommende er, når det kommer til nyankommne til Danmark.
Her kan kommunerne dispensere mht. tidshorisonten på børne- og/eller straffeattesten, da ikke alle lande har registreret de relevante oplysninger.

 

Vi kan ganske enkelt ikke tillade, at vores børn og unge i diverse institutioner og foreninger risikerer at komme i kontakt med en person med uheldige tendenser, blot fordi man har dispenseret ud fra normalen.


Den grimme historie om Berlitz på Gotland

Af Henrik Pedersen

 

Stakkels Sverige

Man kan i øjeblikket læse en uhyggelig historie i Samhällsnytt, tidligere Avpixlat. Bernt Herlitz var tandtekniker gennem 10 år på Gotland. Han havde i den forbindelse flere såkaldt uledsagede flygtningebørn som patienter. Han mistænkte, at der var svindel med alderen, specielt da visdomstænderne ofte var fuldt udviklede, hvad man kun ser hos voksne. Han gav udtryk for sin mistanke overfor sin foresatte, hvad han havde opfattet som værende hans pligt og dermed i orden. Svaret var en fyreseddel for at have brudt tavshedspligten! Bernt svarede med en sag mod kommunen, som gav som resultat, at fyringen ikke var ok, så han fik en mindre erstatning men ikke jobbet igen. Nu svarede kommunen igen ved at appellere dommen og fik hertil hjælp af en af Sveriges skrappeste advokater, som aldrig taber en sag, for skatteyderpenge, selvfølgelig! Bernt har givet op på forhånd overfor overmagten og ved han taber. Det vil indebære, at han skal betale alle sagsomkostninger, som løber op i et millionbeløb. Det vil blive inddrevet af fogeden, som vil tage hus, bil, alt. Hans hustru er syg over hele forløbet, og deres 4- årige datter er måske snart husvild med sin familie. Oveni denne helt urimelige tragedie hånes Bernt og hans familie oven i købet af politisk korrekte på de sociale medier.

 

Kære svenskere

Det gør ondt at læse om alt det, der sker i jeres dejlige land. Jeg har stor kærlighed til Sverige med svenske slægtninge og venner og med mange gode kanoture i Västra Värmland. Jeres land er desværre ved at være et skræmmebillede her i Danmark. Man taler åbenlyst om, at vi for enhver pris skal undgå svenske tilstande. Strindberg sagde:”Det er så synn for människarne”, nu siger vi her i Danmark:”Det er så synd for svenskerne!”.

 

Den sunde fornuft synes at have trange kår med al den politiske korrekthed, der synes at have udraderet al logisk tænkning. Vi har de samme tendenser i Danmark, men slet ikke i en målestok som Sveriges.

 

De af jer, der har fornuften i behold, må rejse jer og kæmpe imod, før jeres land ødelægges indefra af forrædere mod jeres samfund og som er ved at få Sverige (Du gammla, du fria…) til at begå kulturelt selvmord!

 

De personer, der forfølger den stakkels Bernt Herlitz burde skamme sig!

 

At se Löfven omgivet af store krabater med skæg som ensomkommande flyktningebarn er direkte latterligt.

 

Vore tanker følger jer og især Bernt og hans familie her fra Danmark.


 

Regeringen er skyld i lovbrud

Af Jørgen Mejrup

 

Der er flere alvorlige problemer i forbindelse islams tilstedeværelse i Danmark:

 

– Hvordan kan et eneste islamisk trossamfund, en moské eller en menighed være et godkendt trossamfund, når selve deres trosgrundlag strider mod Kirkeministeriets egne retningslinjer, og når de tilmed er i strid med grundlovens paragraffer om både trosfriheden og foreningsfriheden?

 

Spørger islamkritikeren, professor og folketingskandidat for partiet: Ny Borgerlige, Poul Højlund:

 

Hans spørgsmål eller statement – for den sags skyld, om man vil – sætter ikke direkte ord på, hvilken reaktion, dette bør medføre.

 

Her er mit bud:
Det mest oprørende er, at h v e r k e n Regeringen eller Folketinget håndhæver e l l e r søger at håndhæve Danmarks Riges Grundlov eller Kirkeministeriets Vejledning for godkendelse af trosamfund, herunder overholdelse af Menneskerettighederne.
Tænk, at alle de personer, som vælgerne har stemt på (og vist tillid til) tillader sig at blæse på de selvsamme love, som de selv har skrevet under på, at de vil respektere.

 

Det er ikke bare forræderi, men grov overtrædelse af de love, der skal beskytte os mod truslen fra Islam og andre udefra kommende trusler. Nu er Folketingets medlemmer jo beskyttet af deres immunitet, men det er de ministre, der ikke er MF’ ere, ikke.  MF’ernes immunitet kan kun – hvis der skal gøres strafsvar gældende – ophæves af Folketinget selv.

 

De ansvarlige ministre bør alle stilles til ansvar for Rigsretten og der forklare deres overtrædelser af Grundloven, Lov om Ministeransvar og den manglende håndhævelse af Kirkeministeriets Vejledning!

 

Regeringens resignation og passivitet bør medføre, at hele flokken fyres for nøl og erstattes med ansvarlige borgere, der vil overholde loven.

 

Viser det sig så, at der skal gøres et særligt og skærpet ansvar gældende overfor nøgleministre, er der sanktionsmuligheder både i forhold grundloven og straffeloven.


 

Nu også du, mit kære KD

Af Karsten Søberg

 

Så er Kristeligt Dagblad også hoppet med på den socialistiske og kulturradikale bølge. I en kronik påstår en sognepræst, kort fortalt, at den der siger “Danmark kan ikke klare så mange flygtninge” er nazist, eller i hvert fald baner vejen for nazismen. Det er den helt tydelige og eksplicitte mening, selv om der selvfølgelig bruges en hulens masse ord og flotte filosofiske kortslutninger.

 

Kære KD – vi ved da godt, at der sidder mange derude, også præster, med dette forfærdende syn på ganske almindelige mennesker med ganske almindelige dagligdags bekymringer. Det ville ikke være i nærheden af censur at beslutte, at I ikke vil lægge spalteplads til folk, der sammenligner en stor del af jeres læsere med nazister.


 

Tager vi ansvar for kommende generationer?

Af Knud Nielsen

 

Stor fornøjelse at se valget i ØSTRIG. Jeg håber, vi også her i landet udvikler tilsvarende  markante ledere til at gå i front, for at stoppe ISLAMISERINGEN af Danmark og hele Europa. Så vi på vores sidste dage kan tage børn og børnebørn i hånden, se dem i øjnene og sige til dem:  VI GJORDE, HVAD VI KUNNE.


 

Vis dit ansigt

Af Thure Barsøe-Carnfeldt

 

Lovgiverne får indimellem nogle løjerlige påhit. Nu har man indføre et maskeforbud ved lov, for at undgå, at kvinder går på gader og veje med den Mellemøstlige påklædning kaldet Burka og Niqab. Hvorfor ikke sige det lige ud: “Vi vil kunne se hinandens ansigter når vi bevæger os udenfor i det offentlige rum.”

 

Om sommeren skal alle selvfølgelig have lov til, at bære et par almindelige solbriller. Om man bærer sort eller gråt overtøj, er underordnet, så længe vi klart og tydeligt kan se hinandens ansigter. Sæt gang i kampagnen “Vis Dit Ansigt”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…