En læsers oplevelse: Sygehuslæger sjusker med samtaler og kommunikation med kræftpatienter

Colourbox

KOMMENTAR: Vores sundhedsvæsen klager over, at det koster dyrt for sygehusene, når læger venter forgæves, men omvendt er det dårlig behandling over for patienterne, når man flere gange henvender sig forgæves (borger.dk).

 

Jeg blev af egen læge sendt til Urologoske afdeling Gentofte/Herlev Hospital på grund af blod i urinen, i december 2016.

 

Ved en ultralydsundersøgelse af blærehalskirtlen med vævsprøvetagning på Herlev Hospital, tirsdag 10-01-17, fik jeg straks efter undersøgelsen udleveret to skemaer: ”Arvelige defekter og prostatakræft” & ”Spørgeskema vedrørende prostatakræft”.(savnede skemaet ”Mit sidste ønske”).

 

Kløende udslet over hele kroppen

Jeg blev som patient hverken skriftligt eller mundtlig informeret om disse skemaer (Vidste ikke jeg havde prostatakræft), det fik jeg først at vide d. 2. februar 2017 (3 uger senere).

 

Efterfølgende fik jeg et stort makulopapuløst kløende og udslet over hele kroppen. Søgte forgæves en diagnose på dette udslæt, hos Gentofte og Herlev (Urologisk afdeling), men Hovedstadsregionen og egen læge vil ikke forstå mine bekymringer.

Jeg startede så med Triptorelin-behandling den 27. februar 2017, hvorefter jeg har fået meget pressende og hyppig vandladning (28 gange i døgnet), som er til stor gene især om natten, samt store afføringsproblemer samt hedeture.

 

Skrev via borger.dk til Urologisk afdeling i Næstved og Herlev d. 6. april 2017: Intet svar. Skal have 39 strålebehandlinger på Næstved Universitetshospital.

Rykkede for svar den 17-04-2017, som svarede kl. 20.59, borger.dk, at de først nu vil sende mine henvendelser til prostata-specialisterne, men har stadig intet hørt.

 

Strider imod alle anbefalinger om god kommunikation

Det strider imod de anbefalinger om god kommunikation, som sygehusvæsenet selv har været med til at udarbejde. En dårlig samtale og ringe kontakt kan forringe patienternes tro på, at de kan overvinde kræften.

PS: Min kone har været igennem et kræftforløb, for 5 år siden Herlev/Hillerød Hospital, og her var en god kommunikation, mellem patient og sygehus, som var med til et godt behandlingsresultat.

 

Kommunikationsmodel – Kommunikation er en uundværlig del af livet, og der findes mere end en kommunikationsmodel til at beskrive, hvad der sker, når vi mennesker interagerer med hinanden.

Læs også
Danmark har markant fremgang i overlevelse efter kræft
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…