Danskere kommer længere ned i boligkøen, fordi politikere tager mere hensyn til flygtninge

Vores egne boligløse ryger længere og længere ned i køen

 

På diverse netaviser og blogs er der ret ofte kommentarer fra boligløse landsmænd, der skubbes ned i boliglistekøen på grund af migranter, der har fået flygtningestatus. Vores landsmænd står ofte i en fortvivlet situation, når de ikke kan få noget at bo i, herunder ikke mindst fraskilte forældre (som oftest fædre), der kan have svært ved at have samvær med deres børn, hvis de blot skal gå rundt på gaden, fordi alternativet for samværet er et herberg eller en sofa i venners hjem.

 

Regeringens sidste nye tiltag om, at kommunerne kan vente op til et år med at finde et fast boligtilbud til migranter med flygtningestatus mod før tre måneder, er kun en hjælp til kommunerne, ikke til de boligløse borgere.

 

Men et manglende ”fast boligtilbud” er ikke ensbetydende med et ikke-tilbud, som tilfældet er, når det gælder danskere. De må bøje nakken, når kommunen afslår at hjælpe, fordi den skal finde boliger til alle nyankomne.

 

Her kunne de nye arkitekttegnede venligboliger være som sendt fra himlen til vores boligløse landsmænd. Men nej, disse boliger er sandelig ikke til dem.

 

Ideen med disse boliger er, at kommuner kan købe og placere dem på en grund, hvor der lige p.t. ikke er noget andet hus, fordi grunden indgår i en eller anden endnu ikke udført kommunalplan. Og private kan få dem stillet op i baghaven. Så vidt vides, er der på nuværende tidspunkt kun en enkelt privatperson, der har stillet sin grund til rådighed. Hvor er alle de såkaldte venligboeres hjerte- og husrum i øvrigt blevet af?

 

Der er ihærdige initiativer fra folketingspolitikernes side for, at kommunerne i den forlængede venteperiode skal skaffe midlertidige boliger til migranterne. Og gør de ikke det, skal Udlændingestyrelsen nok på kommunens vegne og regning finde egnede boliger i de pågældende kommuner ved at indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen. Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) § 15.

 

Jo, jo. Der kan bestemt ikke klages over alle anstrengelser, der udøves, for at skaffe nytilkomne en bolig. De er kommet i sikkerhed, og tag over hovedet har de allerede på centeret. De boligløse danskerne derimod, de der ”hver morgen står op og smører madpakker”, må klare sig, som de bedst kan.

 

Folketingets partier tager afgjort ikke boligløse danskeres situation alvorligt.

 

Flygtningekonventionens artikel 21

”Danmarks internationale forpligtelser tilsiger, at…” er den vending, politikere kan udenad, om man så vækker dem kl. 2 om natten. Den er indlært til perfektion for at lukke munden på den spørgendes ”hvorfor?”.

Læs også
Nordiske konventioner om frit ophold i Norden og social sikring må straks opsiges

 

De enkelte artikler i konventionerne er der næppe nogen politiker, der kender. Ellers ville han/hun vel argumentere, at på grund af artikel X i konvention Y er Danmark forpligtet til at…

 

Og så ville spørgeren/borgeren, som lever midt i de fejltagelser, politikerne begår, hurtigt kunne se, at den måde, politikerne handler på, ikke er dét, konventionen kræver.

 

Flygtningekonventionens artikel 21 om boliger til flygtninge anfører:

 

”I det omfang, hvori boligforhold ordnes ved love eller bestemmelser eller er undergivet offentlige myndigheders kontrol, skal de kontraherende stater indrømme flygtninge, der lovligt bor indenfor deres område, den gunstigst mulige behandling og i alle tilfælde en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der under samme forhold indrømmes udlændige i almindelighed.”

 

Konventionen nævner ikke ”statsborgere”, da der er kontraherende stater, der prioriterer egne statsborgere, og hvor udlændinge kommer i anden række. Sådan noget kunne vi ikke finde på i Danmark. Hvad ville der ikke ske med landets omdømme? En udlænding og en dansker behandles derfor på samme måde ved, at de bliver skrevet op til en bolig, og så venter de de år, det tager, til det bliver deres tur.

 

Hvad er så grunden til, at politikerne har besluttet, at personer med flygtningestatus skal behandles langt mere favorabelt end befolkningen?

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Det er naturligvis det famøse indskud i artikel 21 ”den gunstigst mulige behandling”, som politikerne henholder sig til uden på nogen måde at være forpligtet hertil. Og det er en katastrofe for landets egne borgere.

 

Araldit

Politikerne må hver takke deres egen gud for danskernes uendelige langmodighed. Den er dog ved at være noget tyndslidt.

 

Ét er at følge konventionerne, noget andet er, som ovenstående viser, at tilsidesætte og diskriminere egne borgere.

 

Ellers kommer politikerne til at opdage, at hvis de ikke begynder at prioritere deres egne landsmænd, også i forhold til konventionerne, vil selv Araldit ikke kunne holde dem på taburetterne.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…