Indlæg fra læserne – 10. august

Udskriv

Europas og Afrikas dilemma

Af Jørgen Casse

 

Så længe EU styres af en leder (Junker) der åbenlyst demonstrerer sin mangel på selvkontrol, så længe en Angela Merkel mere er styret af sin og hendes lands fortid, så længe Macron kun er blevet valgt for at undgå noget andet, uden at have noget egentligt politisk grundlag, så længe Italien truer med at sende deres problem videre til resten af Europa, som dække over deres egen inkompetence, for at undlade at gøre noget ved årsagerne. Så længe vil borgerne i EU protesterer og ønske at komme ud af lænkerne, altså EU.

 

EU/Europa kan ikke, og skal ikke være socialkontor for resten af verdenen, det er ikke økonomisk eller socialt muligt, det er en dødssejler!

 

Afrikas problem

Problemet med udvandringen fra Afrika ligger i, at landene syd for Sahara intet gør for at begrænse befolknings formeringsraten, at de intet gør for at udvikle deres egne lande, men regner med at er de europæiske landeskal gøre det for dem, uden egen deltagelse.

 

Havde europæerne gjort det samme, var vi ikke komme ud af stenalderen endnu, vikingeskibet ikke bygget endnu m.m..

 

Europa klarede det dengang

Europæerne ventede ikke på at andre skulle udvikle Europa, vi sad ikke med hænderne i skødet og intet gjorde. Utilfredshed med de herskende tilstande har bragt os til det stade hvor vi er i dag, en forestilling om, at dette eller hint kunne gøres bedre, enklere og mere effektivt var drivkraften.

 

Det var ikke afrikanere der opfandt dampmaskinen, det var ikke afrikanere der opfandt jernbanerne, det var ikke afrikanere er opfandt asfalten og bilerne der kunne køre på denne, og flyvemaskinen er heller ikke en afrikansk opfindelse. Ser man efter i opfindelsernes bog viser det sig, at 99% af alle opfindelser er sket i Europa, det resterende er gjort i Asien Kina/Japan.

 

A og B bomben, god eller dårlig, er også en europæisk opfindelse, de hvide amerikanere er i oprindelse europæer, hovedparten af forskerne ved Manhattan projektet kom fra Europa, her i blandt Niels Bohr.

 

Dette skrevet, så er utilfredsheden blandt medlemsstaterne ikke en utilfredshed med EU’s principielle ide, men en utilfredshed med den praktiske udførelse af ideen!

 

Naturligvis er det en glimrende ide at de europæiske lande indbyrdes kan handle frit med hinanden, at borgerne kan bevæge sig frit mellem de enkelte medlemsstater, specielt for mindre nationer som Danmark, Holland, Belgien, Sverige og Finland, der ellers ville komme i klemme mellem de større nationer.

 

Det der sidder på Berlin sidder på Europa

En stor del af EU’s problem skal findes i Tyskland, enten man kan lide det eller ej. Tyskland blev efter krigen genoprettet, specielt af USA, for at landet skulle være det økonomiske lokomotiv i Europa, men det var ikke meningen at det skulle være Europas ledernation, den ide var lige blevet nedkæmpet i 1945.

 

Ønsket var ikke et politisk stærkt Tyskland, kun økonomisk, at de to ting til dels er adskillige blev der ikke taget højde for dengang, det var bolværket mod USA’s nye fjende, Sovjetunionen der var afgørende. Tyskland skulle holdes i ave af de to andre sejrherre, Frankrig og Storbritannien.

 

Europas nuværende problem er skabt fordi det ikke lykkedes for Frankrig og Storbritannien at kontrollere Tyskland, derfor en stærk/svag Angela Merkel, der på baggrund af Tysklands nyeste historie ikke kan handle på en and en måde end den hun gør.

 

Frankrig og Storbritannien har ikke formået at sætte foden ned overfor Tyskland i EU, og sammen med de andre stater hovedsagelig Italien, at opretholde en effektiv grænsekontrol i EU. Man overlod ledelsen til Tyskland uden indsigelser, og i dag sidder Europa med problemet, masseindvandring fra Afrika, en masseindvandring som ingen i EU hverken kan eller vil stoppe.

 

Begrebet økonomi, handelspolitik

Hvorfor nu det! Det skulle da vær en enkel sag at afvise disse migranter og sende dem tilbage. Alas så nemt er det ikke desværre. Europa vil blive beskyldt for racisme hvis vi gjorde det, at undertrykke Afrika, det er man bange for. Men værst af alt er, at Kina vil kunne få et stærkt fodfæste i Afrika. Kina vil ikke tage imod flygtninge/migranter, men vil få en meget stærk økonomisk og politisk indflydelse i de afrikanske lande, noget der vil skade Europas eksportmuligheder til disse områder. Det er man yderst bange for i EU.

 

EU’s økonomi er i forvejen skrøbelig på grund af lande som Rumænien, Grækenland og Spanien, mfl. dertil kommer et politisk ustabilt Italien. Et tab af markedsandele i Afrika vil gøre det endnu mere problematisk.

 

Derfor accepteres en leder med et meget synligt alkoholproblem af bibelske dimensioner, derfor accepteres en moralsk anfægtelig Angela Merkel, derfor accepteres en politisk ignorant Macron.

 

Konklusion

Derfor må en af to ting ske! Enten følger Danmark, Sverige og Finland, Storbritanniens eksempel og forlader EU, eller EU tager konsekvensen og reorganisere sig. Dæmper den politiske side og fremmer den handelspolitiske, lukke grænserne effektivt, og medvirker til at de afrikanske stater kan udvikle sig selv politisk og økonomisk.

 

Det vil betyde bekæmpelse af korruption, både i EU, men ikke mindst i Afrika. Styrkelse af demokratiske tilstande i Afrika, forklare de afrikanske lande at grænserne ligger fast, at borgerne må se sig selv som borgere i deres respektive nationer, ikke som stammefolk, at de må tage fat på at opbygge deres fælles nation politisk og økonomisk. Med andre ord tage hånd om deres egen udvikling på deres egne vilkår, stoppe masseflugten, her og nu, de og vi lever i det 21 årh. USA og Europa kan være rådgivere men ikke andet.

 

Det er svært at se andre løsninger. Money makes the world go around.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ