Et initiativ fra Det Hvide Hus til bekæmpelse af radikal islam

Colourbox

Hvem er fjenden? Der er gået 15 år siden angrebet den 11. september, og dette grundlæggende spørgsmål rumsterer stadig. Fremherskende svar har været: onde mennesker, voldelige ekstremister, terrorister, muslimer og islamister.

 

Et eksempel på, hvordan spørgsmålet ikke skal besvares, blev givet da Obamas regering i 2010 samlede en Arbejdsgruppe til Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme (CVE) og omfattede deltagere, der kom med perler såsom: “Jihad som hellig krig er en europæisk opfindelse”, kalifatets tilbagevenden er “uundgåelig”, sharia (islamisk lov) bliver “misforstået”, og “Islamisk terrorisme er et selvmodsigende begreb … for terrorisme er per definition ikke islamisk”. Resultatet? Gruppen laver propaganda, der gavner den unævnelige fjende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan man ikke skal gøre det: Et topmøde i Det Hvide Hus om bekæmpelse af voldelig ekstremisme, med Barack Obama i hovedrollen.

 

I modsætning hertil gav den daværende præsidentkandidat Donald Trump i august 2016 en ligefrem tale om, hvordan han som præsident ville “Gøre USA Sikker Igen”. I talen lovede han, at “en af mine første handlinger som præsident vil være at nedsætte en kommission vedrørende radikal islam.” Bemærk, at han sagde radikal islam og ikke en omskrivning såsom voldelig ekstremisme.

 

Han fortalte, at målet for en sådan kommission “vil være at identificere og forklare den amerikanske offentlighed den radikale islams kerneoverbevisninger, at identificere radikaliseringens advarselstegn, og at udstille de netværk i vores samfund, der støtter radikalisering”. Kommissionen “vil inkludere reformvenlige medlemmer af det muslimske samfund” med det formål at “udvikle nye retningslinier for lokale politibetjente, FBI agenter og migrantkontrollanter”.

Læs også
Udenrigspolitikken i et bekymrende paradigmeskifte – Danmark er på vej væk fra USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Tre tidligere udenrigsministrer advarer mod Trumps plan for fred – men fortidens Mellemøstpolitik var dødsensfarlig

Donald Trump talte den 15. august 2016 om behovet for en kommission vedrørende radikal islam.

 

Reuters rapporterede den 2. februar, at Trumps regering, i tråd med udtalelsen fra august måned, “vil omlægge og omdøbe” Obamas gamle CVE arbejdsgruppes bestræbelser for udelukkende at koncentrere sig om islamisme. Symbolsk for denne ændring vil navnet Bekæmpelse af Voldelig Ekstremisme blive ændret til “Bekæmpelse af Radikal Islamisk Ekstremisme” (eller noget tilsvarende).

 

For at få mest muligt ud af denne historiske mulighed har the Middle East Forum udarbejdet en udførlig plan for en kommission i Det Hvide Hus om radikal islam, som regeringen kan benytte. Her er en opsummering af, hvordan vi forestiller os, at kommissionen kan arbejde og få indflydelse:

 

Struktur. For at blive succesrig skal kommissionens medlemmer udvælges af præsidenten. Alt for mange kommissioner har inkluderet modsætningsfulde ideologier og dagsordener og spytter selvmodsigende rapporter ud, som ikke falder i god jord hos regeringen og ender med at blive kasseret.  Man kan desuden drage den lære af Tower Kommissionen, der ikke havde tilstrækkelige magtbeføjelser, og den foregående Three Mile Island Kommission, der faktisk havde det, at kommissionen behøver beføjelser til at anmode om at få dokumenter fremlagt, afkræve vidneforklaringer og tildele immunitet.

 

 

 

 

Læs også
USA forlader Syrien og giver plads til farlige alliancer – men der er en forklaring på Trupms beslutning

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan man heller ikke skal gøre det: Ronald Reagan og Tower kommissionsrapporten.

 

Personale. Kommissionen bør omfatte en blanding af eksperter i politisk vold og radikal islam, såvel som valgte embedsmænd, repræsentanter for de retshåndhævende myndigheder, militæret, efterretningstjenesterne og diplomatiet, teknologispecialister, reformvenlige muslimer (som præsidenten insisterede på) og ofre for radikal islam. Den bør også have forbindelser til dem, der i sidste ende skal implementere kommissionens anbefalinger: udenrigsministeren, forsvarsministeren, ministeren for indre sikkerhed, rigsadvokaten og CIA direktøren.

 

Mandat. Kommissionen bør uddybe Trumps krav om at forklare islamisters kerneoverbevisninger (dvs. den fulde og strenge udøvelse af sharia), at blotlægge deres netværk og at udvikle nye retningslinier for retshåndhæverne. Den bør desuden undersøge, hvor islamisterne får deres midler fra, og hvordan de kan blive afskåret fra dem; finde ud af, hvordan de kan nægtes adgang til internettet; komme med ændringsforslag til praksisser på indvandringsområdet og bedømme, hvordan politisk korrekthed forhindrer en ærlig vurdering af radikal islam.

Læs også
Trump vil lave opsigtsvækkende stramning af asylpolitikken – men det fortæller danske journalister ikke om

 

Implementering. For at kommissionens arbejde skal være relevant, skal den i samarbejde med FBI koordinere indsamling af data og udarbejdelse af anbefalinger, komme med udkast til bekendtgørelser og lovgivning, levere understøttende dokumentation, forberede forespørgsler om forslag, udfærdige notater til regeringen og lokale myndigheder, anbefale personale og udarbejde budgetter. Kommissionen skal være forberedt på, at dets rapporter kan blive brugt som bevisgrundlag ved straffesager, som det flere gange har været tilfældet førhen (f.eks. ved Warren-, Rogers- og Tower-kommissionerne).

 

Det overordnede mål for Det Hvide Hus’ Kommission om Radikal Islam bør være at samle det amerikanske folk om en fælles forståelse af fjendens natur, hvordan fjenden kan overvindes og konkrete detaljer for at opnå dette.

 

Det vil måske sætte gang i den stærkt forsinkede proces med at vinde en krig, der allerede har varet alt for længe. USA har alle de økonomiske og militære fordele; landet mangler blot en politik og en strategi, som den nye regering, ved hjælp af en fremragende kommission, endelig kan komme med.

 

Daniel Pipes (DanielPipes.org, @DanielPipes) er direktør for the Middle East Forum. Christopher C. Hull (IssueManagement.net, @ChristopherHull) er direktør for Issue Management, Inc.

 

Artiklen er oversat af Kirsten Valeur.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…