Falske lægeerklæringer bliver brugt til at forhindre mange udvisninger af afviste asylansøgere

Arkivfoto / You Tube
Udskriv

Danmark er langt fra ene om at have store problemer med at få udvist personer, der har fået afvist deres ansøgning om asyl.

 

I Tyskland er der en kæmpe ophobning af afviste asylansøgere, der forbliver i landet.

 

I øjeblikket skønner man, at det drejer sig om over 200.000 personer. Og man regner med, at tallet vil vokse til knap en halv million inden årets udgang.

 

Ifølge Welt am Sonntag har langt over halvdelen af dem, der skal udvises, fået lov til at blive indtil videre.

 

I måske over halvdelen af tilfældene er begrundelsen dårligt helbred. Men myndighederne skønner, at denne begrundelse jævnligt bygger på falske lægeerklæringer.

 

Politiserende læger

De er typisk udstedt af læger, der politisk er imod, at man overhovedet udviser asylansøgere, selv om deres ansøgning er blevet erklæret for ubegrundet.

Læs også
15 minutter i Holstebro centrum viser, hvor hurtigt islamiseringen sker i Danmark

 

I nogle tilfælde har disse læger ikke engang mødt den afviste asylansøger, som de erklærer for syg til at blive udvist. De bruger bare den samme standardformulering om en stribe personer.

 

I andre tilfælde virker lægeerklæringerne, som om de kraftigt overdriver personens sundhedsproblemer. Som da en læge mente, at en afvist asylansøger ikke kunne sendes ud på grund af ”rygsmerter”.

 

Myndighederne finder i en række tilfælde lægeerklæringerne så mærkelige, at de indhenter en udtalelse fra en anden læge.

 

I hvert femte tilfælde når læge nummer to til den konklusion, at den pågældende person kan sendes ud af landet uden helbredsrisiko! Sådan lyder det i hvert fald fra en lokalpolitiker i CDU.

 

Relativt let at svindle

Læs også
Opsigtsvækkende nyt: Vælgerne ønsker en klar politisk kursændring … men de tør ikke skifte de kendte politikere ud

Af samme grund har man lavet en lovændring, der betyder, at udrejse kun kan hindres af helbredsmæssige grunde, hvis der er tale om ”livstruende og tungtvejende sygdomme, der ville blive væsentligt forværret ved en udvisning”.

 

Det skal eksempelvis ikke længere anses for en gyldig grund til at undgå udrejse, at man lider af posttraumatisk stress.

 

Denne lovændring har mindsket problemet med lægeerklæringerne noget. Men ifølge myndighederne er problemet stadig stort.

 

Derfor taler man i stigende grad om at gøre brug af læger, der er ansat direkte i asylsystemet til at foretage en uvildig bedømmelse.

 

Der sker i erkendelsen af, at falske lægeerklæringer ofte er svære at afsløre. Som det formuleres af en fremtrædende ekspert i asylret, Kay Heilbronner fra universitetet i Konstanz:

 

Læs også
Afrikansk mand væltede jogger og forsøgte at voldtage hende, men det kom han til at fortryde – en stribe angreb på joggere spreder rædsel

”Mit indtryk er, at hvis man er nogenlunde ferm, så kan man relativt let konstruere en eller anden begrundelse for, at en afvist asylansøger ikke kan udvises af helbredsgrunde.”

 

Danmark

I Danmark har der været enkelte tilløb til at diskutere, om der laves falske lægeerklæringer for at hjælpe afviste asylansøgere.

 

Men problemet synes ikke at være nær så godt belyst, som det er tilfældet i Tyskland. Det ville ellers være relevant at få det gransket og debatteret.

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article163535456/Wie-Aerzte-mit-falschen-Attesten-Abschiebungen-blockieren.html

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ