Befolkningen vil have mærkning af halal-slagtet kød – men de politisk korrekte gør som det passer dem

Dansk Folkeparti har netop igen foreslået at halal-slagtet kød skal mærkes, så borbrugerne selv kan bestemme.

 

Det får mig til at tænke på manden, der sagde ”Demokratier ledes ikke af flertallet…. Men af den dominerende magt”? Var det ikke Nietzsche.

 

Hvorfor tænker jeg på det?

 

Fordi forslaget er blevet bakket op af et flertal i befolkningen, men alligevel ikke blevet gennemført, fordi den dominerende magt er imod.

 

I 2005, da Dansk Folkeparti sidste gang foreslog at få halalslagtet kød mærket, var der 70.2 % af den danske befolkning for denne mærkning, men kun 20.9 % imod. (En meningsmåling foretaget af A&B Analyse for Altinget og offentliggjort den 16. april 2007 på Altinget.dk)
Muslimer og Dansk Folkeparti i fælles front

I 2007 bakkede muslimerne, med Islamisk Trossamfund i front, iøvrigt også op om DF’s forslag, og sagde at en obligatorisk mærkning ville være til stor hjælp for muslimerne også. (Altinget 26. marts 2007)

 

Alligevel var det kun Dansk Folkeparti og SF der stemte for. På Retsinformation kan man læse ”Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF og SF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse ved 2. behandling. ” (Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 2. maj 2007)

 

Hvorfor? – Politisk korrekthed

Politisk korrekthed er en undvigemanøvre, hvor den ene part springer ud af samtalen som ligeværdig debattør og i stedet indtager rollen som en irettesættende forælder med en løftet pegefinger. Hvis ikke denne manøvre er succesfuld vil den politiske korrekte debattør drage paralleller mellem den person der ønsker at fravælge halalkød og racisme. En parallel som den politisk korrekte elite med stort held har udnyttet i årevis til at få flertallet til at forholde sig tavse.

 

Den irettesættende forældrerolle skinner også igennem, såfremt den politiske ukorrekte debattør skulle have den frækhed, at fortsætte sin argumentering og overtrumfe den politisk korrektes argumenter (hvilket oftest er forholdsvis let, da de politisk korrekte ikke er vant til at skulle underbygge deres påstande med fakta). I dette tilfælde kommer forældrenes ultimative trumfkort på bordet ”Fordi jeg siger det”. Dog omskrevet til: ”Fordi EU forbyder Danmark at kræve obligatorisk mærkning”.

 

Et skønt argument der hverken kræver indsigt eller dokumentation, og som er beregnet til at lukke enhver videre debat om emnet. Den politisk korrekte debattør vil forlade ringen som vinder, med et overbærende smil på læberne, og et ”Der fik jeg sat hende på plads” – glimt i øjet.

 

Fødevarestyrelsen holder hånden over tilhængerne af halalkød

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Hvis man sender en klage ind til Fødevarestyrelsen over en restaurant der garanterer, at det kød de serverer, ikke er halalslagtet, og alligevel serverer halalslagtet kød for kunderne, kommer Fødevarestyrelsen virksomheden til undsætning. Fødevarestyrelsen kommer med et langt foredrag om, at der ikke sker noget ved at spise halalslagtet kød – og det endda på trods af at Fødevareministeren slår fast at:

 

”Hvis der herefter bliver serveret andet end det, der er oplyst om, gælder de generelle regler om, at man ikke må vildlede forbrugeren. Hvis f.eks. en restaurant oplyser om, at de serverer kød fra ikkehalalslagtede dyr, så er det vildledning af forbrugeren, hvis det serverede kød alligevel kommer fra halalslagtede dyr”. (Svaret er fra den 11. marts 2017 – spørgsmål 509)

 

Fødevareministrens prædiken i Folketingssalen

Sidste år skulle Fødevareministeren svare på et spørgsmål fra Dansk Folkepartis Claus Kvist Hansen om, hvorvidt ministeren finder det overensstemmende med grundloven, at kristne danskere er tvunget til at støtte en fremmed religion igennem halalcertificeringsafgifterne.

 

Dette spørgsmål fik fødevareministeren drejet til en teologisk udredning, hvor han slog fast, at ”Det er så heldigt for kristne danskere, at ingen, siden Markusevangeliet kapitel 7, vers 14, har været underlagt spiseforbud ”. Bemærk at Fødevareministeren på denne måde fuldstændig undlod at svare på spørgsmålet. (Altinget 12. maj 2016)

 

Konklusion eller personlig fortolkning

I Folketingssalen er man vant til konklusioner baseret på fakta. Fødevareministeren glemte at nævne, at den konklusion han kom med, var hans egen tolkning af biblen, og at mange præster er lodret uenige med ham – således Sognepræst Stig Christensen der siger, at ”Kristne skal afholde sig fra afgudsofferkød”. (Udfordringen 4. september 2013)

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Fødevareministeren fortsatte med at omgå sandheden lemfældigt: “Kristen eller ej, så er det faktisk muligt at undgå at spise halal-slagtet kød,” pointerede ministeren. Et udsagn der er i modstrid med sandheden, som også Claus Kvist Hansen slår fast i sit spørgsmål.

 

Det er ikke muligt at undgå halalkød hvis man spiser på restaurant i Danmark, eller hvis man handler kød i et almindeligt supermarked. Det er dog blevet lidt nemmere med den nye app ”Kød uden religion” til smartphones.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…