Glem alt om den lille pige med dukken: Langt de fleste uledsagede flygtningebørn er unge mænd mellem femten og atten år

Arkivfoto fra Sverige / Avpixlat

Man skal lede langt for at finde dem.

 

De meget omtalte stakkels uledsagede asylbørn, der har travet helt fra Middelhavet og til Danmark med deres dukker og bamser, eksisterer i realiteten næsten ikke.

 

Godt nok modtog Danmark i 2015 i alt 2.144 uledsagede såkaldt mindreårige asylansøgere, men det var kun meget få af dem, der var i dukke-bamse-alderen. Hvis overhovedet nogen.

 

Tværtimod er der for langt de flestes vedkommende tale om store drenge og unge mænd.

 

Over tre fjerde dele var mellem 15 og 18 år gamle

Fakta er, at i 2015 var 70 procent af de mindreårige asylansøgere drenge og unge mænd i alderen 15 – 18 år. Det svarer til alt 1.512 personer, medens pigerne i samme aldersgruppe med syv procent udgjorde i alt 143 personer.

 

Altså tilsammen 77 procent, fremgår det af tal fra Udlændingestyrelsen, som også oplyser, at 126 drenge og piger i alderen 0 – 11 år søgte asyl i 2015. Det svarer til seks procent af samtlige.

 

Gruppen 12 – 14 år udgjorde med 361 drenge og piger i alt 17 procent af de uledsagede mindreårige asylansøgere

 

Der er således langt imellem dukkerne og bamserne.

 

Og hvem tror i øvrigt på, at et barn kan foretage turen fra Middelhavet til Danmark helt alene uden voksenledsagelse?

 

Det kan derimod store drenge og unge mænd, og det har medført kaotiske forhold på de såkaldte børneasylcentre og problemer med tyverier, vold og sexchikane ude i samfundet.

Læs også
Tandteknikeren Bernt Herlitz afslørede ‘asylbørns’ sande alder – nu er han selv stillet for retten

 

Nu er problemerne så alvorlige, at Folketinget har lovgivet

Forholdene på landets børneasylcentre er nu så grelle og chikanen mod centrenes naboer og danske piger nu så omfattende, at Folketinget har set sig nødsaget til at gribe ind.

 

Det er sket med en lovgivning, der blev vedtaget af Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti den 2. juni i år. Dog stemte SF’s Trine Torp imod. Enhedslisten, Alternativet og Det Radikale Venstre stemte ligeledes imod.

 

I den indledende begrundelse for lovforslaget, som Dansk Folkeparti fik indføjet under finanslovsforhandlingerne, hedder det blandt andet:

 

”Danmark skal være et trygt og sikkert land med love og regler, som alle skal overholde. Det gælder selvfølgelig også de uledsagede mindreårige udlændinge, der kommer hertil og søger beskyttelse. Samtidig skal myndighederne have de rette værktøjer, de kan tage i brug, hvis det bliver nødvendigt.”

 

Narko- og alkoholtests af de mindreårige asylansøgere

Disse værktøjer består blandt andet i rusmiddeltester, som det hedder. Altså tests for stoffer og alkohol.

Læs også
Iraner slap for udvisning til hjemlandet, fordi det ville være farligt for ham – kort efter sendte han glade feriehilsner fra … Iran

 

Endvidere åbner loven ”mulighed for magtanvendelse over for de uledsagede mindreårige udlændinge,” som det formuleres, samt mulighed for kropsvisitationer og visitation af deres værelser.

 

Desuden indføres der skærpede økonomiske sanktioner i for eksempel tilfælde, hvor en husorden ikke overholdes, samt at ”uledsagede mindreårige udlændinge i meget alvorlige tilfælde kan anbringes på for eksempel en sikret døgninstitution.”

 

Altså i surrogatfængsel.

 

Normalt ville de ikke kunne få familiesammenføring

Disse tiltag fra Folketingets side demonstrerer med al ønskelig tydelighed, at mindreårige asylansøgere langt fra er små uskyldige børn, men tværtimod aggressive unge mænd, som der ikke ville være humanitære problemer med at afvise ved grænsen.

 

Det mest paradoksale i denne situation er, at de 77 procent af de såkaldt mindreårige, altså alle dem over 15 år, ikke ville kunne få familiesammenføring, hvis deres forældre var kommet til landet før dem.

 

Læs også
Uledsagede flygtningebørn udløser brandalarm for sjov – men ‘straffen’ er absurd

Familiesammenføringsreglerne er skruet sådan sammen, at forældre kun kan blive familiesammenført med børn op til 15 år.

 

Underligt, men sådan er reglerne nu engang fastsat. Højtideligt nedfældet i konventioner.

 

Du kan læse mere her:
file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Tal-og-fakta-paa-udl-omr-2015%20(26).pdf

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…